EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Kulcsszerepben a diaszpóra

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Kulcsszerepben a diaszpóra

A németországi Fekete-erdő festői szépségű fürdőhelyén, Bad Herrenalbban rendezte meg a Lipcsei Egyetem Teológiai Kara mellett működő Diaszpórakutató Intézet immár második tanulmányi hetét elsősorban kisebbségi egyházakban szolgáló protestáns lelkipásztorok számára. A mintegy ötven résztvevő tizenöt ország tizenkilenc egyházából érkezett Baden-Württembergbe, hogy nyolc napon keresztül – július 18. és 25. között – ismerkedjék Európa protestáns egyházainak történetével és mai helyzetével, különös tekintettel a diaszpóraproblémára.

Nem véletlen, hogy a konferencia résztvevőinek majdnem fele – huszonegy fő – magyar anyanyelvű volt: a Magyarországi Evangélikus, illetve a Magyarországi Református Egyház, valamint az erdélyi és felvidéki egyházkerületek képviselői között egyfajta „magyar–magyar” lelkésztalálkozó is létrejött a konferencia keretében. A németországi vendéglátókon kívül francia, olasz, portugál, osztrák, szlovén, cseh, lengyel, litván és észt lelkipásztorok is részt vettek a tanulmányi héten.

A két magyarországi történelmi protestáns egyházat kilencen képviselték; evangélikus részről Koskai Erzsébet, Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna és Thuránszky István lelkészek, illetve Verebics Petra teológiai hallgató. Részt vett még a tanulmányi hét munkájában Kondor Péter kelet-békési evangélikus esperes is, aki a 2006. januári lipcsei diaszpórakonferencia által ihletett informális munkacsoport tagjaként oroszlánrészt vállalt az ez év márciusában Berekfürdőn megrendezett Kárpát-medencei szórványkonferencia megszervezésében is.

A tanulmányi hét vezetője Karl-Christoph Epting lipcsei teológiai professzor volt. Nagy ívű nyitó előadásában azt vizsgálta, hogy mivel járultak hozzá az európai protestáns egyházak az európai gondolathoz, és hogy merre vezet a protestantizmus útja ma Európában. Rámutatott, hogy az egyre inkább kisebbségben, diaszpóra létformában élő protestantizmus ma is kulcsszerepet játszhat a kontinens erkölcsi megújulásában és az egyre súlyosbodó társadalmi kihívások megoldásában. A hazánkban is jól ismert professzor a protestantizmus jövőjét toleráns, ökumenikusan nyitott, szociálisan érzékeny, ám határozottan evangéliumi profilú missziói magatartásban határozta meg, amely a történelmi folyamatosságot és az európai műveltség összefüggéseit komolyan véve egészséges alternatívát tud kínálni a ma gyorsan terjedő evangelikál és fundamentalista missziói mozgalmak mellett.

A konferencia résztvevői szinte egybehangzóan úgy vélekedtek, hogy a hét egyik kimagasló eseménye volt Paulo Ricca olaszországi valdens teológiai professzor előadása. Az idős lelkipásztor nagy lendülettel és szenvedéllyel elmondott előadásában nemcsak a valdens egyház lebilincselő történetét ismertette hallgatóival, hanem a valdens teológia prioritásain tájékozódva érvelt a radikálisan elkötelezett Krisztus-követő életforma mellett, és az evangéliumi szegénység mai értelmezését állította szembe a jelenkor anyagelvű fogyasztói kultúrájával. Előadása elgondolkodtató elemeket tartalmazott a római katolikus egyház legújabb egyháztani megnyilatkozásainak az ökumenikus folyamatokra gyakorolt hatását illetően is.

A résztvevők a kényelmes és modern Evangelische Akademie vendégeiként nemcsak az egyes országok (Lengyelország, Ausztria, Magyarország, Szerbia, Franciaország, Portugália, Csehország és Szlovákia) protestantizmusát ismertető előadásokat hallgathatták meg, hanem alkalom nyílt minden résztvevő személyes bemutatkozására, élénk plenáris vitákra és a hűvös (!) württembergi éjszakába nyúló kötetlen beszélgetésekre, találkozásokra is.

A lipcsei Diaszpórakutató Intézet által kezdeményezett konferenciasorozat immár második állomása kitűnő lehetőséget biztosított a feltöltekezésen és a pihenésen túl a még ma is élő kölcsönös előítéletek lebontására a személyes találkozásokon keresztül; inspiráló légköre megerősítést jelentett a résztvevők számára abban, hogy az európai történelmi protestantizmus minőségi kisebbségként ma is fontos küldetést teljesít a sok tekintetben a válság tüneteit mutató európai kontinensen.

Gonda László


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Kulcsszerepben a diaszpóra

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster