EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31

31. szám – 2007/08/05

   Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

Napról napra

Új nap – új kegyelem

Vasárnap
Ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, akkor jóra fordítja sorsodat, könyörül rajtad. 5Móz 30,2–3 (Mt 12,41; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 40) Gyakran el-eltűnődik az ember: ... >>

Élő víz

Átállítások
Az augusztusi hónapba lépve talán sokan elmondhatjuk: ezen a nyáron is élvezzük a gyönyörű naplementéket, a késő esti sétákat vagy éppen a madárcsicsergős reggeleket. Ha a napsugár bekukucskál az ablakon, még az sem zavar annyira bennünket, ha az ébresztőóra kora reggel szól. Valószínűleg már eszünkbe sem jut, hogy két hónapja esetleg még kényelmetlenséget okozott a nyári időszámítás beköszönte. >>

Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Hatalmas Istenem! Hozzád kiáltok, hiszen egyedül nálad van a bűnbocsánat hatalma. Egyedül téged kereshetlek most imádságommal. Bajban vagyok – mert bűnben vagyok. Csak te segíthetsz rajtam, hiszen mindig mindenben egyedül ellened vétkeztem. Lelkem mélységéből kiáltok hozzád, nemcsak gondolataim, de egész bensőm vágyakozik utánad. Tudom, nem csupán apró vétkek terhelnek, az a bűnöm, hogy ellenséged vagyok, akaratoddal és szándékoddal szemben állok, hitetlenkedem, amikor nem benned bízom teljes szívvel, szeretetlen vagyok, amikor önmagamat másoknál jobban szeretem. Tudom, ellenségedet is szereted, ebben bizakodom. >>

Atyámmal bizalom köt össze
„…ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! (Mt 7, 9–11; Károli-fordítás) Ezeknek az egyszerű mondatoknak az olvasása közben világosan érzem, hogy általuk Jézus az imádkozni akaró emberben a bizalmat igyekszik fölkeltegetni. Az imádkozáshoz nélkülözhetetlen bizalmat. >>

Az áldás továbblendít
Van úgy, hogy mások lelkesnek látnak, pedig én éppen küszködök? Lehet, hogy tőlem erőt kap valaki, holott én gyengének és csüggedtnek érzem magam? >>

Heti útravaló
Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. (Lk 12,48b) >>

Egyházunk egy-két hete

Felismert csodák
„Ugye kórusnyaraláson voltak együtt a héten?” – fogadta a csoportot egy asszony a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ ajtajában. Épp az egyedülálló szülők és gyermekeik konferenciájának a kápolnában tartott záróalkalmáról tartottak vissza az épületbe. Az asszony akkor érkezett, ők pedig már a hazautazás lázában égtek. Máskor bizonyára bárkit mosolyra fakasztott volna ez a kérdés s különösen a dicséret – „Gyönyörűen énekeltek!” –, de most nagy öröm fogta el a táborozókat. Tehát más is érzékelte! Kívülállók is meghallották, hogy idén mennyire szívből jött, valóban szárnyalt az ének a konferenciát záró istentiszteleten. Nem véletlenül, hiszen a július 21. és 28. között tartott együttlét után a résztvevőknek volt miért hálát adniuk… >>

A műszergyártól a szószékig
Óvári Péter személyében immár a hatodik lelkészt adta egyházunknak a Váci Evangélikus Egyházközség, valamint filiája, a Cserhát vonulatában fekvő Rád. A lelkészjelöltet dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke állította szolgálatba a rádi evangélikus templomban július 28-án. >>

Tóparton készült az újság
Az újságírás gyakorlati tudnivalóit igyekeztek megosztani az érdeklődőkkel július 22. és 28. között az országos evangélikus médiatáborban, Gyenesdiáson a Magyarországi Evangélikus Egyház Kapernaum Szeretetintézményében. Ezért a tizenhárom fiatal résztvevő nemcsak hallhatott a műfaji sajátságokról, hanem rögvest alkalmazhatta is a tanultakat. >>

Viharos időkben hűségesen
Isten megingathatatlan hűségét nem a szószékről hangzó szavak hirdetik a leghitelesebben. A lelkész gyülekezetéhez minden körülmények között való hűsége a szavakat megelőzve és hitelesítve teszi jelenvalóvá az isteni ragaszkodást. Július 28-án erről emlékeztek meg a kemenesmihályfai evangélikusok. Mesterházy Sándor születésének századik évfordulóján emléktáblát szentelt gyülekezete egykori lelkészének és feleségének, Mód Vilmának, az egyházközség kántorának. Az ünnepi szolgálatot Ittzés János elnök-püspök végezte Mt 11,28 – „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…, és én megnyugvást adok nektek” – alapján. Az emléktáblánál az unoka, Mesterházy Balázs lelkész szólt a nagyapáról. >>

Keresztutak

Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Miből lesz hír, és miből nem? Véletlenül vagy céltudatosan? Az elmúlt napokban több hírforrás is tudtul adta, hogy a református és az evangélikus egyház ismét pénzhez jutott, méghozzá kormányzati forrásból. Arról nem szólt a fáma, hogy az illetékes minisztériumok ebben a hónapban is kifizették az aktuális közüzemi számlát az irodaépületük víz- vagy gázfogyasztása után, vagy hogy elvégezték a napi adminisztrációs feladatukat. Pedig mindkettő egyaránt a dolgok megszokott, napi menetének része. >>

Kulcsszerepben a diaszpóra
A németországi Fekete-erdő festői szépségű fürdőhelyén, Bad Herrenalbban rendezte meg a Lipcsei Egyetem Teológiai Kara mellett működő Diaszpórakutató Intézet immár második tanulmányi hetét elsősorban kisebbségi egyházakban szolgáló protestáns lelkipásztorok számára. A mintegy ötven résztvevő tizenöt ország tizenkilenc egyházából érkezett Baden-Württembergbe, hogy nyolc napon keresztül – július 18. és 25. között – ismerkedjék Európa protestáns egyházainak történetével és mai helyzetével, különös tekintettel a diaszpóraproblémára. >>

Jonathan Edwards Európában
Az amerikai egyesült államokbeli Yale Egyetem Jonathan Edwards Központja és a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Egyházkerülete szervezésében a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara adott otthont annak a nemzetközi konferenciának május 8–9-én, amelynek célja az volt, hogy „Amerika teológusa” (Robert Jenson kifejezése), sokak szerint a valaha is élt legnagyobb amerikai teológus: Jonathan Edwards (1703–1758) végre bemutatkozhasson „az öreg Európának”. >>

Evangélikusok

Vízilabdázom a fiammal
Nem könnyű kifogni, hogy üres legyen a két kapu. Ebéd- vagy vacsoraidőben kínálkozik erre a legtöbb esély. Az iszapba mélyen bedolgozott vasrudak ugyanis igazság szerint az egyik part menti üdülő tulajdonát képezik. A talán szakszervezeti beutalóval – ha ugyan van még ilyen – itt nyaralók ugyanolyan kizárólagos jogon használhatják ezeket a kapukat, mint a sekély vízbe hosszan benyúló stéget. Ám amint a többnyire túlsúlyos üdülővendégeket az étkezésre hívó kolomp szava után elnyeli a szocialista realista épület, a magunkfajta külsősök is birtokba vehetik a pályát. >>

Öregkoromban se vess el engem…
Kilencvenhatodik életévét töltötte be július 26-án özvegy Apkó Istvánné Kukucska Mária, a vanyarci evangélikus gyülekezet hűséges tagja. Többnyire ő érkezik elsőként vasárnap reggel a templomba. Mindmáig aktív, bizonyságtevő tagja a gyülekezetnek, gyakran szolgál az istentiszteleteken versmondással. Így volt ez idén január 14-én is, amikor a Duna Televízió közvetített istentiszteletet Vanyarcról. Akkor nem hangzott el – sokan hiányolták is –, hogy Mari néni a mögötte hagyott több mint kilenc évtized ellenére mint a falu egyik legidősebb lakója örvendhet ilyen remek lelki, szellemi frissességnek. >>

„Motorosok jó emberek”
Vagy hogy rendesen idézzük Nagy Ferót: „Illa berek, nádak, erek – motorosok jó emberek.” Sőt Soltvadkerten már annyira jók, hogy egyházi áldást kértek erdélyi túrájuk előtt. A július végén zajló motoros kiránduláson huszonegyen vettek részt, és az indulásnál a búcsúzó családtagok és barátok mellett az evangélikus lelkész is ott volt. Arról kérdeztük Fodor Sándor vállalkozót, az egyházi úti áldás egyik szorgalmazóját, pontosan hogyan is történt mindez. >>

e-világ

Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Itt a nyár, mindenki utazik, vagy legalábbis szeretne. Ha egy átlagos, kétgyermekes család útra kel, és Magyarországon kívánja eltölteni a szabadságát, a különböző sajtótermékek felmérései szerint két-háromszázezer forintot kell az útra összegyűjteniük. E heti kérdésünk: olcsóbb-e, ha egyházi szállást keresnek? Ehhez kapcsolódik az is, hogy miként találhat magának egy család egyházi szállást. >>

Keresztény szemmel

Zárt sorok, nyílt szívek
Háromszázhetvenöt évvel ezelőtt halt meg a lützeni csatamezőn Gusztáv Adolf svéd király, a modern svéd hadviselés megteremtője, az európai protestantizmus történetének egyik legharcosabb és legeredményesebb egyénisége. >>

Hol épül Magyarország?
„Magyarország itt épül” – láthatjuk az országot járva itt-ott a hatalmas táblákra írt jelmondatot. Ott, ahol valamilyen uniós támogatásból, pályázatból új létesítmény épül. Nincs is ezzel semmi baj, épüljön-szépüljön az ország, igazán ráfér. Ennyi évvel a módszerváltozás után több jót is érdemeltünk volna. Az ország lepusztult infrastruktúráját tekintve, szívesen látnék valóságos táblaerdőt is – mondjuk az utak mentén – ezzel a szlogennel. >>

Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
Magyarországon régóta rendezetlen kérdés az iskolai erkölcstanoktatás ügye. A stratégiai elemzéssel és tanácsadással foglalkozó Nézőpont Intézet párbeszédsorozatot kezdeményezett a magyarországi etikaoktatás jövőjéről és az oktatási rendszerben elfoglalt helyéről, illetve megújításáról. Ennek vezetésére és koordinálására az intézet Balog Zoltánt, a Polgári Magyarországért Alapítványnak, valamint a parlament emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának az elnökét kérte föl. Az etikaóra.hu – párbeszéd az etika- és hittanoktatásról című, június 26-án elindított beszélgetéssorozat fő célkitűzése, hogy – valláspedagógiai szakértők és gyakorló etikaoktatók segítségével – kialakítsa az iskolai etikaoktatás megújításának a koncepcióját. A kezdeményezés hátteréről, jelenlegi helyzetéről és az ezzel kapcsolatos tervekről Balog Zoltán adott interjút lapunknak. >>

A doktor
A hétvégén úgy alakult, hogy föl kellett keresnünk az ügyeletes fül-orr-gégészeti gyermekszakrendelést. Némi bizonytalankodás után elirányítottak a megfelelő helyre, a budapesti Szent János Kórházba. A szombati rendeléssel nem is volt semmi gond, gyorsan, frappánsan lezajlott. Azonban másnapra is visszarendeltek, így vasárnap délelőtt – templom után – mentünk el. >>

A hét témája

Még távolabbi utakon
Az Evangélikus Élet hasábjain megjelent első úti beszámolómat (Útinapló-töredékek, az objektivitás igénye nélkül…, 2006/47. szám) koszovói, macedóniai, boszniai és ciprusi látogatásomról írtam. Az összeállítás bevezetőjét azzal az ígérettel zártam, hogy ha eljutok más magyar katonai kontingensekben szolgálókhoz is, tudósítok róla. Idén húsvétkor, illetve a nyár közepén adódott rá lehetőség, hogy felkeressem a még meg nem látogatott csapatokat. >>

Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
Az Ószövetség alapos ismerői bizonyára fennakadnak e cím olvastán: Tessék? Miről is van szó? Hol van ez a tábor? Tudjuk, hogy a Saul királlyal folytatott harcok során sok helyen járt a pásztorfiúból felemelkedett hadvezér, barlangban, erdőben és sátorban is, de valószínű, hogy senkinek sem villan be egy konkrét táborhely. Ha segítségül elárulom, hogy ez a bizonyos „Dávid-tábor” az Amerikai Egyesült Államokban van, akkor az olvasó joggal gondol arra, hogy a nyári hőség megártott a szerzőnek. Ha azonban az emlegetett helyet angol néven említem – Camp David –, akkor már sokaknak ismerős lehet. >>

A rendszeres feladat – újra Koszovó
Június közepén rövid látogatást tettem a közelben, Koszovóba „ugrottunk le” sofőrömmel. Itt az első félévben Pintér Mihály ezredes teljesített szolgálatot, őt kellett vizitálni. A pár nap nagyon kompakt volt. Szombaton reggel indultunk autóval Budapestről, este konfirmációi alkalom volt Pri�tinában, a Szent László táborban, másnap délelőtt istentisztelet ugyanitt. Délután a főhadiszálláson a német istentiszteleten prédikáltam. Minden alkalmon egy maroknyi résztvevő. A német vezető lelkész – aki egész Koszovóban koordinálja a lelkészeket, nyelvi és felekezeti határok felett – mentegetőzik emiatt: szabadságon vannak sokan. >>

Negyedik kísérlet – Afganisztánban
Május eleje óta szerveződik a dolog, jönnek a telefonok, a levelek: el kellene látogatni a magyar katonákhoz, találkozni kellene esetleg a helyi vallási vezetőkkel. A tervek és ötletek lassan kristályosodnak, az előkészítőktől a szállítások pontosítása igényli a legtöbb energiát. Oltásaim elegendőek, ruházat rendben, engedélyek megjöttek. >>

evél&levél

Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Mint orvos, aki Krisztust szeretném követni, s aki az Evangélikus Teológiai Akadémia levelező tanfolyamát is elvégeztem, kötelességem, hogy tiltakozzam az Evangélikus Élet 2007. július 22-i számában megjelent Van-e köze? című, az El Mondo folyóiratból átvett cikk lapunkban való közlése miatt. >>

Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Tisztelt Szerkesztőség! Nem lepődtem meg, amikor a budapesti „melegfesztivál” mentén történt események után néhány nappal az Evangélikus Élet is foglalkozott a szexuális másság kérdésével. Néhány észrevételemet szeretném megosztani az olvasókkal a téma kapcsán. >>

Isten „meleg” szeretettel hívogat
Meleg van, és ebben a leginkább pőreségre csábító hőségben ismét terítékre kerültek a melegek, tekintsünk hát rá a való ember mezítelen állapotára. >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Ahol a keresztyén anyaszentegyház van, ott található a teremtő Isten, a megváltó Isten és a Szentlélek Isten, aki naponként megszentel a bűnök bocsánata által stb. Az egyház pedig ott van, ahol Istennek igéjét igazán hirdetik és vallják. Ennek kapcsán sokat gondolkodhatsz mindarról, amit a Szentlélek az egyházban naponként végbevisz stb. Adj hálát azért, hogy te is ebbe az egyházba hívattál és jutottál! Gyónd meg és valld meg töredelemmel, hogy mindezt figyelemre sem méltattad. Könyörögj igaz, szilárd hitért, amely itt kitart és megmarad, amíg el nem jutsz oda, ahol örök maradásod lesz, tudniillik a halottak közül való feltámadás után az örök életben. Ámen.” >>

Kultúrkörök

Elitegyház?
Hosszú évtizedeket kellett várni arra, hogy a Horthy-korszakról – történetéről, társadalmáról – szélesebb körben is felszabadultan lehessen beszélni, bár minden bizonnyal sokakban még ma is él az előző rendszer szinte minden megkülönböztetést nélkülöző, hivatalos elítélő dogmáiból áradó ellenérzés. Pedig Magyarország történetének egyik legkritikusabb időszakában, a 20. század első felében éppen az egykori kormányzó nevével fémjelzett időszak – a maga súlyos ellentmondásaival együtt – a fennmaradás és átalakulás meghatározó negyedszázada. >>

Életre kelő szobrok
A nemrég napvilágot látott kötet különleges tárlatvezetés Európa egyik legszebb templomában, benne kontinensünk legmagasabb szárnyas oltárával; s – mint a könyvből kiderül – a lőcsei Szent Jakab-templom nemcsak az oltárok számát, hanem szépségét tekintve is páratlan. >>

A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Még a teológiai, egyházi irodalmat rendszeresen és szívesen olvasók számára sem ismert teljes egészében ifj. dr. Fabiny Tibor teológiai munkássága: szerzőként, fordítóként, illetve szerkesztőként egyaránt tevékenykedik. Ez mennyiségileg és minőségileg is hatalmas, szorgalmas munkát jelent. Érdeklődési köre szinte végtelen, nyelvismerete Magyarországon ritkaságszámba megy. >>

Déli harangszó
Az augusztus 6. és 12. közötti héten minden délben a Vas megyei Kemenesmihályfa evangélikus templomának harangja szól a Kossuth rádióban. A Celldömölk szomszédságában lévő település neve egy 1437-ben készült oklevél szerint Csép volt. >>

A vasárnap igéje

Isten kétféle cselekvése
Isten így küldi népéhez Jeremiás prófétát: „…gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!” (10. vers) Gyökerestül kigyomlálni, kiirtani a régit, és újat plántálni a helyébe – lerombolni a régi épületet, és újat emelni a helyén: hálátlan feladat. A próféta ezt nem lett volna képes véghezvinni. Szerencsére nem is neki kellett véghezvinnie. Neki csak jelképesen és „kicsiben” kellett ilyen cselekedeteket végrehajtania, jelezve, hogy Isten majd „nagyban” fog így cselekedni. Az egész országgal és az egész néppel. Mert választott népe megromlott, és megrontotta az országot is. >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Drága mennyei Atyánk! Hálás szívvel állunk meg ma előtted, köszönjük, hogy mindeddig megtartottál bennünket. Megtartó kegyelmedért könyörgünk most is. Te sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Kérünk, add meg nekünk mindazt, ami közelebb visz tehozzád, és szabadíts meg mindattól, ami eltávolíthat tőled. >>

Gyermekvár

Kedves Gyerekek!
Mostani, hatrészes sorozatunkban Petivel és Bálinttal, két jó baráttal ismerkedhettek meg, akik mindig együtt töltik a szünidőt, és sok kalandban van részük. Minden részben találtok egy-egy rejtvényt is. A helyes megfejtéseket – akár utólag is – küldjétek el szerkesztőségünk címére (Evangélikus Élet szerkesztősége, 1085 Budapest, Üllői út 24.); a borítékra írjátok rá: Gyermekvár. Jutalmul a végén ajándékcsomagot kaptok. >>

Ige+hirdető

…hogy az evangélium ma is történjék
„Nem egyszerűen az evangéliumi történeteket kell megismertetnünk az emberekkel, hanem azon kell lennünk, hogy az evangélium ma is történjék.” Amióta olvastam, azóta ízlelgetem ezt a gondolatot, amely olyan találóan fejezi ki az igehirdetés lényegét. >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster