EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...

Mintha csak felelni akart volna Gáncs Aladár De hol az öröm? (EvÉlet 2004/32.) címmel megjelent gondolataira a Glaube und Heimat hasábjain Karin Vorländer rövid írása, melynek alcíme: Néhány hívő e szerint a mottó szerint él: „Mi, keresztények igenis vidámak vagyunk! Csak nem mutatjuk…”

A mosoly mintha Buddha és a buddhista vallás „védjegye” lenne. A kereszténységgel kapcsolatos képeken ezzel szemben szinte mindig vért és szenvedést látunk. Gondoljunk csak a keresztre feszítésre vagy a szentek mártírhalálának ábrázolására. Szent Ágoston például így ír: „Az emberek nevetnek és sírnak, és az, hogy nevetnek, könnyekre fakaszt.” „Krisztus nem nevetett, ezért a keresztényeknek sem kell nevetniük” – oktat bölcsen egy 19. századi könyv. Önmagában ez meglehetősen gyenge érv, hiszen az Újtestamentumban nem olvashatunk arról sem, hogy Jézus bevásárolt vagy hajat vágatott volna. Mégis, nem elképzelhetetlen a kép, ahogyan Krisztus a kánai menyegzőn halálosan komolyan, „faarccal” üldögél?

Számszerű előfordulását tekintve látszólag a „nevetés ellenzőinek” van igazuk. A Zsoltárok könyvében mindössze négy esetben olvasunk arról, hogy Isten nevet. Zsolt 2,4 szerint például Isten egyenesen „kikacagja” az embert: „A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket.” Nem túl szívderítő a kép akkor sem, ha az Újszövetséget lapozgatjuk. „Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert nevetni fogtok” – olvashatjuk a boldogmondások között. Jakab levele pedig egyenesen csak negatív öszszefüggésben szól a nevetés kérdéséről: „Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra.” (4,9)

Aki azonban időt áldoz arra, hogy a Szentírásban ne csak a nevetés és kacagás fogalma után kutasson, az felfedezheti, hogy a Luther-Biblia „telve van örömmel”. Az öröm, örülni szavak a reformátor szentírásfordítása szerint az Ószövetségben száznyolcvanszor, az Újszövetségben száztizennégyszer fordulnak elő. A Biblia telis-tele van boldogsággal és ujjongással, ha Istenről vagy az Úr cselekedeteiről van szó: „És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (1Móz 1,31) Amikor ezt olvassuk, szinte láthatjuk a mosolyt a mennyei Atya arcán, miközben megszemléli mindazt, amit teremtett.

Amikor Izrael népe megtapasztalja a szabadulást a rabságból, az emberek táncolnak, ünnepelnek és nevetnek: „Hatalmas dolgokat tett velünk az Úr, ezért örvendezünk” – áll a 126. zsoltár 3. versében. E sorok írója biztos benne, hogy a babiloni fogság nagyon is siralmas jelenével szemben megtelik majd a szájuk nevetéssel, mert jóra fordítja Sion sorsát az Úr (Zsolt 126, 2).

Itt lép be a képbe az örvendezés és az öröm az isteni ígéretek felett, melyek az evangéliumban, az Újszövetség örömüzenetében központi szerepet játszanak. Példázataiban Jézus az örömről úgy beszél, mint Isten országának egyik alapvető eleméről. Újra nevetést varázsol az emberek arcára – többek közt azzal is, hogy meggyógyítja a betegeket. Krisztus szenvedése és kereszthalála mindannyiunk számára szintén az öröm forrása, hiszen benne rejtőzik a húsvét, a feltámadás örvendetes üzenete. Ennek fényében már nem is olyan nehéz elképzelnünk Pál apostolt, amikor lelkesen (és minden bizonnyal mosolyogva) ezt írja: „Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” (1Kor 15,55)

Fordította: Gazdag Zsuzsanna


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster