EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Új nap – új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap – új kegyelem

Vasárnap

Ha megtérsz Istenedhez, az Úrhoz, akkor jóra fordítja sorsodat, könyörül rajtad. 5Móz 30,2–3 (Mt 12,41; Mt 25,14–30; Fil 3,7–11/12–14/; Zsolt 40) Gyakran el-eltűnődik az ember: miért is vagyok zsákutcában, miért is gyülekeznek viharfelhők családom életében, miért mostoha a sorsom? Talán elhanyagoltam a megtérést? Talán magam akartam sorsom irányítója lenni, s kizártam életemből a könyörülő Urat? Itt az idő Istennek ajtót nyitni, s kegyelméért, jóságáért hálát adni.

Hétfő

Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Jn 16,24 (Zsolt 116,1; 1Kir 3,16–28; Mt 9,9–13) Egy ismert zenekar énekli: „Az Úr meg csak hallgat a kék égben.” Bennünk is megfogalmazódik ez a szomorúság, amíg meg nem halljuk Jézusnak az imádkozásra való bátorítását. Kérjetek és megkapjátok. Kérésre néma, könyörgésre béna tanítvány szomorkodhat csak így, hiszen a Mester bátorít, ígér, és megadja mindazt, ami szükséges.

Kedd

Az Emberfia elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Mt 24,31 (1Krón 16,35; Ez 3,16–21; Mt 9,14–17) Nagy Gáspár egyik versében így vall: „Tudom, / nagy nyári délután lesz, / fülledt, meleg, esőutáni (…) / de mindenki – holt és eleven – / főszereplőként találkozik / a rendezővel…” Mi is hihetjük, vallhatjuk és várhatjuk vissza Jézust, kinek angyalai ma is őriznek bennünket, más angyalai pedig várják, hogy megfújhassák az utolsó ítélet harsonáit.

Szerda

Nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Zsid 13,14 (1Móz 26,3; Mt 19,/4–7/8–12/13–15/; Mt 9,18–26) Az idősek mondogatják: „Bezzeg a mi időnkben tele volt a templom karzata…” A középkorúak is érzik, hogy nem olyan jó, nem egészen erkölcsös a fiatal nemzedék élete és gondolkodása. Azt hiszem, mindannyian átutazónak, idegennek érezzük itt a földön magunkat. Boldog az a nemzedék, amely Jézus tanítványaként várja az örök életet, Isten országát, és terjeszti a szeretet örömhírét.

Csütörtök

Árváknak atyja, özvegyek védője az Isten, szent hajlékában. Isten hazahozza az elhagyottakat. Zsolt 68,6–7 (1Pt 2,9; Ef 5,15–20; Mt 9,27–34) Világunk jó néhány állóháborúja, a házasságok szétszakadása szaporítja az árvák, az egyedül maradók számát. Ki tudja vigasztalni a könnybe lábadt szemű kisgyereket, amikor nem érti, miért esett ki a fészekből, mint a pelyhes kismadár, amely nem tud visszarepülni? Apjának és anyjának meg nincs olyan keze, amellyel fölemelhetné. Isten védi az árvát, de a mi kezünkkel. Az Úr vigasztal, de a mi szavunkkal. Vegyük észre hát, milyen sok teendőnk van!

Péntek

Emeljük föl szívünket és kezünket Istenhez, aki a mennyekben van. JerSir 3,41 (2Kor 1,3; Jn 19,9–16a; Mt 9,35–10,4) Hitetlenek, szenvedélybetegek, szívtelenek várnak ránk, hogy segítsünk nekik fölemelni szívüket a föld porából és szennyéből, mert sokan jutottak, jutottunk olyan mélységig, ahol és amikor ki lehet mondani: „…a szívem is elhagyott engem.” (Zsolt 40,13c) Példamutató szavakkal, a halálos szeretet bűnbocsátó tetteivel emeljük föl a földön heverő szíveket, és kulcsoljuk imádságra kezünket egymásért, ahogyan a Mester tanított rá!

Szombat

Ha így határoz a Seregek Ura, ki hiúsíthatja meg? Ha kinyújtja kezét, ki fordíthatja vissza? Ézs 14,27 (Róm 8,28; Lk 12,42–48; Mt 10,5–15) Lutherrel együtt valljuk: „Istent félnünk és szeretnünk kell”, mert ítélhet, és ránk támadhat a bűnök miatt, elsöpörhet, ha akadályozzuk terveit. Aztán, ahogy sok nemzedék életében, lehajol és megszabadít, boldogít, és új életet ad az ő Fia által. Fáraók, királyok, miniszterek és egyházi vezetők sem tartóztathatják föl, „mert örökké tart szeretete”.

Smidéliuszné Drobina Erzsébet


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Új nap – új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster