EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei

A már hagyományosan protestáns körökben is felelevenített, és hálaadó istentisztelet keretében megünnepelt Szent István napját, illetve az ország kereszténnyé válását a Magyarországi Evangélikus és Református Egyház idén is a budapesti Szilágyi Dezső téri református templomban tartotta augusztus 20-a előestéjén.

Az egyházi esztendőnkben hivatalosan nem szereplő ünnep nem csupán a más felekezetekkel való egység megélése miatt kaphat fontos szerepet keresztény gyökereink felidézésének napján. A magyarok első királyának úgy a társadalmi, mint a vallási életben, illetve a pogány kultusz fölszámolásában is máig meghatározó jelentőséget tulajdoníthatunk. Jézus Krisztus elfogadása, a keresztény értékrend és morál alapjainak letétele máig érvényes.

A magyar kereszténységéért hálát adó istentisztelet liturgiájában a két történelmi egyház vezetője – Bölcskei Gusztáv református és Szebik Imre evangélikus püspök –, valamint Bence Imre budavári esperes és Illés Dávid helyi lelkész vettek részt. Felekezetünk képviseletében Szebik Imre ebben az évben az alkalom megnyitásaként köszöntőt és áldást mondott (képünkön), Bölcskei Gusztáv pedig igehirdetéssel szolgált. Az istentisztelet zenei részében a Lutheránia énekkar énekelt Kamp Salamon vezényletével. A kora esti órát imádságos jelenlétével megtisztelte Erdő Péter bíboros, esztergomi érsek; Paskai László bíboros; Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke; Kalota József ortodox érseki vikárius, Csernák István metodista szuperintendens; Orbán Viktor volt miniszterelnök; Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke; Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke és Gulyás Kálmán, az egyházi ügyekért felelős államtitkár.

Másnap, augusztus 20-án a Szent István Bazilika előtt tartott szentmisén a protestáns testvéregyházakat szintén Szebik Imre és Bölcskei Gusztáv püspökök, illetve ifj. Hafenscher Károly országos irodaigazgató, valamint Czapp József református püspöki titkár és e sorok írójaképviselte, ezzel is kifejezve az ökumené egységét, a történelmi egyházak egymás iránti tiszteletét.

Horváth-Hegyi Olivér


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster