EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez

"Ismerd meg múltadat, hogy legyen jövőd!"

Egy gyülekezet éledését nagymértékben azon lehet lemérni, hogy szán-e kellő időt a gyökerek felkutatására, fontosnak tartja-e, hogy újra és újra visszatérjen az eredethez, az örök kincshez. A keresztény közösségek páratlan értékek birtokosai lehetnek, ha megbecsülik örökségüket. Például azáltal, hogy nem hagyják feledésbe merülni az elődök alakját és munkáját. A komáromi evangélikus gyülekezet dr. Schulek Tibor – egykori lelkésze – emlékének adózott november 21-én. Az emlékezést és a tiszteletadást összekapcsolták az „új” liturgiával való ismerkedéssel.

Fehér Károly – a liturgiai bizottság tagja – vendégként üdvözölte az istentiszteleti közösséget, és az eddig megszokottól eltérő liturgiai elemekre hívta fel a figyelmet. Az énekkar segítségével zsoltározott a gyülekezet, a Kyriében pedig a lelkész szavaira prózában válaszoltak a hívők. Az énekeskönyvi 14-es liturgia nagy Glóriáját már ismerős dallamként fogadta a közösség, s nem állt távol tőlük a presbiteri igeolvasó szolgálat sem. Örök élet vasárnapjának evangéliumi biztatása alapján Fehér Károly végezetül azt az üzenetet emelte ki prédikációjában, mely megmelengetett minden szívet – különösen a határon túl maradottakét: „…és akkor elküldi [az Emberfia] az angyalokat, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld sarkától az ég sarkáig.” Az énekkar vezetésével a nagylitánia szavaival imádkoztak a jelenlévők mindenért, amiért kell és lehet. A Litania maiort az Új zengedező mennyei karból énekelték.

Az istentiszteletre rendhagyó módon a Cantate! gyűjteményből választották a gyülekezeti énekeket. E gyűjteményt Schulek Tibor állította össze. Nagy élmény volt az ismert dallamokat a régi, ízes szöveggel énekelni.

Az istentisztelet után lehetőség nyílt arra, hogy meghallgassák Ihász Mihály – a gyülekezetben tavaly szolgált hatodéves – előadását Schulek Tibor liturgikai munkájáról. „Időszerű, hogy minden olyan lelkész liturgikai tevékenységét újra felfedezzük, aki lelkesen végezte azt, de munkájának gyümölcse valamilyen oknál fogva feledésbe merült. Különösen most időszerű, amikor egyházunk vezetésének és népének új liturgikus kihívásokkal kell szembenézniük” – hangsúlyozta az előadó. A hallgatóságban tudatosult, hogy Schulek Tibor heroikus munkát végzett, és hogy eredményeiből ma is részesedhetünk, munkájának értéke pedig vitathatatlan. Halálig tartó lelkesedéssel munkálkodott énekkincsünk gyűjtésén és megmentésén, igazi értékeink megőrzésén és népszerűsítésén.

A szeretetvendégségen a megjelenteknek lehetőségük volt találkozni a meghívást elfogadó Schulek gyerekekkel. A beszélgetésben a félreállított lelkész életének érdekes és szomorú mozzanataira derült fény. A tiszteletadás, valamint a gyülekezet törekvései a Schulek Tibortól vett idézetben foglaltakat támasztják alá: „Amiképpen a hit nélküli formák halált jelentenek, úgy a forma nélküli medertelenségben a hit sem életképes.”

Ihász Beatrix

Regionális hozzárendelés: Komáromi Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster