EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Öregkoromban se vess el engem…

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Öregkoromban se vess el engem…

Beszélgetés egy örökifjú gyülekezeti taggal

Kilencvenhatodik életévét töltötte be július 26-án özvegy Apkó Istvánné Kukucska Mária, a vanyarci evangélikus gyülekezet hűséges tagja. Többnyire ő érkezik elsőként vasárnap reggel a templomba. Mindmáig aktív, bizonyságtevő tagja a gyülekezetnek, gyakran szolgál az istentiszteleteken versmondással. Így volt ez idén január 14-én is, amikor a Duna Televízió közvetített istentiszteletet Vanyarcról. Akkor nem hangzott el – sokan hiányolták is –, hogy Mari néni a mögötte hagyott több mint kilenc évtized ellenére mint a falu egyik legidősebb lakója örvendhet ilyen remek lelki, szellemi frissességnek.

S hogy miként „tartja karban” a szellemét? Az egyik titok az, hogy minden este verset tanul, nem elégszik meg a már memorizált költeményekkel. Ennek köszönhető, hogy bármikor képes a templomban mindenféle segédeszköz nélkül bármilyen hosszú verset elmondani magyarul, de akár szlovákul is. Ugyanakkor Mari néni a falu és a gyülekezet történetének kiváló ismerője is; vitás kérdésekben perdöntő a szava.

Születésnapja alkalmából tettem fel neki néhány kérdést.

Apkó néni, hosszú élete alatt sokszor megtapasztalhatta Isten kegyelmét. Említene erre egy példát?

– Egyszer, tízévesen beestem a kútba a harmadik szomszédban. De az Isten irgalma olyan nagy, hogy én azt föl nem foghatom…

– Amikor gyerek volt, bizonyára másként zajlott az élet…

– Akkor minden más volt, nem a tévé előtt ültünk. Édesapám katona volt az első világháborúban. Az idős nagyapa minden reggel megkérdezte tőlünk: „Gyerekek, imádkoztatok?” Esténként, vacsora, kéz- és lábmosás után pedig „kiadta parancsba”, hogy imádkozni. Szombat este mindig kisöpörtük az utat, ahol laktunk, hogy másnapra szép tiszta legyen. Vasárnap reggel a nagyapa kelt fel a legkorábban. Az állatok itatása és reggeli után készülődtünk a templomba. A vanyarci templom mindig tele volt, a lányok kétoldalt álltak egészen az oltárig. Addig, amíg meg nem érkezett a lelkész, a gyülekezet énekelt. Mert aki énekel, kétszeresen imádkozik.

Melyik a kedves éneke?

– A magyar Tranosciusból ez az ének: „Én Istenem, keresztemben, haragodban ne sújts engem, / Bár nem vagyok hibátlan, nagyon is rászolgáltam, / Nem tagadom soha én sem, van okod a büntetésre, / Arra kérlek, Istenem, atyailag bánj velem.” Egy másik kedves énekem: „Fuss előre a cél felé Pál apostollal, / a kikötőnél vár Jézus a koronával, / Ott törli le homlokodról a verejtéket, / és beviszen a dicsőség honába téged. // Pál apostol sok veszélyben forgott a hitért, / üldözést és vereséget tűrt ő Jézusért, / Megkövezték, börtönözték, bilincsbe verték, / megkötözve hajóra mint rabot vetették. // Róma felé közelednek már a hajóval, / a hajósok nem törődnek Pál apostollal, / Vihar támad, hajó süllyed, megmenthetetlen, / de Istennél a megmentés nem lehetetlen. // Megmondotta az Úr Jézus egykoron neki, / hogy majd az ő nevéért fog sokat szenvedni, / Hajótörést, megveretést békén tűrte el, / az igazság koronáját mennyben nyerte el.”

Melyik a legkedvesebb igéje?

– Kürtön voltunk, és volt ott egy tanító, Klementisz György. Egy dobozból vehetett mindenki aranymondásokat. Én is vettem egyet, ez az ige volt a lapon: „Név szerint ismerlek téged, mert kegyelmet találtál szemeim előtt.” (2Móz 33,17) Ez nagyon kedves nekem. De… minden ige nagyon kedves, mert mind nekünk szól!

Milyen terve van Apkó néninek, mit szeretne még elérni ebben az életben?

– A világon már semmi sem kecsegtet. Nekem egy tervem, egy kívánságom van: hogy a jó Isten kegyelmébe fogadjon engem.

Mit üzen a mai kor emberének, az Evangélikus Élet olvasóinak?

– „Jusson eszetekbe a Lót felesége, / szól az Üdvözítő, mert a világ vége, / Mint egykor Sodoma fölött a tűzeső, / nem sejtve megállott, de biztosan eljő, / Ha a hívást hallod, óh lélek, útra kelj, / Sodoma földjén egy percig se vesztegelj, / A kegyelem szavát ne hallgasd hiába, / lépj be, míg nem késő, Isten országába.” Én ezt üzenem, mert most van még a kegyelmi idő. Vigyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, melyik órában jő el az Úr. Ezt üzenem minden idősnek és fiatalnak – mert én is voltam ám fiatal.

Mint mondhat minderre az interjú készítője? Isten áldja és tartsa meg közöttünk Apkó nénit ezután is. Vele együtt örülünk, hogy megtapasztalhatja az idős Dávid kérésének beteljesedését: „Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el!” (Zsolt 71,9)

Szabó András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Öregkoromban se vess el engem…

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster