EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk

Garai András levele (EvÉlet 32. szám) késztetett az alábbi sorokra.

Valahol én is hallottam vagy olvastam, hogy a Bibliában 366-szor szerepel a biztatás: Ne félj! Garai Andráshoz hasonlóan magam is megpróbálkoztam a számítógépes kereséssel. A talált kifejezések tartalmára is figyelve a következőt találtam: ne félj (66-szor), ne féljetek (47-szer). Ezek szerint indokolt a levélíró segély-kiáltása: nem jut az év minden napjára külön-külön biztatás.

Álljunk meg azonban egy pillanatra, mielőtt elhamarkodott következtetésre jutnánk. A Szentírás héberül is, görögül is több különböző szót használ a félelemre, ezért a magyarban is meg kell keresni a rokon értelmű szavakat. Ilyeneket találtam: ne rettegj (10-szer), ne rettegjetek (8-szor), ne aggódjatok (7-szer), ne ijedj meg (4-szer), ne ijedjetek meg (2-szer), ne rémülj meg (1-szer), ne rémüljetek meg (3-szor). Talán vannak még más rokon értelmű szavak is.

Még ez is kevés ahhoz, hogy a kiinduló állítást igazolja. Folytatni kell a sort azonban más nyelvtani alakzatokkal is, mint például: nem kell félned (8-szor), miért félsz, miért féltek és így tovább. Ezeknek sincs egyhamar vége. Kívánom, hogy minél többen mélyedjenek el Bibliájuk ilyen tanulmányozásába akár a Könyvet lapozgatva – hiszen az egyes versekhez nagyon sok utalás található a különböző nyelvű és különböző fordítású kiadásokban –, akár CD lemezük segítségével.

Megkockáztatom az állítást: a 366-os szám feltehetően nem jön össze. Az első pillanatban ez bizonyára csalódást jelent, talán nemcsak Garai Andrásnak, hanem mindazoknak, akik hallották vagy olvasták a bevezető állítást.

Mit lehet erre mondani? Félrevezetés áldozatai vagyunk? Semmiképpen! Hiszen azt az üzenetet, hogy nem kell félnünk ebben az életben és ebben a világban, de még a halálban sem, a Szentírás nemcsak a félelem szóval és hasonló jelentésű megfelelőivel fejezi ki. Ezeknél még egyértelműbb és erőteljesebb biztatás minden olyan bibliai állítás, amely Isten hatalmáról és a bűnös ember iránti könyörületéről szól, akár nem is használva az említett szavakat. Ebben az értelemben mondható, hogy a Bibliának lényeges tartalma a bátorítás és a vigasztalás. Itt már csak részben segítenek a bibliai konkordanciák vagy számítógépes lemezek, itt személyes fordulatot kell kapnia a dolognak: mindez nekünk szól, „tiértetek” van (1Pt 1,20 és másutt).

Befejezésül két megjegyzés:

Ha csak egyetlen egyszer olvasnánk a Bibliában a bűnös embernek szólóan, hogy ne félj, az is elegendő kell legyen, ha a mindenható Atya szava.

Nem lehet a ne félj-ről úgy beszélni, hogy ne vegyük komolyan: az embernek Istennel való útjára az Ószövetségnek éppen úgy, mint az Újszövetségnek, gyakori szava az istenfélelem. Az, hogy ne félj, és hogy féld az Istent, elválaszthatatlanul összetartozik. A félelem nélküli élet nem az, hogy senkitől sem félünk, hanem az, hogy egyedül az élő Istentől félünk.

Reuss András (Budapest)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster