EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Felismert csodák

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Felismert csodák

Egyedülálló szülők és gyermekeik konferenciája Révfülöpön

„Ugye kórusnyaraláson voltak együtt a héten?” – fogadta a csoportot egy asszony a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ ajtajában. Épp az egyedülálló szülők és gyermekeik konferenciájának a kápolnában tartott záróalkalmáról tartottak vissza az épületbe. Az asszony akkor érkezett, ők pedig már a hazautazás lázában égtek. Máskor bizonyára bárkit mosolyra fakasztott volna ez a kérdés s különösen a dicséret – „Gyönyörűen énekeltek!” –, de most nagy öröm fogta el a táborozókat. Tehát más is érzékelte! Kívülállók is meghallották, hogy idén mennyire szívből jött, valóban szárnyalt az ének a konferenciát záró istentiszteleten. Nem véletlenül, hiszen a július 21. és 28. között tartott együttlét után a résztvevőknek volt miért hálát adniuk…

Legfőképpen azért, mert idén már tizedszer találkozhattak egymással az egyedülálló édesanyák és gyermekeik. Az évtized során barátságok alakultak ki, de sohasem kellett kirekesztve érezniük magukat az újonnan érkezetteknek sem.

A jelenlévők egyik este ünnepi műsor keretében a kezdetekre emlékeztek. Az első konferenciát még Albertirsán, az ottani gyülekezet barátságos vendégházában tartották 1997-ben. Ezután évről évre a Balaton adta pazar környezetet és a révfülöpi oktatási központ kényelmét élvezhették.

Tudni való azonban, hogy a csomagolás mit sem ér, ha nincs tartalom. Az ünnepi műsorban ezért beszéltek néhányan éppen arról, hogy milyen változást hozott az életükben egy-egy révfülöpi hét. Isten gondviseléséről, szeretetéről tettek bizonyságot vallomásaikkal. Beszéltek arról, hogyan vált könnyebbé az egyedüllét terhének elhordozása annak tudatában, hogy nincsenek magukra hagyva, hiszen Isten védelme alatt állnak. Egyiküket szorongásos betegségtől szabadította meg az Úr évekkel ezelőtt egy pszichológus testvér szolgálatán keresztül. Képtelenség volt könnyek nélkül hallgatni azt a „vadóc” fiatalt, aki elmesélte, hogyan jutott hitre tavaly nyáron. A záró istentiszteleten értette meg, hogy Jézus ledöntötte azt a falat, amely elválaszthatná őt Isten szeretetétől.

Nehéz egymás előtt vallani a hitünkről. Mi, evangélikusok kicsit szemérmesebbek is vagyunk, mint szabadegyházi testvéreink. Úgy tartjuk, hogy a hitre jutásunk csakis Istenre és ránk tartozik; hogy életváltozásunkról hangtalanul kell vallaniuk cselekedeteinknek, a Lélek gyümölcseinek. Mégis ott, a tíz évre visszaemlékezve helyük volt a bizonyságtételeknek. Mert az ünnepi műsorral a konferencia résztvevői az Urat ünnepelték, aki megőrizte mindannyiukat annyi éven át; őt, aki formálta, faragta őket, hogy örömmel illeszkedhessenek be terveibe. A jelenlévők hálát adhattak azért, hogy Isten annyi csodát végzett el bennük és általuk.

Az idei konferencia témája ezért is hangzott így: Csodára várva. Az egyik gyerek szemléletesen fogalmazta meg a csoda fogalmát: az, ami lehetetlennek látszik, mégis bekövetkezik. Aztán hozzátette: olyan dolog, amit észre kellene vennünk…

A délelőtti előadások ebben segítettek. Ráirányították a hallgatóság figyelmét a teremtett világ csodáira, a reménytelen betegségből való gyógyulás rendkívüliségére. Felismerhették, mekkora csoda, hogy az ember hinni tud Krisztusban, s hogy csupán egy természetfeletti hatalom képes arra, hogy kallódó embereket megtaláljon, tönkrement életeket megújítson.

A délelőttönként hallottakon elmélkedve számtalan kis csodát élhettek át a hét folyamán a résztvevők: Isten gondviselő szeretetének apró jeleit. Közülük a legnagyobb meglepetést az ír zenét játszó Bran együttesnek az ünnepi műsor keretében való muzsikálása szerezte. Balatoni fellépéseik közben egyetlen üres estéjüket arra szánták, hogy minden ellenszolgáltatás nélkül a konferenciavendégeknek játsszanak, és táncokat tanítsanak.

De idén talán a legnagyobb csodát az az asszony élte át, aki a búcsúzáskor csak ennyit súgott e sorok írójának a fülébe: „Békére leltem.”

B. Pintér Márta


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Felismert csodák

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster