EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Vanyarci házszentelő

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Vanyarci házszentelő

Az ezer fős vanyarci gyülekezetben folyó lelki munka segítésére új segédlelkészi lakást szentelt 2004. augusztus 29-én délután D. Szebik Imre, az Északi Egyházkerület püspöke, valamint Szabó András, a Nógrádi Egyházmegye esperese, vanyarci lelkész.

Az esperesi székhely több, mint két éve az egyházmegye második legnagyobb gyülekezetének helyén, Vanyarcon van. Ebben a gyülekezetben utoljára az 1830-as években volt esperes. A gyülekezeti és esperesi teendők miatt 1997 óta itt élő és dolgozó Szabó András kettős szolgálatának idejére segítséget remél, s most ennek feltételeit valósították meg. A gyülekezettel és D. Szebik Imre püspökkel egyetértésben tavaly döntés született egy új segédlelkészi lakás építéséről.

Az eredetileg a gyülekezeti ház tetőterébe tervezett lakás gondolata, főleg anyagi okok miatt addig formálódott, míg végül a falu főutcájának egyik régi parasztháza került a presbitérium látókörébe. Az építkezéshez szükséges anyagiak fedezetét nagyobb részt belső forrásból biztosították. (Egyházi kárpótlás révén két – eredetileg gyülekezeti tulajdonú – iskolaépületért kapott hat millió forintot fordítottak kizárólag ennek a lakásnak a kialakítására.)

A felújításra váró házat másfél millió forintért vásárolta a gyülekezet abban az utcában, ahol a legtöbb hűséges, templomba járó evangélikus található. A vályogfalak és a gerendázat meghagyásával, az épület teljes felújításával közel 100 négyzetmétert nyertek, amihez garázs, nyári konyha és kamra is tartozik. Így az építkezés költsége 11,5 millió forint volt.

  1. Szebik Imre a templomban délután négy órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten a Mt 19,16–26 alapján tartott igehirdetésében így fogalmazott: „minden épület Isten dicsőségére épül, legyen az templom vagy lelkészek lakása. Az épületek egyetlen célt szolgálnak: Isten országának építését, a lelki munka feltételeinek megvalósulását. Öröm, hogy a vanyarci gyülekezet a gyülekezeti ház és a felújított, rendben tartott templom után segédlelkészi lakásra is tudott gondolni.”

Az istentiszteleten az akkor véget érő egyházmegyei zenei tábor fiataljai, valamint a gyülekezet felnőttkórusa Szabó Andrásné vezényletével énekkel, furulya- és orgonaszóval adtak hálát Istennek. Az épület megáldására a templomtól 800 méterre lévő helyszínen került sor, amit az új ház megtekintése, valamint szeretetvendégség követett.

Mivel idén a vanyarci gyülekezet az Evangélikus Hittudományi Egyetem hatodéves hallgatóját, László Milánt fogadja, a barátságos, minden igényt kielégítő, jó fekvésű épület első évben hatodéves lakásként fog szolgálni. Hosszú távon – ha már nem lesz szükség segédlelkészre – Szabó András esperes tervei között szerepel a ház lelkészi üdülőként, pihenőhelyként való használata.

Horváth-Hegyi Olivér

Regionális hozzárendelés: Vanyarci Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Vanyarci házszentelő

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster