EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2005 - 18

18. szám – 2005/05/01

   Húsvét ünnepe után 5. vasárnap (Rogate)

Napról napra

Új nap – új kegyelem
Vasárnap Áldjátok, népek, a mi Istenünket, hangosan hirdessétek dicséretét! Ő tartott életben bennünket, és nem engedte, hogy lábunk inogjon. Zsolt 66,8–9 (Zsid 13,15; Jn 16,23b–28/29–32/33; 1Tim 2,1–6a; Zsolt 1) Anyák napja van. A virágcsokor ... >>

Liturgikus sarok

A kántor
A gyakorlatban nem értékeljük kellőképpen az istentisztelet egyik emberi főszereplőjét, a kántort. Becsüljük meg szolgálatukat most azzal is, hogy végiggondoljuk, milyen feladat és milyen lehetőség adatott a szent zene napszámosainak. Mit várunk el tőlük, és mit várnak el ők mitőlünk, a többi „szereplőtől”? >>

Élő víz

Csukott szemmel
Istentisztelet. A gyülekezet éppen befejezte az éneklést. Az imádság következik. Az első padban ül egy nagymama, ölében unokája. Ima közben észreveszi: kis unokája vizsgálódva nézi arcát, hogy a nagymama tényleg behunyja-e a szemét. – Álljunk meg az ... >>

Szüntelenül imádkozni
„Természetesen megtanítjuk a gyerekeket olvasni, írni és számolni is. Nem a tanulás helyett imádkozunk” – fejtette ki egy katolikus iskola igazgatója egy napilapban megjelent cikkben. A városban ugyanis elterjedt a hír, hogy az egyházi intézményben ... >>

Heti útravaló
Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,20) >>

Egyházunk egy-két hete

Gödöllő
Mintegy négyszázan keltek útra április 23-án az ország számos pontjáról – Nyíregyházától Budaörsig –, hogy Gödöllőn együtt töltsék az Északi Egyházkerület 2005. évi missziói napját. A körülbelül háromszáz aktív családból álló házigazda egyházközség a tágas belvárosi református templomot, iskolát és gyülekezeti termet kérte kölcsön, hogy a résztvevők kényelmesen elférjenek. >>

Nemeskér
A nemeskéri artikuláris templom 1732-ben épült. A településen valaha éveken át szerveztek „artikuláris napokat”, de ez a rendezvénysorozat 1996-ban megszűnt. A gyülekezet mostani lelkésze, Magassy Zoltán több fórumon is hangoztatta, hogy szeretné új életre kelteni ezt a szép hagyományt. Így született meg az a gondolat, hogy a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben idén Nemeskér legyen a missziói nap helyszíne. >>

Orosháza
A Déli Egyházkerület missziói napjának ebben az évben az orosházi gyülekezet adott otthont. Több mint ötszázan gyűltek össze az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium dísztermében a múlt szombaton, hogy meghallgassák az előadókat, és megoszthassák egymással a misszióval kapcsolatos gondolataikat. A résztvevőket Ribár János esperes és Koszorús Oszkár egyházmegyei felügyelő is köszöntötte a házigazdák nevében. >>

Gondolatok az egyházkerületi missziói napról
A múlt szombaton, április 23-án mindhárom egyházkerületben missziói napon találkoztak egymással a kerületek gyülekezeteinek tagjai. Többéves hagyományuk van már ezeknek az alkalmaknak, a vendéglátó gyülekezetek és a vendégként érkezők egyaránt készülnek rájuk. Fontos és megbecsült eseményről van tehát szó, éppen ezért újból és újból szükséges átgondolnunk – szervezőknek és résztvevőknek egyaránt –, hogy mi az, ami eddig is jó volt, ami igazi tartalomként a megerősítést, megerősödést szolgálta. Ugyanakkor arról is őszintén és bátran, az építő kritika szándékával kell beszélgetnünk, mit és hogyan lehetne még jobban, esetleg másként tennünk azért, hogy a missziói nap még inkább elérje célját. >>

Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát
Az Orosházi Evangélikus Egyházközség kétszeresen is ünnepelt április 23-án. A gyülekezet ugyanis 28. és 29. lelkészét hívta meg szolgálatra. „Olyan még nem volt a gyülekezet életében, hogy házaspárt iktatunk” – mondta köszöntésében Koszorús Oszkár helytörténész, egyházmegyei felügyelő. Nagy Ervin (unokája annak a Fürst Ervinnek, aki 1934 és 1962 között volt parókus lelkész Orosházán) és Nagy Ervinné állt a templomot megtöltő gyülekezet, a szépszámú lelkészi kör és a beiktatás szolgálatát végző Ribár János, a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese előtt, hogy bizonyságot tegyen: missziói lelkülettel és lendülettel akar szolgálni az orosházi közösségben. >>

Nem délibáb…
Mintegy hatszáz fővel csökkent az elmúlt esztendőben az evangélikusok száma a Déli Egyházkerületben. Ez a szám ugyan nem ad túl sok okot a bizakodásra, mégis vannak olyan szegletei a kerületnek, amelyek – úgy tűnik – ellentmondanak az adatoknak… >>

Ünnepi könyörgés
Gáncs Péter püspök Nyugat-Békési Egyházmegyében tett „körútjának” utolsó állomása Nagyszénás volt. Vasárnap délután került sor itt Erdélyi Zoltán addigi helyettes lelkész beiktatására a Nagyszénás– >>

A Déli Egyházkerület emblémája
A Déli Egyházkerület elnökségének felkérése alapján a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény végzős művészeti tagozatos hallgatói készítették el az egyházkerület jelképének terveit. Mint azt legutóbbi lapszámunkban megírtuk, az egyházkerületi emblémát április 15-én hagyta jóvá a kerület közgyűlése. >>

Cantate Dabason
A gyóni evangélikus templomban Cantate vasárnapján a Dél-Pest Megyei Egyházmegye számtalan gyülekezeti kórusának és alkalmi zenei társulásának a tagjai gyűltek össze. A házigazda kisegyüttes fellépése után a bényeiek evangéliumi énekeit ... >>

Cantate Győrött
Ötödik alkalommal rendezték meg a hagyományos Cantate vasárnapi kórustalálkozót a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben. Ezúttal a győri Öregtemplom adott helyet az együttlétnek. Ebben az esztendőben a csákvári, a répcelaki, az ... >>

Hittanverseny az egykori úttörőtáborban
Igen, miért is ne! A terület adottságai jók, a szállás és az étkezés megoldható, és a termek is átalakíthatók a célnak megfelelően – gondolta a főszervező, Mády Erzsébet gyermekreferens, amikor először látogatott el Zánkára avégett, hogy kiválassza a XIV. országos evangélikus hittanverseny döntőjének a helyszínét. Végül valóban Zánka mellett döntött: április 22–23-án az egykori úttörőtábor adott otthont a közel négyszáz fős rendezvénynek. >>

Konferencia a Vizafogó utcában
A Luther Otthon lakói negyedik alkalommal szerveztek maguknak egész hétvégén át tartó tudományos diákkonferenciát. A menetrend szerint április táján – az idén április második hétvégéjén – elérkező eseményt ez alkalommal is rendkívüli érdeklődés övezte. A kollégium falai között nevelődő evangélikus értelmiségi fiatalok szakdolgozati témájukkal, illetve a felsőoktatásban folytatott tanulmányaikkal kapcsolatban tartottak előadást a diáktársaknak, az öregdiákok referátumának pedig az a munkakör szolgált alapjául, amelyben jelenleg dolgoznak. >>

Keresztutak

XVI. Benedek – az új pápa
Néhány nappal Ratzinger bíboros pápává választása, illetőleg beiktatása után nem várható el, hogy bárki mélyreható „értékelést” írjon az új pápáról. Azonban nem is hallgathatunk, amikor minden sajtóorgánum részletesen foglalkozik vele, sőt egy-egy világi vagy egyházi újságíró – bizonyos értelemben szinte prófétának képzelve magát – az új pápa, XVI. Benedek munkatervéről, munkamódszeréről, közeli s távoli jövőjéről merészel írni… Az Evangélikus Élet olvasói tudják, hogy a mi számunkra a pápa nem Krisztus vikáriusa, azaz helytartója, hanem pastor pastorum, a lelkipásztorok pásztora a római katolikus egyházban. (Ennek a titulusnak a használatával tulajdonképpen a II. vatikáni zsinatnak a pápa címére vonatkozó meghatározását kölcsönözzük.) A pápa elsősorban Róma püspöke, de kétségtelen, hogy mindannak, amit tesz vagy mond, világméretű hatása van. >>

Út a pápaságig
Joseph Ratzinger Bajorországban született 1927-ben, és Freisingben végzett teológiai tanulmányokat. 1951-ben szentelték pappá, 1953-ban doktori fokozatot szerzett, 1959-ben Bonnban nyert katedrát, majd Münsterben, Tübingenben, Regensburgban tanított ... >>

A jövőben is együtt
Összeköt bennünket a kétezer éves kereszténység, a Bajorország és Magyarország között fennálló ezeréves kapcsolat, illetve a bajor és a magyar evangélikus egyház közötti, csaknem másfél évtizedes múltra visszatekintő összefogás. A ma is eleven bajor–magyar együttműködés legutóbbi állomása a bajor evangélikus zsinat küldöttségének múlt heti magyarországi látogatása volt. A delegáció április 25-én az Országos Egyházi Elnökség tagjaival, valamint a MEE zsinatának és egyes munkaágainak vezetőivel találkozott egyházunk budapesti központjában. >>

Beszélgetés Heidi Schülkével
Kedves, mosolygós szőke hölgy, komoly feladatokkal – röviden így lehetne jellemezni Heidi Schülkét, aki a Bajor Evangélikus Egyház zsinatának elnökeként 2002-től dönt egyházi kérdésekben. A magyarországi látogatás apropójából az egykori pedagógust elsőként a csaknem másfél évtizedes múltra visszatekintő bajor–magyar kapcsolatok jelenlegi helyzetéről kérdeztük. >>

e-világ

Virtuális kirakatépítés 2.
Rovatunkban két hete a cím magyarázatával, illetve virtuális kirakatunk kívánt tartalmával foglalkoztunk, de nem esett szó a kirakatépítés technikai vonatkozásairól. Pedig nem elég kitalálni, hogy mit tegyünk „üzletünk” utcai ablakaiba: még a berendezés megkezdése előtt el kell döntenünk, milyen technikával készített kirakatot szeretnénk. >>

Keresztény szemmel

Összetett ünnep
Többféle jelzőt kaptak már az ünnepek. Van egyházi vagy ha úgy tetszik: vallási ünnep. Van nemzeti ünnep. A civil társadalom megerősödésével párhuzamosan megnőtt a helyi ünnepek jelentősége, a megemlékezés egy-egy, a település számára jelentős ... >>

Mint oldott kéve, széthull – s elfogy nemzetünk
És hol vannak a gyermekek? Merthogy a magyarságot drámai demográfiai válság sújtja, s a jelek szerint ezt éppen mi, magyarok nem kezeljük a súlyának megfelelõen. Éppen ezért az Európai Unió statisztikai hivatalának most közzétett, hosszú távú demográfiai elõrejelzésén végre mindenkinek el kellene gondolkodnia. A dokumentum ugyanis kimondja, hogy Magyarország lakossága 2050-ben az addig várható bevándorlások ellenére is már csak 8,9 millió lélek lesz – nem sokkal több, mint az elsõ világháború után volt! Hogy jutottunk el idáig? >>

Levél
Drága Mama! Mikor ezt a levelet írom, te éppen a napi infúzióadagod utolsó cseppjeit kapod, a nővér a lázadat méri, vagy csak benéz a kórterembe, hogy nyugodtan alszol-e. Én pedig tollat ragadok, hogy megköszönjek neked és persze a Teremtőnek ... >>

A hét témája

Feltámadás és az új élet csodája
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) április 13-i összejövetelén Rőzse István nyugalmazott lelkész tartott előadást Feltámadás és az új élet csodája címmel a kelenföldi gyülekezeti teremben. Az előadó hangsúlyozta, hogy Jézus felszólítása – „Kövess engem!” – hozzánk is szól. >>

Sikeresen pályáztak
A napokban örömmel látott vendég lesz a postás azoknál a lelkészeknél, akik missziói pályázatot nyújtottak be egyházunkhoz, és pályázatukat pozitívan bírálták el. A közelmúltban ugyanis megszületett döntés, és a nyerteseket levélben értesítik arról, ... >>

Missziói konzultáció – 2005
A piliscsabai Béthel Missziói Otthon adott helyet április 13–14-én az Evangélizációs és Missziói Bizottság, az egyházmegyei missziói felelősök, valamint az egyházi missziói munkaágak vezetői közös tanácskozásának, melyet ilyen formában minden évben egyszer rendez meg az Evangélikus Missziói Központ Szeverényi János országos missziói lelkész elnökletével és a missziókért felelős püspök, Ittzés János jelenlétében. Bár a testület a legközelebbi alkalomra szükségesnek tartja egyes új munkaágak (például az informatika) képviselőinek meghívását, már ma is elmondható, hogy ennek a kis csoportnak a szolgálata lefedi szinte az egész evangélikusságot. >>

evél&levél

Miért ne lehetne Keleti Egyházkerület?
Végtelen örömmel olvastam dr. Fabiny Tamás felvetését a magyarországi evangélikusok és az erdélyi magyar evangélikusok közötti kapcsolatok szorosabbá tételének szükségességéről. Itt az ideje ennek. Hozzáteszem, hogy ilyen határokon – és még tengeren ... >>

Szlovák püspök szolgálata a magyar televízióban
Az EvÉlet legutóbbi számában örömmel olvastam Fabiny Tamás beszámolóját a Duna Televízió által közvetített sajógömöri istentiszteletről. A cikk végén ezt olvashatjuk: „Nyilván szívesen látnának szlovák forgatócsoportot hazánk valamely szlovák ... >>

Csak térkép e táj?
Iskolánk, a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola a fenti címmel írt ki pályázatot az általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulói részére. Azt kértük a tanulóktól, hogy végezzenek kutatómunkát, ... >>

A közelmúlt krónikája

Reményik Sándor összes verse a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
Testvérkiadókkal – a Magyar Bibliatársulattal és a református Kálvin Kiadóval – árulta „egy gyékényen” kiadványait a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Luther Kiadó. A felekezetközi együttműködés egyúttal a határokon is átívelt, hiszen ... >>

„Zúgva, bőgve törte át a gátot…”
Ökumenikus istentisztelet keretében emlékeztek meg Répcelakon április 22-én este az árvízről, amely éppen negyven esztendővel ezelőtt pusztított a településen. A közeli Répce folyó a medréből kilépve komoly károkat okozott. Az egykori árvíz egyik szimbólumává vált épületben, a harangjait a veszélyre figyelmeztetve megkongató evangélikus templomban adtak hálát megmaradásukért a kisváros lakói. Ezen az alkalmon Ittzés János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke szolgált igehirdetéssel. A liturgiában részt vett Verasztó János, a gyülekezet lelkésze, valamint Görbe László római katolikus plébános. Másnap délben emléktáblát is avattak a település régi kultúrházának falán. Az alábbiakban az 1965-ös répcelaki árvíz egyik tanújának emlékezését közöljük. >>

MÖSZ-akció
Újabb, hatszázezer forint értékű segélyszállítmányt vitt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet a mátrakeresztesi károsultaknak április 23-án, szombaton. Az adományok átadásakor jelen volt dr. Lévai Anikó is, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete. ... >>

Ahol a papok (is) táncolnak…
Báloztak Soltvadkerten. Ez így önmagában nem nagy újság, de most különleges események történtek, úgyhogy mégis az: a tizenöt éves Evangélikus Óvoda tavaszi bálján ezúttal szerbek is felléptek. És itt nem az alig negyven kilométerre levõ határ ... >>

Lovagokat avattak
György napján, április 24-én volt a Nemzetközi Szent György Lovagrend országos ünnepsége a dunaújvárosi evangélikus templomban. Az alkalmon százhetvenkét lovagjelöltet, illetve dámát avattak lovaggá, és számos lovagi elismerést adtak át. Többek között elismerték Németh Zoltán Győr-Sopron megyei prior szolgálatát, aki a győr-nádorvárosi evangélikus gyülekezet tagja. >>

Az Ágostai hitvallásról
Az 1530-ban született Ágostai hitvallás állt a Deák téri Evangélikus Szabadegyetem legutóbbi alkalmának középpontjában. Bár a Melanchthon Fülöp által szerkesztett dokumentum felolvasásának 475. évfordulója csak később, június 5-én esedékes, az élet ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Előfordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy gondolataim miatt elhidegülök és elkedvetlenedem az imádkozástól, hiszen a test és az ördög minden úton-módon gátolja és akadályozza az imádkozást. Ilyenkor előveszem zsoltároskönyvemet, visszavonulok titkos ... >>

Kultúrkörök

Dies Academicus József Attiláról
„Az Isten itt állt a hátam mögött, / s én megkerültem érte a világot…” – ezt a József Attila-idézetet írták a szervezők mottóul az Evangélikus Hittudományi Egyetem idei Dies Academicusának, akadémiai napjának a meghívójára. A tudományos konferencia középpontjába József Attila istenes verseit állította az intézmény, ezzel is tisztelegve a nagy költő emléke előtt születésének századik évfordulóján. Április 21-én, csütörtökön a teológia dísztermében azok, akik a zord idő ellenére is eljöttek a rendezvényre, elnyerték jutalmukat a kiváló előadók nívós előadásai által. >>

Maszk, álarc, szerepek
Van egy színház. Esetünkben az Örkény. Vagy aki úgy ismeri jobban, a volt Madách Kamaraszínház. A színpadon megjelenik egy színész: Mácsai Pál. Amikor éppen nem rendez, azaz nem direktort játszik. Mert hát szerep az egyik is, szerep a másik is. Ám ... >>

A vasárnap igéje

Az imádság: kapcsolat
A hitben, imádságban megfáradóknak – talán mindannyiunknak – mondta el Jézus ezt a szellemes, igazán rá jellemző példázatot. A történet szerint egy özvegyasszony – aki a kiszolgáltatottság jelképe is az Ószövetség világában – rendszeresen felkeresi ... >>

Egy „megindító” találkozás
Mária áll Jézus sírja előtt, és sír. Gondolatai talán messze, a múlt emlékei között járnak. Talán a csalódottság fájdalmas mélységeiben vergődnek. Máriát tétovaság, letaglózott bénultság köti gúzsba. Mintha a fájdalom kőbe vésett szobrát állították ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Mennyei Atyánk! Jézus Krisztus Urunk és a Szentlélek által szüntelenül buzdítasz, és tanítasz minket imádkozni, ezért most eléd visszük könyörgéseinket. Könyörgünk a teremtett világért! Hálát adunk neked gondoskodásodért, az éledő természetből ... >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
A Gyermekvár harmadik részéhez érkeztünk. Füller Tímea segítségével már megismerkedhettetek Jónával, a képzeletbeli kisfiúval, aki a kapernaumi százados házában lakik; édesanyjával, akit mindenki csak Eszter mamának hív, és Simonnal, Jóna kis barátjával. Ők ketten sok csodát látnak Jézus földi életéből, amelyeket el is mesélnek nektek. Minden történet végén egy-egy rejtvényt oldhattok meg. A helyes megfejtést minden alkalommal küldjétek el a szerkesztőség címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.). A borítékra írjátok rá: Gyermekvár. A hetedik rész után sorsolást tartunk, amelyen három szerencsés megfejtő értékes könyv- és játékcsomagot nyer. Aki minden alkalommal beküldi a helyes megfejtést, annak a neve hétszer kerül a kalapba, így nagyobb esélye van arra, hogy nyerjen. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Liturgikus sarok
A kántor
Élő víz
Csukott szemmel
Szüntelenül imádkozni
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Gödöllő
Nemeskér
Orosháza
Gondolatok az egyházkerületi missziói napról
Gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát
Nem délibáb…
Ünnepi könyörgés
A Déli Egyházkerület emblémája
Cantate Dabason
Cantate Győrött
Hittanverseny az egykori úttörőtáborban
Konferencia a Vizafogó utcában
Keresztutak
XVI. Benedek – az új pápa
Út a pápaságig
A jövőben is együtt
Beszélgetés Heidi Schülkével
e-világ
Virtuális kirakatépítés 2.
Keresztény szemmel
Összetett ünnep
Mint oldott kéve, széthull – s elfogy nemzetünk
Levél
A hét témája
Feltámadás és az új élet csodája
Sikeresen pályáztak
Missziói konzultáció – 2005
evél&levél
Miért ne lehetne Keleti Egyházkerület?
Szlovák püspök szolgálata a magyar televízióban
Csak térkép e táj?
A közelmúlt krónikája
Reményik Sándor összes verse a XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
„Zúgva, bőgve törte át a gátot…”
MÖSZ-akció
Ahol a papok (is) táncolnak…
Lovagokat avattak
Az Ágostai hitvallásról
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Dies Academicus József Attiláról
Maszk, álarc, szerepek
A vasárnap igéje
Az imádság: kapcsolat
Egy „megindító” találkozás
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2005 18

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster