EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Óvoda "iskolaérett" korban

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Óvoda "iskolaérett" korban

„Összekulcsolt kézzel” – ez lehetett volna a mottója a soltvadkerti Evangélikus Óvoda tizenötödik tanévét megnyitó ünnepségsorozat első eseményének. Az évente nyolcvan-kilencven gyereket befogadó intézmény 1990 őszén nyitotta meg kapuit – elsőként a Magyarországi Evangélikus Egyházban. Ezen a pénteki estén – imádságban is hálát adva – az első óvodásoknak, szülőknek és a későbbi tanítónőknek tartottak emlékező összejövetelt a gyülekezeti házban. Ezen Schiszler Péterné méltatta az akkori munkát, amely a rendszerváltás első néhány lépésének is tekinthető Soltvadkerten.

Másnap, szombaton a jelenlegi és a volt óvodások pályamunkáit értékelte a zsűri. A rajzokról a bírálók nevében Gillich Béláné tanárnő, az írásbeli művekről ifj. Káposzta Lajos, a művelődési ház igazgatója szólt a Találkozás Házában. Az alkotásokból ugyanott kiállítás is nyílt, mely több héten át megtekinthető lesz. Délután Ribár János orosházi esperes tartott előadást – mintegy ötven érdeklődő számára – a keresztény nevelés értékeiről. A szakmai jellegű témához többen is hozzászóltak a hallgatóság soraiból. Este kiskőrösi vendégművészek muzsikáltak a templomban: a Gospel Sasok és a Szürke Verebek jazzbandája varázslatos másfél órával örvendeztette meg a vártnál sajnos csekélyebb számú hallgatóságot.

A fogadásra több neves vendéget is meghívtak a szervezők. Mint Révészné Tóth Erzsébet, az orosházi Hajnal Evangélikus Óvoda vezetője elmondta, nagyon jó a kapcsolatuk a soltvadkerti partnerintézménnyel. Kiemelkedőnek tartja az egyházhoz tartozás mindennapi megélését, amely a rendezvényeken, a foglalkozásokon és a szellemiségben egyaránt megmutatkozik. Országszerte tudnak az itteni németnyelv-oktatásról, amely egyben a helyi nyelvi hagyományok továbbvitele is.

A vasárnapi ünnepi istentisztelet már telt házas volt; ez egyaránt köszönhető a püspöki igehirdetésnek és a gyerekek szolgálatának. Az alkalmat az óvodások és az iskolások énekes-zenés műsora tette ünnepélyessé. A műsort dr. Pethőné dr. Fodor Katalin állította össze és vezette. Gáncs Péter püspök prédikációjában a gyülekezetmenedzselést és a csapatmunkát emelte ki a vadkerti példa kapcsán. Az Isten nem hagyja el az ő népét, ha az emberek az ő nevében végzik munkájukat. Az Úr szavát gyermekként kell (el)fogadnunk és neki engedelmeskednünk – hangsúlyozta az igehirdetésben.

K. L.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Óvoda "iskolaérett" korban

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster