EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Eszperantista kongresszus Pozsonyban

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Eszperantista kongresszus Pozsonyban

Az eszperantó nyelvet azzal a céllal alkotta meg 1887-ben a lengyel szemorvos, Ludoviko Lazaro Zamenhof, hogy az a népek között békességet, barátságot teremtsen. Az ellenségeskedő mai világban igazán nagy szükség volna egymás értésére, a megértésre. Az eszperantó nyelv beszélői, az eszperantisták évről-évre ennek jegyében adnak randevút egymásnak a világ más-más pontján. Közöttük megvalósult ez a barátság. Ebben az évben a szlovák főváros – az egykori magyar koronázó székhely –, Pozsony adott otthont a nemzetközi eszperantó találkozónak augusztus 14-től augusztus 22-ig.

Húsz országot képviselt az a mintegy másfélszáz személy, aki részt vett részt a pozsonyi eszperantista összejövetelen. Ugyancsak e találkozó alkalmából utazott ide tizennyolc ország negyvennyolc eszperantó tanára azért, hogy kicserélje tapasztalatait a nyelv oktatásának sajátos gondjairól és örömeiről. Az eszperantó nyelvtanárok külön szervezetet alkotnak. Az ünnepélyes megnyitón ennek magyar elnökhelyettese üdvözölte a kongreszszust, hangsúlyozva a nyelv tanításának változatlanul nagy jelentőségét.

Az ismerkedési est egészen különleges módon zajlott le. Pedagógusokhoz méltóan, gondosan előkészített terv szerint, sok vidámságot nyújtó társasjátékban vettek részt a megjelentek, miközben ki-ki megjegyezhette valamennyi társának a nevét, nemzetiségét stb. (A társalgás nyelve természetesen az eszperantó volt.)

A vasárnapi ünnepélyes kongresszusi megnyitó előtt ökumenikus istentiszteletet rendeztek. A szép kis kertben elhelyezkedő szlovák evangélikus templomban Jan Hradil huszita lelkész, Albrecht Kronenberger német katolikus pap, és az istentiszteletnek otthont adó templom lelkészének, Milan Horynek evangélikus lelkésznek a felesége végezte az szolgálatot.

Az evangélikus lelkésznő eszperantóul olvasott fel két igeszakaszt az Újszövetségből, az eszperantóul kitűnően és választékosan beszélő katolikus pap pedig arról mondta el gondolatait, hogy miként fog alakulni a hívők élete, amikor eltűnnek a különbségek a vallások között… Az istentiszteletet követően kérdésemre az evangélikus lelkésznő angolul mondta el, hogy ebben a templomban havonta egy alkalommal magyar nyelvű evangélikus istentiszteletet is tartanak.

A kongresszus hivatalos nyitóprogramját követően a rendező házigazdák egyike, Martin Minnich ismertette Pozsony történetét. Mint soknemzetségű városban – mondta – mindig nagy szükség van a közös nyelvre. Ezért az eszperantó itt még fontosabb szerepet kaphatott, és kaphat ma is, mint más helyeken. Bizonyság erre a város sokféle elnevezése: Istropolis, Pressburg, Posonium, Pozsony és a legújabb, amit akkor találtak ki, amikor Pozsonyt 1920-ban Csehszlovákiához csatolták: Bratislava. Ma már Csehszlovákia felbomlott, de Pozsony továbbra is az új állam, Szlovákia része lett. A város történetét tárgyszerűen igyekezett ismertetni a rokonszenves diák. Ahol némi tévedés csúszott a történetbe, az a hivatalos oktatás hibája. Pozsony magyar múltjáról nem igen ejtenek szót a tankönyvek.

Bratislava óvárosa rejtve őrzi a magyar múltat. Noha Mátyás király 1467-ben ebben a városban alapította meg első egyetemét, magyar nyelven manapság csak elvétve találni köztéri feliratokat. Ugyanakkor örömmel nyugtáztam, hogy a városi képtárban már hónapok óta láthatók Mednyánszky László festményei. (Igaz, ezt az időszakos kiállítást is csak szlovák nyelven hirdetik.)

A pozsonyiak mindazonáltal igen büszkék a tizennyolc királyunk, illetve királynénk koronázó templomának tetején fénylő magyar koronára. A műemlékekben is gazdag Szent Márton székesegyház 1619 és 1621 között a Pozsonyban élő evangélikusoké lett. Ugyanis amikor Bethlen Gábor elfoglalta a várost, az akkor már népes evangélikusságnak még nem volt temploma, ezért kérték a dóm átadását a protestáns fejedelemtől.

A többi középülethez hasonlóan gyönyörűen rendbe hozott egykori országház tetején is ott ékeskedik még a magyar címer. A 19. században itt üléseztek a reformországgyűlések. Itt mondta el javaslatait Kölcsey és Wesselényi, Felsőbüki Nagy Pál és Deák Ferenc. Itt alapította meg gróf Széchenyi István a Magyar Tudományos Akadémiát, itt hangzottak el Kossuth Lajos gyújtó hatású beszédei.

A pozsonyi eszperantó mozgalom történetét Magda Saturova mondta el saját kutatásai alapján. A hallgatóság nagy és őszinte örömmel ünnepelte az előadót abból az alkalomból, hogy az Egyetemes Eszperantó Világszövetség tiszteletbeli tagjává választotta. Magda magyar, de férje szlovák nevét viseli.

A sok érdekesnél érdekesebb előadásnak még a címét sem sorolhatom fel. Szeretném mégis kiemelni az ugyancsak magyar Tereza Kapista előadását, amelynek témacíme Tanítás és tapasztalatok Iránban volt. Teréz Belgrádban él, és nem csekély vállalkozó szellemről és elhivatottságról tett bizonyságot, amikor tavaly elment Iránba, hogy eszperantó tanfolyamot vezessen. Neki is fel kellett öltenie a nők számára Iránban kötelező csadort ahhoz, hogy küldetését végezhesse.

A jól sikerült kongresszus minden résztvevője sok régi és új ismerősre találhatott, és bizonyára felejthetetlen élményként emlékszik majd vissza a Pozsonyban töltött hétre. A nemzetközi nyelv jó szolgálatot tett a nemzetek közötti barátság erősítésében, a tudósító pedig újfent megbizonyosodhatott arról, hogy – mint a világon szinte mindenütt – egy eszperantista kongresszuson is fellelhetők nemcsak magyar, de evangélikus vonatkozások is.

Dr. Berényi Zsuzsanna Ágnes


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Eszperantista kongresszus Pozsonyban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster