EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 36 - Valami elindult...

evél&levél

Hozzászólás a cikkhez

Valami elindult...

Örömmel értesítem a tisztelt Olvasót, hogy augusztus 18. és 25. között két új keresztény ifjúsági folyóirat is megjelent! Ezenkívül új egyházi rádióműsorok is születtek. Már ha „vallásosnak” lehet nevezni egy olyan harsány programot, amely arra hivatott, hogy kiverje az ágyból a hullafáradt táborlakókat…

Ami a nyomtatott sajtót illeti (bár a második szám egyben az utolsó is volt), a kritikusok egyöntetű véleménye szerint az újságoknak lenne jövője. Miként a rádióműsoroknak is. Nem annyira tartalmuk miatt, hiszen azok egy kívülálló számára talán semmit nem jelentenek, hanem a légkör miatt, amelyben megszülettek. Ezt a légkört az aktivitás, a segítőkészség, az egymáshoz való alkalmazkodás, egyszóval a szeretetre való kölcsönös törekvés jellemezte.

A lapok készítői, a rádióműsorok összeállítói, vagyis a 2004-es kunbaracsi keresztény médiatábor résztvevői, saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen könnyű olvasni, és ezzel ellentétben milyen nehéz létrehozni egy élvezhető „napilapot”! A riporterek, szerkesztők, tördelők, fotósok, műsorvezetők és a többiek álmukban sem gondolták volna, hogy ennyi munka, türelem, kitartás és átvirrasztott éjszaka kell ahhoz, hogy végre kezükbe vehessék a várva-várt kész újságot. A boldogság viszont, amit akkor érez az ember, amikor a sok kis munka végül összeáll egy egésszé – informáló, gondolatébresztő és olvasható szöveggé – minden fáradságot és erőfeszítést felülmúl. Ezért dolgoztunk olyan lelkesen az újságok elkészítésén és a rádióműsorokon.

Meginterjúvoltunk mindenkit, akit csak lehetett, összegyűjtöttünk minden létező hírt és eseményt, amikor pedig már úgy éreztük, hogy végleg elfogytak a leírható információk, rá kellett döbbennünk, hogy a munka legjobb, legérdekesebb része még csak most következik. Meg kellett tanulnunk észrevenni a „lábunk előtt heverő” híreket. Ekkor fedeztük fel például, hogy rajtunk kívül is rengeteg érdekes lakója van a Kunbaracsi Ifjúsági Tábornak; hogy vigyáz ránk az Alföld két legjámborabb kutyája – Maci és Csülök –, és rájöttünk, hogy „címlapsztorit” csinálhatunk a folyton körülöttünk legyeskedő legyekből…

Mindeközben átéltük a csoportmunka minden kínját és sikerélményét. Megtanultunk kompromisszumokat kötni, és beláttuk, hogy a másiknak is lehet (néha) igaza. Munkánk közben újra és újra megtapasztaltuk Isten jelenlétét. Például abban, hogy saját véleményünk mellett a másikét is érvényesülni engedtük. Ami nem mindig könnyű. Mert Isten nem csak az áhítatok, az istentiszteletek, a közös imádságok és éneklések közben látogatott el hozzánk Kunbaracsra. Velünk volt végig, és segített abban is, hogy jó hangulatban alkothassunk – elfogadható munkákat.

Az egyházunk ifjúsági- és gyermekosztálya, illetőleg a Fiatalok a Keresztény Magyarországért Alapítvány által közösen szervezett első keresztény médiatábor ugyan egy hét után véget ért, de valami el is kezdődött. Hiszen egy olyan, fiatalokból álló közösség formálódott, akik ha nem is mindjárt nyilvános újságokban és rádióműsorokban, de saját kis közösségükben biztosan törekedni fognak arra, hogy írjanak és beszéljenek a keresztény élet nehézségeiről és örömeiről.

Véleményem szerint ez feladatunk s egyben kötelességünk is lenne. Nagyon remélem, hogy jövő ilyenkor egy hét alatt nem csak két, de minimum négy új ifjúsági keresztény lappal fogunk gazdagodni, mivel legalább kétszer ennyi lelkes résztvevője lesz a tábornak.

Bízik Hanna Réka


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
A görög ortodox egyház liturgiájának titka (II.)
Élő víz
Vidámak vagyunk, csak nem mutatjuk...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Templom-, harang- és parókiaszentelés Szentendrén
10 éves az irsai óvoda
Vanyarci házszentelő
Új orgona
Ünneptelen egyházi félév?
Északiak páratlan páros találkozója
"Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjen tovább népünk..."
Hűség, öröm, türelem
Keresztutak
A kereszténnyé lett Magyarország ünnepei
Konferencia - az egyház és a tudomány szolgálatában
Eszperantista kongresszus Pozsonyban
Eszperantó Akadémia
Hegyek-völgyek között
Játszva ismerjük meg egymást
Főapátsági közgyűlés
Evangélikusok
Megemlékezés Dóka Zoltán húsz évvel ezelőtt írt Nyílt leveléről
Tanuljunk egymástól!
e-világ
Óvjuk vagy használjuk a természetet?
Keresztény szemmel
Kötelező tantárgy
Luther Márton "tanévnyitó" tanítása
Athén: Öröm és bánat
Azok a bizonyos hervadó és hervadhatatlan koszorúk...
Nyári gondolatok a félelemről
Jakab apostol és a hitből való cselekedetek
A hét témája
Mese az erőről meg a gyengeségről
evél&levél
Mi törte át a vasfüggönyt?
Imre és társai - ma Hódmezővásárhelyen
Valami elindult...
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Féligazság nem igazság
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
"Iskola a határon" - a Waldorf-szellemiség
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 36 Valami elindult...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster