EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 35 - Semmit sem viszünk el...

Élő víz

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Semmit sem viszünk el...

Sok mindent tudunk, de nem gondolunk rá. Sőt, kerüljük az említését is, és el akarjuk felejteni. És ez baj! Ilyen ez is, amit Pál apostol 1Tim 6,6–7-ben mond: "...semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele." Tehát, ha meghalunk, semmit sem viszünk magunkkal. – Persze, nem szeretünk erre gondolni. És biztos, hogy Isten sem "riogatni" akar ezzel bennünket. Ő sem akarja, hogy mindent megmérgezzen bennünk ez a tudat és, hogy folyton "világfájdalmasan" járkáljunk. Ez a világ szerinti szomorúság lenne. (2Kor 7,10)

Isten kegyelme, hogy elrejti előlünk a jövőt. Ez sokaknak nem tetszik, ezért szaladgálnak jósokhoz, asztrológusokhoz. Ez Istennel szembeni bizalmatlanság és engedetlenség. Meg is van a büntetése. Egy példa a sok közül. Egy asszony, aki jó házasságban élt, elment a jósnőhöz, aki azt jósolta neki, hogy férje hűtlen lesz hozzá, és házassága tönkre megy. Elkezdte figyelni férjét, bizalmatlankodott, egyre többet veszekedtek, míg válás lett a jó házasság vége. – A Biblia világosan mondja: „a titkok az Úréi” (5Móz 29,28). Miért nem akarjuk ezt elfogadni alázattal és hittel?

Az ige ki akar józanítani minket. Ne gyűjtsünk kincseket, egyszer mindentől búcsúznunk kell. Lehet valaki a munkájának szerelmese, és ha jön a betegség, mégis abba kell hagynia. Isten őrizni akar minket. Ne hajszold magad: új autó, lakás mit ér, ha megbetegszel? A lényeges dolgok Istentől és csak Istentől függenek. Dúsgazdag család lakott a szomszédunkban, a fiú körül cselédek, inasok ugráltak – de sajnos –, tolókocsihoz volt kötve. Biztos boldogan cserélt volna velem, aki szerényebb körülmények között éltem. Az anyagi dolgok vagy a dicsőség hajszolása örök elégedetlenséget okoz. Pál apostol arra int, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. A szerzés bűvöletében élő emberek soha nem elégülnek ki. Mindig új, más, több kell… Épp az a megkötözöttségünk, hogy gyűjtünk. Pedig itt kell hagyni mindent. Egy-egy költözésnél derül ki, hogy mennyi a felesleges holmink. Ismerj magadra, mennyire tudsz harcolni, hogy valamit megszerezz, mert „nélkülözhetetlennek” tartod, pedig Jézus világosan mondja: egy a szükséges dolog!

A múlandókhoz tapadunk, ezért vakok és érzéketlenek vagyunk az örök élet iránt. Ez nem „józanság”, hanem az Ördög elvakító munkája, aki félre akar vezetni, el akarja hitetni, hogy a pénz, a vagyon az egyetlen realitás.

Kemény ige ez – semmit sem hoztam és semmit sem viszek magammal. De itt a nagy igazság. Ez jelzi, hogy az igazi cél, nem ez a földi élet; a maradandó kincs és öröm odafent vár.

Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Ökumenikus nyaralás
Élő víz
Heti útravaló
Semmit sem viszünk el...
Egyházunk egy-két hete
Isten emberei - szolgáljatok
250 éves a nyíregyházi gyülekezet
Tiszta harmóniák Pusztaföldváron
Keresztutak
Közösségben ünnepelve
A megnyesett fa kizöldül
Johanniták - Isten és a rászorulók szolgálatában
A Johannita Rend történetének rövid áttekintése
Evangélikusok
Kitüntetés az egyházi írónak
Déli harangszó Péteriből
Avatás Surdon
Megújulási lehetőség a hitoktatásban
e-világ
Hogyan adhat választ az evangélikus iskola az információs korszak kihívásaira?
Tisztelt Szerkesztőség!
Csodálkozás
Holtomig, holtáig. Hogyan?
A válás dilemmájáról és az egyneműek házasságáról
Keresztény szemmel
A konfirmáció
Te és az Isten
Dinnye és zsömle
Belső szoba
A hét témája
Piliscsaba 2003.
Hangulatjelentés
Révfölöpi Felnőtt Ifjúsági Konferencia
Isten kezében a Somló lábánál
"Ti Istent keresők, éledjen a szívetek!"
Tiszadobi táborok
evél&levél
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk
Galavics Sándor ny. lelkész temetése
Közlemények, nyilatkozatok
Kitüntetett evangélikusok
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Sümegi várjátékok
A vasárnap igéje
Szálka és gerenda
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 35 Semmit sem viszünk el...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster