EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Mikor Jézus közbeszól...

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Mikor Jézus közbeszól...

„Ne ítéljetek” (Mt 7,1). A Bibliában ez a tilalom nem légüres térben hangzik el. Olyan embereknek szól, mint amilyenek mi magunk is vagyunk: nagyon is szeretünk másokat elbírálni és megítélni. Tehát nem tőlünk származó, hanem idegen üzenet ez, amely belehasít mondjuk egy pletykálkodó, nevetgélő, csúfolódó társaság rosszindulatú beszédének kellős közepébe: „Ne ítéljetek!” Könnyen ünneprontóvá válhat ez a mondat. Talán éppen valakinek a hibáin és a kudarcain élcelődnek. Ekkor eszünkbe juthat a házasságtörő nő története. Megszólják, lenézik, sőt valakinek a szájából elhangzik a kegyetlen mondat is: az ilyeneket meg kell kövezni… De Jézus közbeszól: „Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ.” (Jn 8,7)

A Biblia az élet könyve. Nem kitalált esetekről vagy elméleti dolgokról szól, hanem valóságos emberekről, akik talán indulatosan ítélkeznek, és néha gúnyolódnak is. Minden ige a való életből, a gyakorlatból indul ki. Nézzünk néhány példát erre! – A vasárnap kiránduló, esetleg kocsmába járó embereknek azt mondja a Biblia: szenteld meg az ünnepet. A szüleit lenéző, megvető, kihasználó gyerekeknek azt üzeni: tiszteld atyádat és anyádat. Az egymás házát, pénzét, autóját, állását megkívánó és irigylő emberekhez pedig így szól: ne kívánd felebarátod házát, feleségét vagy bármit, ami az övé.

De gondoltunk-e már arra, hogy miért szeretünk annyira ítélkezni? Az anyós bírálja a menyét, a beosztott a főnökét, az öreg a fiatalt, a fiatal az öreget, olykor a gyülekezet a lelkészét… Azért szeretünk bírálni, mert jólesik felnagyítani mások hibáját. Talán éppen azért, hogy elbújhassak a másik ember hibái, bűne mögé. Hazugság? Miért is ne, hiszen így vagy úgy mindenki hazudik. Hűtlenség? Miért is ne, hiszen ilyesmi csaknem minden házasságban előfordul.

„Ne ítéljetek” – miért is szól közbe Jézus? Azért, mert ő nem bíróként, hanem megmentőként jött el közénk. Sőt azért jött, hogy magára vegye bűneinket, hogy az ítélet őt sújtsa helyettünk. Mert a bűnösön nem segít a büntetés. Neki az Atya szeretete hiányzik. A bűnös ember azért önző és szívtelen, mert elveszítette Istent, aki nélkül minden más csak pótlék lehet. Ahogyan a síró gyereket egyedül az édesanyja tudja megvigasztalni és megnyugtatni, úgy a vergődő bűnöst is csak az menti meg, ha visszakapja a mennyei Atyát. Úgy is mondhatnánk: ha újra a helyére kerül, oda, ahonnan engedetlensége miatt kiesett.

Hagyjuk hát, hogy Jézus közbeszóljon… Próbáljunk meg lemondani arról a sikerről, amelyet a társaságban mások hibáinak a „kitárgyalásával” érnénk el. Lehet, hogy így nem lesz sikerünk, nem fogunk „villogni”, de utólag meg fogjuk tapasztalni Isten áldását, azt a benső nyugalmat és békességet, amely százszorosan kárpótol mindezekért.

Gáncs Aladár


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Mikor Jézus közbeszól...

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster