EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - 10 éves az irsai óvoda

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

10 éves az irsai óvoda

Egész napos programmal ünnepelt az irsai gyülekezet 2004. augusztus 29-én, a dr. Harmati Béla ny. püspök által felszentelt irsai Mustármag Óvoda fennállásának 10. évfordulóján. A délelőtti istentiszteleten D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület vezetője, a délutáni alkalmon pedig Koczor Tamás, a Dél-Pest Megyei Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét. Az alkalom szervezője és házigazdája Erdélyi Csaba irsai lelkész volt.

  1. Szebik Imre a gyermekek evangéliuma (Mt 19,13–15) alapján tartott igehirdetésében biztatta és dicsérte az irsai gyülekezetet, hangsúlyozván, hogy egy évtizeddel ezelőtt jól döntöttek, amikor óvodát alapítottak. Felismerték, hogy a legfontosabb: a felnövekvő nemzedék „viaszlelkébe” a legdrágább név, Jézus neve vésődjön. Gyermekeink egy olyan világban élnek, amelyben különösen fontos a Jézus által képviselt értékek felismerése. A gyermekellenes társadalommal nem szabad toleránsnak lenni, nekik is Jézust kell hirdetni.

Az óvodában két csoportban elhelyezett 63 óvodás 85%-a evangélikus, legtöbbjük az irsai gyülekezethez tartozó családok picinyei, de érkeznek ide a környező településekről is. Az óvoda iránti igen élénk érdeklődés előrevetíti a gyülekezet terveit, miszerint a közeljövőben bővíteni szeretnék az épületeket. A tetőtér beépítésével újabb két csoport beindításának a feltételeit próbálnák meg biztosítani, de ebben az esetben a tálalókonyha számára kialakított hely is szűknek bizonyulna.

A lelkes és szakmailag is felkészült négy evangélikus óvodapedagógus, illetve a két dadus munkáját Murár Endréné óvodavezető segíti és felügyeli, akit tíz évvel ezelőtt az önkormányzati óvoda vezetői állásának megpályázásakor szólított meg a gyülekezet. Azóta hűségesen végzi munkáját, többek között a minden napra beiktatott hittan-foglalkozást, a bibliai történetek felolvasását és tanítását.

A délelőtti istentiszteleten is jelen lévő munkatársak és gyülekezet délután két órakor Koczor Tamás igehirdetését hallhatták Ézs 54,7–10-ről. Mindkét alkalmon a gyülekezet énekkara szolgált Bárdossy Tiborné vezényletével. A templomból óvodához érkező gyülekezet először Bárdossy Tibor ny. irsai lelkész visszaemlékezését, majd Murár Endréné elmúlt tíz esztendőről szóló beszámolóját hallhatta. Ezt az újonnan rendbe hozott parókia udvarán közös étkezés követte; fél hattól pedig a kisebbeknek és szüleiknek játszóház keretében a budapesti Évkerék Társulat vallásos tartalmú népmesét adott elő, míg az idősebbek a filmvetítést választhatták.

A nap a parókia kertjében felállított szabadtéri színpad előtt zárult, ahol az esti hangulatban a Promise együttes zenélt. A gyülekezet által meghívott, evangélikus lelkészekből álló együttes saját hangszerelésben adta elő könnyűzenei darabjait. Az egész napos ünnepségen közel kétszázan vettek részt.

HHO

Regionális hozzárendelés: Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 10 éves az irsai óvoda

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster