EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - A doktor

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

A doktor

A hétvégén úgy alakult, hogy föl kellett keresnünk az ügyeletes fül-orr-gégészeti gyermekszakrendelést. Némi bizonytalankodás után elirányítottak a megfelelő helyre, a budapesti Szent János Kórházba. A szombati rendeléssel nem is volt semmi gond, gyorsan, frappánsan lezajlott. Azonban másnapra is visszarendeltek, így vasárnap délelőtt – templom után – mentünk el.

Amikor megérkeztünk a már ismert helyre, döbbenetes látvány fogadott. Negyven-ötven kisgyermek várakozott szülőkkel, kísérőkkel egy kopár, hűtetlen helyiségben, a trópusi melegben. Volt, aki lázasan, volt, akinek egyszerűen csak fájt a beteg testrésze, míg mások – örök mozgásigényüktől hajtva, ám a szülők nem túl nagy örömére – játszani próbáltak a fejlesztőnek a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető eszközökkel. Ám nem volt kegyelem: mindenkinek két-, két és fél órás várakozásra kellett berendezkednie.

A fentiek tükrében természetesen írhatnék most az egészségügyi reformról, amelynek következményeképpen egyetlen orvos látja el a főváros hétvégi gyermekfülészeti ügyeletét, az áldatlan állapotokról, a szülők jogos elégedetlenségéről és felháborodásról s még számtalan másról is. De nem erről szeretnék szólni, hiszen mindezt már sokan sokféleképpen megírták a megfelelő sajtóorgánumokban. Sokkal fontosabb téma is akad az ügy kapcsán, hiszen ott volt a doktor!

Egy megtermett fiatalember volt az ügyeletes, aki izzadó homlokkal, mosolyogva látta el a folyamatosan érkező újabb és újabb kis betegeket. Mindenkit udvariasan invitált a rendelőbe, és arra is kiterjedt a figyelme, hogy a gyors, ám hatékony vizsgálat közben néhány kedves szóval megnyugtassa a megszeppent gyermeket, az aggódó szülőt. Majd rövid tájékoztatás következett, amely egyben eligazítás is volt a további teendőkről, az alkalmazandó terápiáról, a gyógyulás várható kimeneteléről, idejéről. Világosan, érthetően, tárgyilagosan és kedvesen. S mindezek után természetesen nem maradhatott el a gyermekorvosi rendelők legfontosabb szertartása, a jutalommatrica-kiválasztás, amely az előzetes ígéretek szerint szigorúan csak a jól viselkedőknek jár. (Itt bizonyára mindenki jól viselkedett, mert kijövet valamennyi kis páciens boldogan szorongatta a becses zsákmányt.) Gyors elköszönés, és már jöhetett is a következő beteg, illetve a szinte végtelen ciklusban ismétlődő újabb gyógyító találkozás.

Sok szó esik mostanság az orvosok helyzetéről, pályaelhagyókról, külföldre távozókról, paraszolvenciáról, magánorvosokról és sztrájkról, de legfőképpen a pénzről, amely – sokak szerint – az egyetlen meghatározó az egészségügyben. Nos, ők azok, aki nem értik, nem látják, hogy a munkát valóban az orvos, a gyógyítást azonban egy náluk, nálunk sokkal nagyobb erő végzi.

Valójában fogalmam sincs róla, hogy orvosunk vallásos volt-e vagy ateista, keresztény vagy netán valamelyik másik világvallás követője. De tény, hogy munkája, embersége becsületére válna bárkinek, lelkésznek, atyának, pópának, rabbinak és mindenki másnak, aki viselkedésével, munkájával (is) nyilvánvalóvá kívánja tenni a Teremtő gondoskodó szeretetét.

Rendjén való, hogy gyógyulásunkért, gyermekeink egészségéért, ezért a derék orvosért is Urunknak tartozunk hálával, amit illő nem elfelejtenünk. Egy köszönömmel azonban odafordulhatunk az emberhez is, aki talán összeszorított foggal, de kedvesen, talán magában szitkozódva az áldatlan állapotok miatt, de zokszó nélkül, talán fáradtan és kimerülten, de mosolyogva látja el a reá bízott szolgálatot, s hordozza az irdatlan felelősséget és terhet.

Gyarmati Gábor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 A doktor

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster