EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén

Érvényesítve az alapszabályban meghatározott rotáció elvét, miszerint „a tagegyházak képviselői váltakozva töltsék be a tisztségeket”, a szervezet múlt csütörtökön lezajlott tisztújító közgyűlése D. Szebik Imrét választotta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) elnökévé. Az evangélikus egyház elnök-püspöke eddig a MEÖT alelnöke volt, és most dr. Márkus Mihály református püspökkel „cserélt tisztséget”. A közgyűlés újraválasztotta alelnöknek dr. Mészáros Kálmánt, a baptista egyház elnökét.

Az ökumenikus tanács elnöksége köszönetet mondott dr. Görög Tibor főtitkárnak hatéves áldozatos munkájáért, és kinevezte a tanécs irodájának igazgatójává. Az evangélikus lelkész helyére – főtitkárrá – ismét dr. Bóna Zoltán református lelkészt választották, aki Görög Tibor előtt már betöltötte ezt a tisztséget.

Az elnök személyéről titkos szavazással döntött a közgyűlés; a 44 szavazatból 32 támogatta elnökké választását, nyolcan tartózkodtak. D. Szebik Imre egyedüli jelölt volt a posztra, hiszen a jelölés előtt a MEÖT nyolc tagegyházának meg kell egyeznie az elnökjelölt személyéről. A Magyar Távirati Irodának nyilatkozva az új elnök hangsúlyozta, hogy „az egyházak egysége modell lehet arra, hogy közös célokért együtt lehet tenni”.

A MEÖT a református, az evangélikus és az unitárius egyház kezdeményezésére 1943-ban jött létre, korábban, mint az 1948-ban alakult Egyházak Világtanácsa. Mivel azonban a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa is csatlakozott a szentháromságtan elfogadását közös nevezőként meghatározó világtanácshoz, a MEÖT munkájában az unitáriusok ma már csak megfigyelő státusszal vesznek részt.

  1. Szebik Imre elmondta, hogy a tanácsnak jelenleg nyolc egyház a rendes tagja, de – megfigyelőként – további tizenkét felekezet és szervezet kapcsolódik tevékenységéhez, és reményeik szerint a római katolikus egyházzal a közeljövőben kiteljesedhet kapcsolatuk a MEÖT kötelékében.

(Forrás: MTI)


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster