EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - A rendszeres feladat – újra Koszovó

A hét témája

Hozzászólás a cikkhez

A rendszeres feladat – újra Koszovó

Június közepén rövid látogatást tettem a közelben, Koszovóba „ugrottunk le” sofőrömmel. Itt az első félévben Pintér Mihály ezredes teljesített szolgálatot, őt kellett vizitálni. A pár nap nagyon kompakt volt. Szombaton reggel indultunk autóval Budapestről, este konfirmációi alkalom volt Pri�tinában, a Szent László táborban, másnap délelőtt istentisztelet ugyanitt. Délután a főhadiszálláson a német istentiszteleten prédikáltam. Minden alkalmon egy maroknyi résztvevő. A német vezető lelkész – aki egész Koszovóban koordinálja a lelkészeket, nyelvi és felekezeti határok felett – mentegetőzik emiatt: szabadságon vannak sokan.

Hétfőn Prizrenbe, a déli területi parancsnokságra vezet az utam. Német többség van, jelen pillanatban török tábornok a vezető, grúzok és más kisebb csapatok is megtalálhatók itt. A templom a mai napra szervezett déli imádságra megtelik – negyvenen vagyunk, az alkalom az ebédszünetben zajlik. A német tábornok és helyettese itt vannak. A két evangélikus kollégán kívül mindkét katolikus lelkész is aktív résztvevője az együttlétnek – valamennyien németek. Az énekkar négy szólamban énekel, érződik a rendszeres és intenzív próbák eredménye – az egyik szólam vezetője egy svájci orvos ezredes, a kórház klinikai igazgatója. Utána az ebéd az Oázis névre hallgató intézményben zajlik. Ezt a két német tábori lelkészi szolgálat működteti: gyülekezeti ház könyvtárral, imateremmel, étteremmel – az idegen környezetben testi-lelki felüdülést kínál a betérőknek. A tábori kórházban látogatásom idején nincs magyar beteg, a dolgozók pár hete jöttek haza, jó emléket hagytak munkájuk színvonaláról.

A kedd a nyugati szektoré. Peja táborában van egy magyar század is; Szentesi Csaba őrnagy, görög katolikus lelkész szolgál ekkor közöttük. Ebéd után itt is felkérnek egy áhítatra: az olasz templomocskában tizenöten lehetünk, eljött az olasz lelkész meg szlovén kollégája is, aki régi ismerősként üdvözöl. Délután a környék két jelentős kolostorát látogatjuk meg tizen-egynéhányan – mindkét helyen kitüntető figyelemmel fogadnak –, majd a szokásos udvariassági látogatás az olasz tábornoknál. Szerdán utazás haza, hiszen a tervek szerint hat nap múlva irány Afganisztán.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 A rendszeres feladat – újra Koszovó

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster