EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Viharos időkben hűségesen

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Viharos időkben hűségesen

Kemenesmihályfán templomot és emléktáblát szenteltek

Isten megingathatatlan hűségét nem a szószékről hangzó szavak hirdetik a leghitelesebben. A lelkész gyülekezetéhez minden körülmények között való hűsége a szavakat megelőzve és hitelesítve teszi jelenvalóvá az isteni ragaszkodást. Július 28-án erről emlékeztek meg a kemenesmihályfai evangélikusok. Mesterházy Sándor születésének századik évfordulóján emléktáblát szentelt gyülekezete egykori lelkészének és feleségének, Mód Vilmának, az egyházközség kántorának. Az ünnepi szolgálatot Ittzés János elnök-püspök végezte Mt 11,28 – „Jöjjetek énhozzám mindnyájan…, és én megnyugvást adok nektek” – alapján. Az emléktáblánál az unoka, Mesterházy Balázs lelkész szólt a nagyapáról.

A megújított templom falán kapott helyett a márványtábla – felszentelésük is együtt történt. Az egyszerűségében szépséges, meghitt templom 1837-ben épült; akkoriban alig különbözött a falu parasztházaitól: fehérre meszelt falak és fagerendás deszkafödém. Ebben az egyszerű, otthonos szerkezetben mintha Gazdájának, a Názáretinek az emberközelsége és közvetlensége öltene testet. A gyülekezet közegyházi támogatással éveken át újítgatta templomát, amely most kicsinek bizonyult: az ünneplők jó része az udvaron hallgatta az igehirdetést.

Mesterházy Sándor negyvennyolc éven át volt Kemenesmihályfa pásztora. Valóban nemzedékről nemzedékre hirdette szavával és jelenlétével Isten hűségét. Ahogyan a püspök igehirdetésében is utalt rá, viharos történelmi időben hordozta a reá szabott igát. Ellenszélben állt meg a helyén, szerény jövedelméből nevelte öt gyermekét. S tette mindezt békességgel, olyan derűs nyugalommal, amelynek jó volt a közelében lenni.

Az emberi arcok nem tartoznak a cserélhető dolgok közé. Mesterházy Sándor és Mód Vilma tudták ezt. E szerint éltek itt a földön, és így élnek a helyiek emlékezetében.

Kovács Imre

Regionális hozzárendelés: Kemenesmihályfai Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Viharos időkben hűségesen

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster