EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - "Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."

Sok evangélikus gyülekezet területén élnek cigányok, akik ugyan többségükben a katolikus egyházhoz tartoznak, valójában azonban inkább felekezeten kívüliként élnek. Noha a magyar szociálpolitika – egyesek szerint vitatható módon – támogatja őket, a média pedig a közhangulat befolyásolására alkalmas témaként kezeli a cigánykérdést, a romák túlnyomó többsége mégis a helyi közösségek perifériáján él – gyakran tengődik. Ezekben az emberekben ott kísért a fájdalmas érzés: „megátkoztál, meg is vertél, örök csavargóvá tettél”.

A Nógrádi Egyházmegye 2004. augusztus 16. és 20. között Szirákon általános iskoláskorú cigány gyermekek számára szervezett keresztény napközis tábort az országos egyház anyagi támogatásával.

A délelőtti foglalkozásokon mintegy 45 cigánygyerek tudhatta meg Draskóczy Gábortól (Vasárnapi Iskolai Szövetség), hogy Jézus mindnyájunk Barátja és Megváltója. A szervezők reménye, hogy a tanult bibliai történetek és aranymondások nem mennek végleg feledésbe, hanem előjönnek majd kritikus élethelyzetekben. Orián Géza, aki a fővárosban már 15 éve foglalkozik cigánygyerekekkel, elsősorban a felsősöket hívta beszélgetésre barátság – szeretet, szerelem – féltékenység témával. (Nagy segítséget nyújtottak azok a béri cigányasszonyok – Krisztina és Rita –, akik nemcsak az ebédosztásban és a kiszolgálásban segédkeztek, de gyakran a program alakításában is aktívan részt vettek.)

Éneklés és zene elmaradhatatlan része minden gyerektábornak. A répcelaki evangélikus ifjúság együttese – Verasztó János lelkész vezetésével – állandó részvevője és „hangulatkeltője” volt a tábornak. Vendégként érkezett, de aktív közreműködő lett dr. Chován Eörs Lehel nyugdíjas gyermekorvos, aki személyes beszélgetésekben olyan kérdésekre is választ adott, amit a gyerekek eddig senkinek sem tudtak vagy mertek feltenni.

A tábor célja volt ráébreszteni a cigánygyerekeket arra a bibliai igazságra, amely ellene mond a fentebb idézett fájdalmas életérzésnek: „megáldottál, megváltottál, országodba befogadtál”. Az öt napos sziráki együttlét is jelzi, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház elkötelezett ennek az igazságnak a hirdetésére.

Thuránszky István

Regionális hozzárendelés: Nógrádi Egyházmegye


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 "Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster