EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Urunk Istenünk! A te mérhetetlen szeretetednek és bizalmadnak a jele, hogy bennünket személyes felelősséggel ruháztál fel. Köszönjük, hogy folyamatosan tanítasz bennünket, hogy ezzel a kapott ajándékkal méltó módon éljünk. Köszönjük, hogy most is tanítottál bennünket. Add, hogy a hallott ige és az átélt közösség gyümölcsözővé tegye életünket. Jézus Krisztusért kérünk.

Urunk, hallgass meg bennünket!

Emberi gyengeségünk miatt sokszor úgy gondoljuk, hogy könnyebb lenne személyes felelősség nélkül sodródni a világban parányi porszemként, jelentéktelenül. Úgy gondolkodni, ahogy mások gondolkodnak, olyan célokat kitűzni magunk elé, amelyeket mások határoznak meg. Egyszerűbbnek tűnik hasonulni másokhoz, mint keresni veled saját arcunkat. Gyengék és gyávák vagyunk nélküled, Istenünk. Állj mellénk, hogy melléd tudjunk állni. Jézus Krisztusért kérünk.

Urunk, hallgass meg bennünket!

Te tudod egyedül, hogy mennyiszer hátráltunk ki a felelősségvállalás alól, és károsítottuk meg azokat, akik mellettünk élnek. Sokszor voltunk figyelmetlenek és szeretetlenek embertársainkkal szemben. Sokszor hárítottuk másra a felelősséget. Pedig te azt kérted tőlünk, hogy hozzád hasonlók legyünk az önfeláldozó szeretet gyakorlásában. Segíts meg bennünket, hogy követeid legyünk. Jézus Krisztusért kérünk.

Urunk, hallgass meg bennünket!

Te látod gyülekezetünket és egész egyházunkat. Te tetted nyilvánvalóvá igédben, hogy melyik utat járva válhatunk mi is élő gyülekezetté és egyházzá. Add Lelkedet, hogy a te erőddel rendelkezéseid szerint éljünk, törvényeidet betartsuk, és hűségesen teljesítsük a te dicsőségedre és minden embertársunk javára. Jézus Krisztusért kérünk.

Urunk, hallgass meg bennünket!

Könyörgünk, hogy egyenként és gyülekezeti közösségként eszközeid lehessünk a betegek gyógyításában, a gyászolók vigasztalásában, a reményt vesztettek és haldoklók erősítésében. Add, hogy a világ felé is közvetíteni tudjuk jelenléted gazdagságát. Jézus Krisztusért kérünk.

Urunk, hallgass meg minket!


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster