EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 

Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49

49. szám – 2004/12/03

   Advent második vasárnapja előtt

Napról napra

Új nap - új kegyelem
Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Lk 21,28 (Ézs 44,6; Zsid 3,14; Lk 21,25–33; Jak 5,7–8; Zsolt 68,1–24) A végítélet várása minden nemzedékben benne él. Válság van, az emberek szeretetlenek – halljuk gyakran. Azonban az évszázadok folyamán mindig így gondolkoztak, és ha visszanézünk a történelemben, láthatjuk, hogy ez a gondolat mindig is jelen volt. Válság azonban nincs. Jézus az elkeseredés helyett inkább bátorít bennünket. Miért kellene félnünk megváltásunktól? >>

Liturgikus sarok

Mise - egységesen? És milyen gyakran?
A múlt héten megszakítottuk sorozatunkat egy kis „adventi pihenővel”, most azonban folytatjuk: továbbra is arra igyekszünk rávilágítani, hogy mit tanulhatunk Luthernek A német mise című iratából. Ez az irat nemcsak a rendje, nemcsak az aktuális üzenete, hanem a következményei miatt is érdekes számunkra. Nem tartjuk mindenben mérvadónak – reformátorunk egyébként meg is tiltotta, hogy így tekintsünk az írásaira –, útmutatónak, újragondolandónak viszont annál inkább. >>

Élő víz

Mikor Jézus közbeszól...
„Ne ítéljetek” (Mt 7,1). A Bibliában ez a tilalom nem légüres térben hangzik el. Olyan embereknek szól, mint amilyenek mi magunk is vagyunk: nagyon is szeretünk másokat elbírálni és megítélni. Tehát nem tőlünk származó, hanem idegen ... >>

Heti útravaló
Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28) >>

Egyházunk egy-két hete

Kettős ünnep Békéscsabán
Kettős ünnep volt a Békéscsabai Evangélikus Egyházközségben november 24-én: Gáncs Péternek, a Déli Egyházkerület püspökének közreműködésével felszentelték a békéscsaba-fényesi temetőkápolnát, és átadták az evangélikus gimnázium új épületszárnyát. >>

Egyháziév-zárás - szenteléssel
Az egyházi esztendő utolsó napján, november 27-én Gáncs Péter, a Déli Egyházkerület püspöke és Szemerei Zoltán kerületi felügyelő meglátogatta a dunaföldvári gyülekezetet. Az ünnepi istentiszteleten a püspök Lk 13,6–9 alapján szolgált igehirdetéssel. >>

Oltárt faragó lelkész
Bensőséges hangulatú ünnepségen búcsúztak el a Vasi Egyházmegyéhez tartozó nádasdi gyülekezet tagjai nyugdíjba vonuló lelkészüktől, Rác Miklóstól, aki majdnem negyven esztendőn keresztül szolgált az egyházközségben. A nádasdiak és a környékbeli gyülekezetek tagjai nemcsak igehirdetőként ismerhették a lelkipásztort, hanem fafaragóként is: egyebek mellett ő alkotta a nádasdi és a püspökmolnári templom oltárát. Rác Miklóssal életéről és szolgálatáról beszélgettünk. >>

Óvoda "iskolaérett" korban
„Összekulcsolt kézzel” – ez lehetett volna a mottója a soltvadkerti Evangélikus Óvoda tizenötödik tanévét megnyitó ünnepségsorozat első eseményének. Az évente nyolcvan-kilencven gyereket befogadó intézmény 1990 őszén nyitotta meg ... >>

Óvodaünnepség
A soltvadkerti óvoda évfordulós ünnepségére meghívást kaptak a megye lelkészei is, s ennek a meghívásnak talán kettős célja volt: a szomszéd gyülekezetek szolgálattevői jelenlétükkel is kifejezhették, hogy figyelnek egymás munkájára, és tudnak ... >>

Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Mindössze két gumiabroncsba került a szegedi evangélikus gyülekezet harangja. A templomtér új lakója Németországból érkezett a Tisza-parti városba, és a szegedi hívek advent első vasárnapján adtak érte hálát. A harang kalandos útját Cserháti Sándor lelkész ismertette. >>

Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Egy gyülekezet éledését nagymértékben azon lehet lemérni, hogy szán-e kellő időt a gyökerek felkutatására, fontosnak tartja-e, hogy újra és újra visszatérjen az eredethez, az örök kincshez. A keresztény közösségek páratlan értékek birtokosai lehetnek, ha megbecsülik örökségüket. Például azáltal, hogy nem hagyják feledésbe merülni az elődök alakját és munkáját. A komáromi evangélikus gyülekezet dr. Schulek Tibor – egykori lelkésze – emlékének adózott november 21-én. Az emlékezést és a tiszteletadást összekapcsolták az „új” liturgiával való ismerkedéssel. >>

Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület (EBBE) november 20-án megalakulása óta immáron harmadszor, ezzel a vezérgondolattal tartott csendesnapot: „Jövőnk a hitvalló egyház”. A budapest-kelenföldi evangélikus gyülekezet tanácstermében tartott összejövetelre az ország különböző gyülekezeteiből érkező evangélikusok találkozhattak Gémes István stuttgarti evangélikus lelkésszel és ifj. dr. Fabiny Tibor egyetemi tanárral is. Fabiny Tibor – az EBBE nem lelkész elnöke – nemrég Amerikában járt kutatói ösztöndíjjal, s eközben megismerkedhetett az ottani egyházakat érő kihívásokkal. Az ennek köszönhetően nemzetközi kitekintéssel is gazdagodott alkalmon az áhítatok, előadások és beszélgetések során a következő kérdésekben mélyülhettek el a résztvevők: mit is jelent a keresztény hitvallás, hogyan születik, miért, mikor, kinek és milyen formában van rá szüksége? A csendesnap eseményeit Szeverényi János országos missziós lelkész, az EBBE lelkész elnöke vezette. >>

Keresztutak

Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Még 1991-ben Kanadából indult el egy mozgalom, amelynek célkitűzése a világon egyre terjedő erőszak megfékezése. A kampány, amely különösen a nőket és a gyerekeket érő bántalmazások ellen emel szót, minden évben november 25-én kezdődik. Harmincnégy évvel ezelőtt ugyanis e napon öltek meg – brutális módon – három nővért a Dominikai Köztársaságban. Erre emlékezve nyilvánította november 25-ét az ENSZ is a nők elleni erőszak leküzdésének emléknapjává. Az erőszakra fókuszáló rendezvénysorozat zárónapja, december 10-e pedig egybeesik az emberi jogok világnapjával. >>

Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Érvényesítve az alapszabályban meghatározott rotáció elvét, miszerint „a tagegyházak képviselői váltakozva töltsék be a tisztségeket”, a szervezet múlt csütörtökön lezajlott tisztújító közgyűlése D. Szebik Imrét választotta a ... >>

Keresztény újságírók
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) 2004. november 27-én együttműködési megállapodást írt alá. A két újságíró-szervezet elhatározta, hogy a jövőben összehangolja erőfeszítéseit. >>

PRÚSZ-közgyűlés
Székhelyén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának lágymányosi épületében tartotta közgyűlését november 25-én a Protestáns Újságírók Szövetsége. Az idén áprilisban alakult és július 13-ával bejegyzett közhasznú egyesület néhány apróbb alaki ... >>

Adventi nőtalálkozó
A Szerbiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház november 27-én, szombaton egész napos női találkozót szervezett Bácsfeketehegyen a gyülekezeti nőegyletek részvételével. A találkozót a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatta. ... >>

Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
November 4-e, csütörtök. Iskolánk néhány diákja az öregek otthonába megy, mások az árvaházba, egy harmadik csoport a helyi kórház gyerekosztályára látogat el. Karácsonyi dalokat énekelnek, rövid műsort adnak elő, ajándékkal lepik meg azokat, akik ... >>

Evangélikusok

Kapi Béla püspökre emlékeztek
A kőbányai evangélikus gyülekezet november 28-án szeretetvendégség keretében emlékezett a százhuszonöt éve született Kapi Béla püspökre. A délutáni alkalmon – melyen szép számmal képviseltették magukat a püspök leszármazottai is – Fabiny Tibor egyháztörténész-professzor tartott előadást. >>

Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
Ötven évvel ezelőtt – 1954. december 6-án – halt meg dr. Vietórisz József. Nyíregyházán született 1868. április 27-én ősi evangélikus családban. Édesapja csizmadia volt. Fiát a helyi evangélikus gimnáziumba adta. A fiatalember Budapesten ... >>

e-világ

Felkészülés az új informatikai érettségire
Már csak fél év van hátra, és a középiskolákban elkezdődik az eddigitől teljesen eltérő logikájú érettségi, mely egyben a felsőoktatási intézmények felvételi vizsgája is lesz. Érdemes tehát szólni arról, hogy az érettségi előtt állóknak mit is kell tenniük, milyen tárgyakat kell választaniuk, illetve hogy egyáltalán hogyan is zajlik majd az érettségi, és hogy a felkészülésben mire kell helyezni a hangsúlyt. S hogy miért foglalkozunk rovatunkban mindezzel? Azért, mert az informatika tantárgyban ez lesz az első év, amikor a vizsgázóknak egységes, központi követelmények szerint kell számot adniuk tudásukról. A tanárok felkészítésében közösen tevékenykedik a három történelmi keresztény felekezet oktatási szakszolgálata. >>

Keresztény szemmel

Advent
Ha véletlenül eszembe jut a júliusi kánikulában – különösen egy vízparti nyaralás közepette –, hogy nemsokára ismét feltűnően megrövidülnek majd a nappalok, lehullnak a falevelek, és szinte egyik napról a másikra beáll a hideg, bizony úgy érzem, ... >>

Mi fán terem a neurózis?
Nehéz fajsúlyú, idegen szavak, bonyolult jelentésű szakkifejezések sorsa olykor a félreértés – mikor milyen irányban –, főként ha valamilyen fájó közproblémára utalnak. Ilyenkor bizonyos körökben felkapják a szót, s netalán önkényesen ... >>

Mikulás-morfondírozó
Ez a Mikulás nekünk valahogy nem jön be. Tíz-egynéhány éve űzzük a szakmát, de még sosem volt egy rendes, nyugis Mikulásunk. Most nem olyanokra gondolok, hogy elfelejtettem levenni a cégneves árcédulákat a sportszeletekről, és a nagylány kópés ... >>

Mosoly
Hova ez a nagy sietség, egóm? Állj csak meg egy percre! Jó lenne, ha meghallgatnál! Igen, fontos! Neked fontos! Láttam a Balatonon készült fényképsorozatot. Minden kockán rajta vagy. Belemosolyogsz a lencsébe, mosolyogva nézed a fürdőzőket, ... >>

A közelmúlt krónikája

Evangélikus botanikusra emlékeztek
A százötven éve Mosonmagyaróváron született evangélikus botanikusra, a növényi szövettenyésztés elméletének megalapozójára, Haberlandt Gottliebra emlékeztek a Lajta-parti városban. Az emlékülésre a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara és a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület szervezésében került sor. >>

Emlékfákat ültettek
Az Ózdi Kohászati Üzemek Folyamatos Acélöntő Művében 1990. március 3-án üzemi baleset – robbanás – történt, melynek következtében tizenhárom dolgozó vesztette életét. A tragédia áldozatainak emlékére az ősz folyamán fákat ültettek az ... >>

E heti Luther-idézet

Luther-idézet
„Hát nem jóságos és kegyes Isten az, aki ily hűséges atyai szívvel van hozzánk? Úgy beszél velünk, mint atya gyermekével: Édes gyermekeim! Térjetek meg, higgyetek Fiamban, kit nektek küldtem, legyetek kegyesek s engedelmesek, végezzétek ... >>

Kultúrkörök

Értékhordozó mozgóképek szemléje
A Fórum Film Alapítvány jóvoltából november 26. és 28. között mintegy hetvenöt vallási témájú, valamint a tolerancia és a szociális érzékenység jegyében született film közül válogathattak az érdeklődők. Az evangélikus vonatkozású munkákat is bemutató, ökumenikus filmes találkozónak az idén is az Uránia Nemzeti Filmszínház adott méltó otthont. A Prizma elnevezésű rendezvényt többek között egyházunk is támogatta. >>

Több csepp emberség
A Magyar Rádió márványtermébe voltunk hivatalosak november 26-án délután százhetvenen: mindazok, akik március 15. és augusztus 31. között megszólaltunk a Kossuth Rádió Egy csepp emberség című sorozatának adásaiban. Perjés Klára főszerkesztő meghívására a műsor anyagából készült pompás könyv bemutatóján vehettünk részt. >>

Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
A Teremtés Galéria idei utolsó tárlatán Várkonyi Lajos festőművész mutatkozott be tizenhárom akvarellel a művészetszerető közönségnek. >>

Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A barokk színház megnyitása után újabb egyedülálló látványossággal gazdagodott Magyarország legnagyobb műemlékegyüttese. A gödöllői királyi kastélyban befejeződött a 18. század második felében kialakított királydombi pavilon rekonstrukciója. >>

A vasárnap igéje

Mint zúgó szélvihar
Ezekben a napokban sokszor szerepelt a hírekben a Magas-Tátra. Megdöbbentő képsorok tárultak elénk, láttuk a hatalmas fenyőerdőket tarra vágva. De most nem a favágók vették kezükbe a fűrészt. Ember nem lett volna rá képes, hogy mint a gyufaszálakat, ... >>

Oratio oecumenica

Oratio oecumenica
Istenem! A teremtés jogán mindenki a tiéd, és mindenkinek térdet kell hajtania előtted. Hiszen te visszatérő, győztes Úr vagy. Minden hatalmasság elmenendő, de te eljövendő vagy ebben a világban. Meghajolok én is nagyságod és szentséged előtt. Uram, ... >>

EvÉlet - Lelki segély

Előkészület az utolsó időkre
„Az egyházi esztendő legutóbbi heteiben nagyon sokat gondolkodtam az utolsó időkről. Részben azért, mert az igehirdetések üzenete is ez volt, részben pedig azért, mert úgy vélem, hogy a végidők küszöbén állunk. Ez a sok háborúság, természeti katasztrófa meg az a tény, hogy az emberek érzelmileg kihűltek: biztos jelek. Nagyon foglalkoztat magának az antikrisztusnak a személye is. Rendkívül titokzatos figura. Hallottam, sokan attól tartanak, hogy már meg is született. Lehet, hogy azoknak van igazuk, akik bombabiztos bunkereket építenek, és feltöltik hosszú szavatossági idejű élelmiszerekkel? Egyáltalán hogyan lehet erre testileg-lelkileg felkészülni?” >>

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster