EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - A műszergyártól a szószékig

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

A műszergyártól a szószékig

Lelkészavatás Rádon

Óvári Péter személyében immár a hatodik lelkészt adta egyházunknak a Váci Evangélikus Egyházközség, valamint filiája, a Cserhát vonulatában fekvő Rád. A lelkészjelöltet dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke állította szolgálatba a rádi evangélikus templomban július 28-án.

Óvári Péter édesapja a csővári, majd a rádi gyülekezet kántora volt közel három évtizeden keresztül. A szülők imádságos háttere mindvégig elkísérte fiukat.

Tizenévesen Ősagárdon egy nyári tábor után Győri János Sámuel hatására fogalmazódott meg benne először, hogy nem idegen számára a lelkészi hivatás. Aktívan részt vett a penci, a rádi és a váci ifjúsági kör életében. Fűke Szabolcs jelenlegi galgagutai lelkész – teológushallgatóként – nagy hatással volt rá.

Amikor azonban a pályaválasztásra került sor, a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola villamos gépek és készülékek szakára jelentkezett. A főiskola elvégzése után, a katonaság ideje alatt Sámuel, Ézsaiás és Jeremiás elhívástörténete hatott rá, majd egy utcamissziói alkalom hatására hozta meg életét formáló és meghatározó döntését: keresztény fiatalként akar jelen lenni mások életében.

Miközben hét éven keresztül egy budapesti műszergyárban dolgozott mint mérnök, segítőként vett részt gyerektáborokban Meszlenben. Ezután nevelőként állami gondozott gyerekek között kezdett szolgálni Budapesten, és elkezdte a Baptista Teológiai Akadémia szociális munkás szakát; végül elhívása beteljesedését átélve az Evangélikus Hittudományi Egyetemre jelentkezett, lelkész-teológus szakra.

Diplomamunkáját az újszövetségi tanszékre, a megkísértés témakörében a sátánról írta. A teológiai évek alatt érdeklődésének középpontjába a missziológia és az ökumené került. Ennek nyomán két missziós közösséggel is megismerkedett, a Wycliffe Bibliafordítók Szövetségével és a Vasárnapi Iskolai Szövetséggel. Ötöd- és hatodévét a tabi gyülekezetben töltötte Szigethy Szilárd mentori vezetésével.

Felesége, Anikó Kassáról származik, földrajz–biológia szakos tanár; egy gyermekük van, Gergely.

Fabiny Tamás a meghívó élén álló lukácsi mondat – „Boldog az, aki Isten országának vendége” (Lk 14,15) – alapján fogalmazta meg igei üzenetét: „Míg Kosztolányi azt mondja: »…ismeretlen Úrnak vendége voltam«, mi elmondhatjuk: ismerős Urunk van! Péter! Hirdesd az igét az embereknek! Olyan világban kell szolgálnod, amelyben azt látjuk, hogy embereket elküldenek. Te meghívod őket. Az ő nevében hívogathatsz! Hitvestársaddal ugyanúgy, mint munkatársaiddal!”

Az avatási liturgiában a rádi evangélikusokat is gondozó ifj. Detre János, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetem képviseletében dr. Varga Gyöngyi adjunktus vett részt. Az istentisztelet végén az újonnan ordinált lelkész édesapjával közösen énekelte el a Szeretnék lenni című evangéliumi éneket, amely Jézus tanítványairól, közöttük az emberhalász Péterről szól.

Óvári Péter a mendei, a péteri, valamint a gyömrői közösségben kezdi meg lelkészi szolgálatát.

Horváth-Hegyi Olivér

Regionális hozzárendelés: Váci Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 A műszergyártól a szószékig

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster