EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Atyámmal bizalom köt össze

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Atyámmal bizalom köt össze

„…ki az az ember közületek, a ki, ha az ő fia kenyeret kér tőle, követ ád néki? És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, a kik kérnek tőle?! (Mt 7, 9–11; Károli-fordítás) Ezeknek az egyszerű mondatoknak az olvasása közben világosan érzem, hogy általuk Jézus az imádkozni akaró emberben a bizalmat igyekszik fölkeltegetni. Az imádkozáshoz nélkülözhetetlen bizalmat.

Elgyönyörködöm tanításán.

A földi atya szeretetéről legalkalmasabban akkor tanít, amikor annak képeit a mindennapi életből meríti. Nem a kivételes, ritka alkalmakról beszél, amikor az apa talán gazdag esküvői lakodalmat készít gyermekének, vagy egyszeri nagy értéket jelentő ajándékot nyújt át neki. Más összefüggésben és más céllal az Atya ilyen szeretetéről is mondott hasonlatot Istenről, de ebben az összefüggésben ez a kép lényegesen alkalmasabb.

Most a kenyérről és a tóparti szegény lakosság mindennapi eledeléről, a halról beszél, amelyre a gyermeknek mindennap szüksége van, ezért mindennap kéri is, és amelyet az Atya mindennap megad gyermekének. Akárhány gyermeke van, mindegyik gyermekének megadja. Nem hirtelen eszébe jutó szeszély alapján cselekszik, hanem állandó, folyamatos, gondviselő szeretettel.

Alkalmas kép. Megérti minden olyan ember, aki szerető apára tud emlékezni. De még az olyan ember is, akinek korai árvaság jutott osztályrészül, vagy – ami ennél még nehezebb – akinek szeretetlen apja volt, megértheti Jézus tanításának lényegét. Az ilyen ember azzal a vággyal tekinthet a mennyei Atyára, amely vágy a földi szülő részéről nem kapott kielégítést.

Ezt tartsuk szem előtt, amikor imádkozni készülünk. Ezt a viszonyt: szülő és gyermek közt. Ezt viszi át Jézus – egyenes következtetéssel – az Isten és az ember közötti életviszony magasabb síkjára. Ha a földi atya szeret: „mennyivel inkább” szeret mennyei Atyátok! Istentől mindannyian mindent mindennap kérhetünk. Megadja.

Erre a gyermeki bizalomra van szükségünk ahhoz, hogy igazán imádkozni tudjunk. Mert az „Istenség”-hez vagy a „Világformáló Őserő”-höz vagy a „Mindenség”-hez nem lehet bensőséges bizalommal szólni. Az előtt legföljebb meghunyászkodni és rettegni lehet.

Ne feledjük: Jézus az Atyáról nemcsak tanított, hanem az evangéliomok bizonysága szerint Istent mindig Atyjának tudta és szólította. Innen van imádságainak a meleg bensőségessége.

Ordass Lajos: „Nem tudok imádkozni!” – Imádkozóknak és imádkozni akaróknak szóló tanácsok. Harmadik kiadás, Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 2001

Ordass Lajos


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Atyámmal bizalom köt össze

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster