EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Az áldás továbblendít

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Az áldás továbblendít

Van úgy, hogy mások lelkesnek látnak, pedig én éppen küszködök? Lehet, hogy tőlem erőt kap valaki, holott én gyengének és csüggedtnek érzem magam?

Mi az, ami lelkesít, és ki az, akinek fontos az én lelkületem?

Egy-egy csüggedt és fáradt pillanatomban szinte hallom nagymamám szavait: „Ne a kapott feladatokat add fel, hanem kérj Istentől mindegyikhez erőt!” Miért működöm úgy, hogy csak szolgálatban érzem igazán értelmesnek az életemet?

„Azért, mert az, aki keresztet hordoz a szívében, a hordozott keresztje által lesz Isten értékes embere. Aki meg tudja őrizni szívét a panaszkodás és lázadás fertőzésétől, azt Isten megáldja Lelke által” – tanított nagyapám.

Isten jól ismer bennünket, hiszen áldásában szüntelenül lelkesít szeretetével:

Fáradt vagyok. – Én majd erőt adok.

Félek mindentől. – Megőrizlek téged.

Egyedül érzem magam. – Feléd fordítom arcomat.

Sötétség vesz körül. – Kegyelmem rád ragyog.

Nyugtalan, elégedetlen vagyok. – Az én békességemet adom neked.

Istennek mindig fontos vagyok, az életem minden pillanatában. A Szentlelkét adja nekem, megáld Szentlelkének erejével, hogy mások számára áldás lehessek. Áldottnak lenni és áldásnak lenni, ez az, ami mindig továbblendíthet. Isten szeretete küzd bennem, értem, általam.

Hálát adok neked, Istenem, hogy minden emberi gyengeségem ellenére feladatot bízol rám. Köszönöm, hogy Szentlelked erejével áldod meg életemet, és így áldás lehetek mások számára. Kérlek, Istenem, segíts abban, hogy áldásodat komolyan vegyem, és általa lelkes maradhassak. Ámen.

Jelzőtűz – Tizenegy bátorító szó. Szerkesztette: Szabó Lajos. Luther Kiadó, Budapest, 2007

Kutyejné Ablonczy Katalin


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Az áldás továbblendít

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster