EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Új nap - új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap - új kegyelem

Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Ez 11,19 (2Kor 1,21; Lk 10,25–37; 1Jn 4,7–12; Zsolt 143) A próféta nem a világ fiairól mondja, hogy új szívre és új lélekre van szükségük, hanem Isten népéről. Az ígéret Isten mindenkori népének, így nekünk is szól: Isten kész új szívvel és új lélekkel megajándékozni, ha Jézus nevében kérjük.

Azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Dán 11,32b (1Kor 16,13; 5Móz 15,1–11; Jer 7,1–15) Mik ezek a bátor tettek? Békejobbot nyújtanak ellenségeiknek, jót tesznek üldözőikkel, szeretettel fordulnak gyűlölőik felé, nem félve, hogy legázolják őket. Viszonzást nem várva adnak mindenkinek, aki kér tőlük, nem félve, hogy koldusbotra jutnak. Ez az Isten szerinti bátorság.

Örülök és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges! Zsolt 9,3 (2Kor 7,4; Ám 5,4–15; Jer 7,16–28) Tudunk-e a zsoltárossal együtt Istennek örülni, és nemcsak Isten ajándékainak? Tudjuk-e Istent érdek nélkül, csak önmagáért szeretni? Ez a hit igazi próbája.

Próbára tesz benneteket Istenetek, az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e. 5Móz 13,4 (Zsid 2,18; 5Móz 24,(10–15)17–22; Jer 9,1–23) Isten a pusztai vándorlás során szándékosan olyan helyzetekbe sodorta népét, amelyekben ajándékaiból szinte semmit sem tapasztalhattak. Csak éppen annyit juttatott nekik, amennyi életben maradásukhoz kellett. Így akarta megtudni, elég-e számukra, hogy van Istenük. Isten életünkben néha azért alkalmaz „megszorító intézkedéseket”, hogy módunk legyen megtapasztalni: ha Isten a miénk, mindenünk megvan. Ha viszont nincs Istenünk, ajándékokban dúskálva is koldusszegények vagyunk.

Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Jer 24,7a (Mk 3,5; ApCsel 4,32–37; Jer 12,1–6) A szív Istent megismerni képes „érzékszerve” nem más, mint a hit. Isten a hit ajándékát ígéri népének, amikor Őt megismerni tudó új szívet ígér.

Ki az a dicső király? Az erős és hatalmas Úr, az Úr, aki hatalmas a harcban. Zsolt 24,8 (1Tim 6,12; Mt 26,47–50(55–56); Jer 13,1–11) Isten a történelem színpadán is gyakran harcba szállt övéiért. Legnagyobb harcát mégis akkor vívta meg értünk, amikor Jézus Krisztusban az örök életünket elrabolni akaró szellemi hatalmakat, a sátánt, a bűnt, a halált győzte le halálával a Golgota keresztjén.

Ne félj Ábrám! Én vagyok a pajzsod: jutalmad igen bőséges. 1Móz 15,1 (Róm 4,18; Júd 1–2.20–25; Jer 14,1–16) Ábrahám jutalma, hogy a mindenkori hívők hatalmas népének atyjává lehetett. Mert – miként Pál apostol írja – Ábrahám igazi gyermekei azok, akik Ábrahám hitével hisznek. Ábrahám pedig – amikor a Móríjjá hegye felé kísérte Izsákot – rendíthetetlen meggyőződéssel hitte, hogy Isten a halálból is életre tudja támasztani fiát, akit fel kell áldoznia. A mi jutalmunk se lehet más, mint hogy szavaink és tetteink tanúságtételét elfogadva, mások is eljutnak a halottakat föltámasztó Istenben való hitre.

Véghelyi Antal


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Új nap - új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster