EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Elitegyház?

Kultúrkörök

Hozzászólás a cikkhez

Elitegyház?

Hosszú évtizedeket kellett várni arra, hogy a Horthy-korszakról – történetéről, társadalmáról – szélesebb körben is felszabadultan lehessen beszélni, bár minden bizonnyal sokakban még ma is él az előző rendszer szinte minden megkülönböztetést nélkülöző, hivatalos elítélő dogmáiból áradó ellenérzés. Pedig Magyarország történetének egyik legkritikusabb időszakában, a 20. század első felében éppen az egykori kormányzó nevével fémjelzett időszak – a maga súlyos ellentmondásaival együtt – a fennmaradás és átalakulás meghatározó negyedszázada.

A Rubicon történelmi magazin 2007/ 4–5. száma (Elitek a Horthy-korszakban) arra vállalkozott, hogy átfogó képet adjon az olvasóknak a korabeli társadalmi elit életéről, szereplőiről nemcsak az arisztokrácia, a politika és a gazdaság világában, hanem a honvédség, a tudósok, a művészek és a történelmi egyházak körében is.

A katolikus, a református és az evangélikus egyház vezetőit bemutató tanulmányban Gergely Jenő történész, a kor ismert kutatója átfogó képet rajzol a három felekezet általános közéleti helyzetéről. Az érdeklődő olvasónak persze először ahhoz kell szoktatnia magát, hogy az egyházi vezetők a társadalmi elit természetes szereplői voltak történelmi beágyazottságuk miatt, még akkor is, ha a katolikus és protestáns egyházak között e tekintetben is hatalmas különbségek voltak. Ennek egyik oka éppen az, hogy a reformált egyházak közjogi és közéleti egyenjogúsítása teljesen sohasem ment végbe, ráadásul az egyházi mozgástér is jelentősen átalakult a versailles-i békerendszer nyomán. Ezt a katolikusok és a protestánsok között meglévő különbséget Gergely érzékenyen mutatja be, a nagybirtokos katolikus klérus és az összehasonlításban lényegesen szegényebb evangélikusság helyzete közötti eltérést alaposan adatolja. A körkép így azt a benyomást erősíti meg, hogy a történelmi keresztény felekezetek a korszak elitjének természetes részét jelentették, mégis az egyházi vezetők körében is létezett – felekezetük helyzetének megfelelően – egy további, jelentős rétegződés. Az egyházi elithez tartozás tehát önmagában semmiképpen sem jelentett azonos mozgásteret, lehetőségeket.

Evangélikus egyházunk bemutatása sajátosan szembesít bennünket közelmúltunkkal. Az elitbe „emelkedés” társadalmi mércéje egyik oldalon a püspöki szék elérése, amelyben nem a vagyoni helyzet volt meghatározó, hanem a személyes teljesítmény (a teológia tudományos művelése, lelkészi pálya) és a lelkészi családból való származás. (Érdekes, hogy ez utóbbi a Horthy-korszak után is jelentős szerepet játszik.) Ezzel ellentétben világi vezetőink esetében fontos tényező volt a vagyoni és birtokbeli pozíció, amely miatt az egyház társadalmi megjelenítése, érdekérvényesítése sokszor erőteljesebb volt a világi, mint a lelkészi egyházvezetői körön keresztül. A katolikus egyházzal összehasonlítva ez a sajátos különbség akkor is létezik, ha a katolikus püspökök között is számosan emelkedtek alulról a legmagasabb püspöki méltóságokba, hiszen kinevezésükkel együtt egyházuk, egyházmegyéjük birtokaihoz is hozzájutottak. Mai szemmel nézve mindenképp megállapíthatjuk, hogy bár az egyházi elitbe jutás valamivel nyitottabbá vált a Horthy-korszakban, mint korábban, mégis csupán része volt az azóta is tartó átalakulásnak.

A Rubicon magazin e száma a szélesebb olvasóközönségre tekintettel mutatja be az egyházak helyzetét a két világháború között, így mélységekbe, felekezeti sajátosságokba csak korlátozottan vezethet be – mégis jó szolgálatot tett a téma felvállalásával és az általános kép megrajzolásával. A táblázatos adatok, illetve egy-egy jelentős személyiség – evangélikus részről Raffay Sándor püspök, a reformátusok közül pedig Baltazár Dezső püspök – bemutatása teszik élesebbé a kontúrokat. Aki azonban kézbe veszi az összeállítást, kedvet kaphat nemcsak a Horthy-korszak, hanem a korabeli egyházak alaposabb megismerésére is.

Dr. Korányi András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Elitegyház?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster