EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Drága mennyei Atyánk! Hálás szívvel állunk meg ma előtted, köszönjük, hogy mindeddig megtartottál bennünket. Megtartó kegyelmedért könyörgünk most is. Te sokkal jobban tudod, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Kérünk, add meg nekünk mindazt, ami közelebb visz tehozzád, és szabadíts meg mindattól, ami eltávolíthat tőled.

Köszönjük szeretteinket, köszönjük, hogy őket is megtartottad. Kérünk téged családtagjainkért, rokonainkért, barátainkért, szomszédainkért, munkatársainkért – gondoskodj róluk is. Add, hogy megismerjék végtelen szeretetedet, és a te utadon járjanak. Aki beteg közülük, azt gyógyítsd meg, aki szomorú, azt vigasztald meg, aki kísértések között van, azt erősítsd meg!

Könyörgünk gyülekezetünkért. Köszönjük, hogy megajándékoztál bennünket a tieid közösségével. Add, hogy ez a közösség megerősödjön a hitben, a hűségben, a reménységben és a szeretetben. Könyörgünk mindazokért, akik egyházadban szolgálnak: lelkészekért, presbiterekért, hitoktatókért, gyülekezeti munkatársakért. Add meg, kérünk, hogy egyházad és benne mi is egyenként betöltsük azt a küldetést, amelyet tőled kaptunk: hogy harcoljunk a bűn ellen, hogy szeressük, mégpedig hozzád szeressük az embereket, hogy továbbadjuk nekik örömhíredet!

Könyörgünk településünkért, országunkért, egész népünkért. Te látod, Urunk, Istenünk, hogy van mit gyomlálni, irtani, és van mit építeni és plántálni. Kérünk, adj nekünk erőt szólni és megtenni mindazt, amit parancsolsz. De add meg kegyelmesen azt is, hogy az emberek pedig hallgassanak ránk: ne az elpusztítandókhoz ragaszkodjanak, és ne az építendő értékeknek álljanak ellen, hanem éppen fordítva. Add, hogy hívő és nem hívő embertársaink egyaránt belássák, mi az, ami rossz, és mi az, ami jó, mi okozza a vesztüket, és mi szolgálja megmenekülésüket.

Könyörülj mindannyiunkon, hogy el ne vesszünk, hanem megmeneküljünk, hogy akaratod szerint éljük földi életünket is, végül pedig eljuthassunk a te országodba, amelyet elkészítettél számunkra, és ahová vársz mindannyiunkat, a mi Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus által.

Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster