EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Heti útravaló

Élő víz

Hozzászólás a cikkhez

Heti útravaló

Egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. (Lk 21,28)

Advent második hetében az Útmutató reggeli igéi az Emberfia második, dicsőséges eljöveteléről, a világítéletről és a hívők mennybemeneteléről tudósítanak. Vezérigénk része az ünnep evangéliumának, s reformátorunk szerint „mi mást jelent a ti váltságotok, mint hogy téged, ki most az ördög foglya s minden ő nyilának célpontja vagy – Krisztus megszabadít, s magához visz? Mért félnél és rettegnél hát az ítélet jeleitől? Sőt örülj nékik boldogan.” Úgy jön el, ahogy tanítványai látták őt felmenni a mennybe: „És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Lk 21,27) Jakab, az Úr testvére kétszer is türelemre, azaz mindvégig kitartó állhatatosságra int: „Legyetek tehát türelemmel, (…) mert az Úr eljövetele közel van.” (Jak 5,7.8) A zsidókhoz és hozzánk írt levél ismeretlen szerzője ezt a gondolatot folytatja: „Kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” (Zsid 6,12) János apostol pedig e héten kétszer is üzeni: „Térj meg!” A felmagasztalt Krisztus mannával táplálja megtért és győztes gyülekezetét: „Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, (…) [és adok neki] új nevet.” (Jel 2,17) Jézus figyelmezteti a pergamoni gyülekezetet, hogy a belülről támadó pogányság fogja szétzülleszteni a tévtanításokat és erkölcsi lazaságokat megtűrő közösséget. Az új név Krisztus neve, amely nem amulett, de megvédelmez minden démoni támadás ellen a földi vándorlás veszedelmei között. „Aki győz, annak enni adok az élet fájáról”, amelynek gyümölcse az örök élet! (Jel 2,7) Pál még földi életében várta Jézus második eljövetelét, de mint minden keresztény, realista volt: „Van Istentől készített hajlékunk, (…) örökkévaló mennyei házunk. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki.” (2Kor 5,1.9) A hazaköltözés az Úrhoz a tékozló fiú visszatérését jelenti az atyai házba; ahol „ott ül majd az Emberfia Isten hatalma jobbján” (Lk 22,69). Az „idősebb fiak” mégsem hitték, hogy Krisztus az Isten Fia, noha tőle hallották: „Én vagyok.” Miért történik az Emberfia második eljövetele? Vezérigénk szerint megváltásunk beteljesedik azáltal, hogy Krisztus visszajön gyülekezetéért: az őbenne való hitben élőkért és elhunytakért. Mihály arkangyal szavára „elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk” (1Thessz 4,17). S ez az örök üdvösség! Luther így vigasztal minket: „Akkor nem lesz többé kísértésünk, hanem minden gonosztól megszabadulunk. Szomorúság, sírás, szenvedés, fájdalom, halál se lesz többé. De csak a Krisztusban elaludt hívők jutnak el a kibeszélhetetlen dicsőségre és kegyelemre.” Az ünnepi zsoltár szavaival kérhetjük: „Uram, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk!” (Zsolt 80,20) S elragadtatásunk után „ott álljunk üdvbe öltözötten (…) Uram, tehozzád, / Hol fénylik orcád, Vágyódom én” (EÉ 525,6).

Garai András


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Heti útravaló

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster