EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Isten „meleg” szeretettel hívogat

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Isten „meleg” szeretettel hívogat

Meleg van, és ebben a leginkább pőreségre csábító hőségben ismét terítékre kerültek a melegek, tekintsünk hát rá a való ember mezítelen állapotára.

Attól fogva, hogy az édenkertben bekövetkezett az ember tragédiája (amely nem csak az ember számára vált azzá), az emberi lény mély identitásválságba került, és idegenségérzetével küszködvén, megfosztottságának, jogfosztottságának kiszolgáltatott lelkiállapotában biztos fogódzót, támaszt keres azóta is mindenben és mindenkiben. Ősi zavarodottságában – családi kultúrkörtől függően – szocializálódásának esetenként félrecsúszó folyamata során másnak a kitartott karjába ugrik, mint akiébe kellene.

Amikor a melegek egyre nagyobb nyilvánosságot élveznek, fogjuk vissza intoleránsabb indulatunkban esetleg követ ragadó kezünket, és tágra nyílt pupillánk tükrét a lélek mélységei irányába fordítva ítéljük meg a saját, normálisnak tartott nemi beállítottságunkat is.

A másik túlkapást tekintve: az ember a „nőfaló” képében tetszelegve vajon nagyobb előjogot élvezhet-e a homoszexualitás megítélésével szemben Isten trónszéke előtt? Egyéb szexuális kilengések, vágyak dédelgetése sem jobb vagy rosszabb a „buziságnál”, legfeljebb egy adott társadalmi szinten elfogadottabb.

Isten teremtési rendjével, pedagógiai elképzelésével mindenképpen szemben áll az ember ilyen vagy amolyan poligám jellegű nekibuzdulása. Ezért ne ítéljünk, hogy ne ítéltessünk.

Isten azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és ki akar vezetni a bűn rabszolgaságából. A teremtmény szeretné befolyásolni Teremtőjét, ám a sorrend csakis fordítva helyes.

Kompromisszumot nem tűr el a szentség: „Krisztussal együtt megfeszíttettem.” Az igazi felszabadításteológia az, amikor Isten meleg szívvel öleli magához az önmaga bűneiről immáron lemondani képes emberfiókát. A dialógusokon túlmenően a Lélek által megelevenítve kell vonzóvá tenni a Krisztus keresztjéig elvezető, egyáltalán nem könnyű utat. Ebben van komoly, szép feladatunk, hogy azt, aki erre hajlandó, aki túljutott efféle, rossz lelkiismerettel járó állapotain, vagy aki még tépelődik, vergődik, szeretettel odakísérjük Jézushoz, és közben ne hagyjuk magára életstílusváltása során régi beidegződöttségeinek hiánytüneteitől elgyötört, kitaszított mivoltában.

Darabos Attila (Budapest)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Isten „meleg” szeretettel hívogat

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster