EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Ünneptelen egyházi félév?

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Ünneptelen egyházi félév?

Egyre gyakrabban halljuk e sajátos kifejezést: ünneptelen félév. Kétségkívül az egyházi esztendő liturgiájában az ádventtől pünkösdig tartó időszak, Jézus életének főbb eseményeire való emlékezéssel, változatos és gazdag ünnepkört kínál a templomba látogató keresztények számára. Az ünnepek tartalma és egymásutánja elmélyíti Jézus értünk történt cselekedeteinek értelmét, és elénk tárja a megváltás szent titkait.

Mégis meggondolásra késztethet az „ünneptelen egyházi félév” kifejezés, kettős vonatkozásban is. Ha ünneptelen egy időszak, vagyis nincs benne ünnep, akkor nincs mit megszentelni, tehát istentiszteletre sem kell járni. A harmadik parancsolat fél évre „feleslegessé” válik? Ez azonban formális értékelése az ünneptelen egyházi félév kifejezésnek.

De nézzük tartalmában, teológiai értelemben a kifejezés lényegének ismérveit. Minden vasárnap Jézus feltámadására emlékezünk, és az élő Jézus nevében gyülekezünk össze. Az egyházi esztendő első felében, az úgynevezett ünnepes félév, és a másik, az ünneptelen félév idején is. Nem a legnagyobb ünnep az a csoda, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halottak közül, aki értünk adta életét a kereszten? Létezik ünneptelen félév vasárnapokkal? Közismert, hogy éppen az orosz nyelv őrzi a vasárnap nevében a feltámadás szavát (Voszkreszenije).

Az esztendő második felében tartjuk az újonnan végzett teológiai hallgatók lelkésszé avatását. Vajon nem ünnep ez egyházunkban? Gyülekezeteinkben évente 12-15 ifjú kezdi szolgálatát. Nem hálára indító nagy ünnep az ilyen istentisztelet?

Nyaranta tartjuk a „Szélrózsa” országos ifjúsági találkozókat az ország különböző részein, vagy éppen a felnőttek részére az Országos Egyházi Napokat. Ilyenkor több ezer ifjú vagy felnőtt dicséri együtt Istent, s mélyed el hite kérdéseiben. Nem ünnep egyházunkban egy ilyen rendkívüli alkalom?

Az egyházi év második felére esik a reformáció ünnepe. Ha olykor némelyek gondolattartományában el is halványodik időszerűsége, nem szabad felednünk, hogy Isten a reformátorok felismerésein keresztül adta vissza egyházának és mindnyájunknak az evangéliumot a maga tisztaságában. Ezt a tényt ma a haladó római katolikus testvéreink is elfogadják. Elég, ha az anyanyelvű istentiszteletek tartásának 30. évfordulójára (1974) emlékeztetünk, amely a reformáció felismeréseinek egyik döntő üzenete volt. Nem ünnep egyházunkban a reformáció?

Erre az időszakra esik a halottainkra való emlékezés ünnepe is, akár november első napjaira, akár az egyházi esztendő utolsó ünnepére gondolunk. Ilyenkor nemcsak elhunyt szeretteinkre emlékezünk, hanem az előttünk járó nemzedékek keresztény szolgálattevőire is, akiknek örökségeként mi is az evangélium felismerésében részesülhettünk. A „szentek gyülekezetére”, a látható és láthatatlan egyház egységére nézünk, mint akik tudják, nem velünk kezdődött és nem is velünk végződik az evangélium terjedésének története. Nem ünnep, ha erre a nagy távlatra, az örök élet ígéretére gondolhatunk?

S akkor még nem is szóltunk a kiemelkedő fontosságú személyekre való emlékezésről. A würtenbergi egyház 25, a bajor 10 ilyen neves egyéniségre utaló ünnepet tart nyilván (például Péter és Pál apostol, Mihály arkangyal, Keresztelő János, Márk emléknapja). Rudolf Schäfer (1878–1961) német festőművész a Bárányimádók című alkotásán (oltárkép: 190×230 cm, Mühlhausen / Németország / Oberfrank) központban az Urat szimbolizáló bárány képével, gyertyák koszorújában, az előrement egyházi személyiségek alakját festette meg. Roholl, Vihner, Paul Gerhardt, Martin Luther, Wilhelm von Löhe ismerhetők fel többek között. A mű utal a szentek közösségére, akikkel együtt vagyunk Isten háza népe, az Ő nagy családja. Ha egy-egy istentiszteleten névnapjuk közelében felvillantjuk példájukat – s még akkor a mártírokról nem is szóltunk (István, Jakab s a többiek) –, akkor mi erősödünk Krisztushoz tartozásunkban, akiktől ők is erőt nyertek a keskeny úton járásra.

Ünneptelen félév – ugye könnyű belátni – igazában nincs. Ünnep mindig, ha Krisztus szól, ha a szent vacsorában érkezik hozzánk, ha együtt vagyunk Isten nagy családjában, Őt imádva lélekben és igazságban, énekkel és hálaszóval.

Akkor pedig még nem is szóltunk arról, hogy a legtöbb házasság megáldására, egyházi esküvőre és kicsi gyermekek keresztelőjére is nyáron kerül sor, s hazánk állammá – keresztény állammá - formálódásának ünnepe is a nyári hónapokra esik.

Ünnepeljünk együtt sokat és gyakran Isten jelenlétében, mert az ünnep Isten országnak az elővételezése, belőle egy csendes óra, meghitt pillanat, békesség és harmónia, amiért imádkozunk is: „Jöjjön el a Te országod.” Ahol ez az ország jelen van, ott mindig ünnep van – határok nélkül.

D. Szebik Imre


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Ünneptelen egyházi félév?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster