EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Megújulási lehetőség a hitoktatásban

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Megújulási lehetőség a hitoktatásban

Hittankönyv-beharangozó

Az új tanév közeledtével sok lelkész és hitoktató töpreng azon a kérdésen, hogyan adja át keresztény hitünk legfontosabb ismereteit a hittanórát látogató diákoknak. Honnan kaphat ehhez segítséget? Egyházunk hitoktatásért felelős grémiuma, a Katechetikai Bizottság szakmai gondozásában két új tankönyvcsomag jelenik meg idén kora ősszel. Alsó tagozatos diákoknak szól az egyik, gimnazistáknak a másik. Az első csomagot szeretném ezúttal bemutatni, a 6–7 és a 8–9 éveseknek szóló könyveket.

Hosszú, aprólékos munka és kipróbálás után 2002-ben vált teljessé egyházunk hitoktatási tanterve. Ez azt jelenti, hogy a tanterv 6-tól 18 éves korig megjelöli a hitoktatás anyagát, hangsúlyait és a tanítás céljait. Az évek egymásra épülnek, a viszszatérő témák, bibliai történetek mondanivalóját egyre mélyebben – spirális módon – igyekszik a tanterv megragadni és a tanulók elé tárni. E tanterv alapján – vagyis 12 év átgondolt koncepciójában – készülnek a tankönyvek. (Magát a tantervet füzet formában, a Luther Kiadó gondozásában még ebben az évben kézbe vehetik az érdeklődők.)

A most megjelenő két alsó tagozatos könyv hiányt pótol. Elfogyott ugyanis az a négy kötet hittankönyv, amelyet lelkészek egy csoportja készített a rendszerváltás idején, nagy lelkesedéssel és áldozatos munkával. Ebből a négy kötetből tanultak az evangé- likus általános iskolások a legtöbb gyülekezetben. Hatalmas szükség volt a könyvekre abban az időben, amikor ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a hitoktatás iránt. Köszönet és megbecsülés illeti azokat a – ma már nyugdíjas – lelkészeket, akik 15 évvel ezelőtt elvállalták és elvégezték a tankönyvírás munkáját.

Az új könyvek – csakúgy, mint a korábbi hittankönyv generáció – igyekeznek az evangélium örök és változatlan tartalmát olyan módon közvetíteni a tanulók felé, ahogyan azt az életkoruk és mai élethelyzetük megköveteli. Aki kézbe veszi a könyveket, érzékelni fogja, hogy szeretnénk élményszerűen tanítani, játékosan, hogy a 6–9 éves gyerekek életébe beágyazódjon az evangélium. Ott fedezzék föl, ahol élnek, azokban az összefüggésekben, amelyekben gondolkodnak. Nem azt célozzák a könyvek, hogy egyszer s mindenkorra mindent megtanítsunk az előkerülő bibliai történetekkel kapcsolatban, amit csak lehet, hanem azt szeretnénk, ha felfedeznék a gyerekek a bibliai tartalmat 6–9 éves életükben, hogy majd fölfedezhessék 16 vagy 60 éves életükben is. A keresztény ember mindenféle életkorban és szituációban találkozik a Bibliával. Megszólítani őt a könyv azonban mindig csak az adott élethelyzetben tudja. Nem lehet előre megtanítani vagy bebiztosítani azt, aminek majd évtizedekkel később kell megtörténnie. A hittankönyv gyerekeknek szól, gyerek módon, a gyerekek világában. Azt pedig csak remélni tudjuk és Istentől kérni, hogy majd felnőtt korban, felnőtt módon és felnőtt világukban is szólítsa meg őket az evangélium, és ők szívesen figyeljenek a szavára.

Az imént leírt célok és szempontok miatt a hittankönyvek mellett nagy szerepet kapnak a velük együtt megjelenő tanári kézikönyvek. Ha az elsős tankönyvre gondolok, azt kell mondanom, nem használható a tanári kézikönyv nélkül. Az első osztályosok az első félévben még nem tudnak olvasni. Ezért könyvükben eleinte csak képek és rajzok szerepelnek. Hogy velük mi a teendő, azt csak a kézikönyvből tudhatja meg az a felnőtt, aki foglalkozik a gyerekekkel. Az az alapelvünk, hogy a gyerekek kezébe a tankönyvet, a hitoktató kezébe a kézikönyvet szeretnénk átnyújtani.

Milyen tanítási körülmények között használhatók a könyvek? Elsősorban a gyülekezeti hitoktatást tartják szem előtt. Ezt mutatja az a tény is, hogy minden könyv 35 leckével – azaz heti egy órával – számol. Egyházi iskolában, heti kétórás hittanóra esetében kényelmesebben és alaposabban lehet tanítani, és ismét csak a kézikönyv nyújt ehhez segítséget további feladatokkal és lehetőségekkel.

Szép és kedves könyveket vesz kézbe, aki a hittankönyveket forgatja. A szerzők nemcsak hozzáértéssel és felelősséggel, hanem a gyerekek iránti szeretettel és barátsággal, sőt jókedvűen írták a könyveket. Lelkészek és hittantanárok a könyvírók: Lacknerné Puskás Sára, Baranyayné Rohn Erzsébet, Schaller Bernadett és Tillai Zsófia. Ugyancsak lelkész és pedagógus a két lektor: Jancsó Kálmánné és e sorok írója. A könyvek jellegzetes, gyermekbarát megjelenésében nagy szerepe van a grafikusnak, Szűcs Éduának, aki elismert művész; nagyon sokan elsősorban a Nők Lapja pszichológiai rovatának illusztrátoraként ismerik. A hittankönyvek a Luther Kiadó gondozásában jelennek meg. Külön köszönet illeti a technikai szerkesztőt, Galgóczi Andreát, aki szaktudása és hallatlan munkabírása mellett ugyancsak gyermekszeretetét dolgozta bele a könyvekbe.

Terveink és reménységünk szerint a következő tanév elejére megjelenik az alsó tagozatos tankönyvcsomag további két kötete is, 7–8 és 9–10 éves tanulóknak. Ezeken a könyveken ugyancsak lelkészekből és hittantanárokból álló „team” dolgozik. Velük lesz teljes az alsó tagozatos diákoknak szánt könyvcsomag egyházunk hitoktatási tantervének, koncepciójának megfelelően.

Szeretettel nyújtjuk át ezeket a könyveket azoknak, akik majd tanulnak és azoknak, akik tanítanak belőlük. Kísérje áldás útjukat és szolgálatukat, hogy annak neve, aki tanítással bízta meg követőit, ismerősen és bizalmat teremtően csengjen minél több gyermek és felnőtt számára.

Szabóné Mátrai Marianna

Regionális hozzárendelés:


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Megújulási lehetőség a hitoktatásban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster