EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Mosoly

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Mosoly

Hova ez a nagy sietség, egóm? Állj csak meg egy percre! Jó lenne, ha meghallgatnál! Igen, fontos! Neked fontos! Láttam a Balatonon készült fényképsorozatot. Minden kockán rajta vagy. Belemosolyogsz a lencsébe, mosolyogva nézed a fürdőzőket, mosolyogva állsz egy csomó ember között, a felhőtlen kék ég alatt. Határozottan megszépíti a mosoly az amúgy sokszor fáradtnak tűnő arcodat. Milyen kár, hogy olyankor csak ritkán mosolyogsz, amikor nincs a közelben fényképezőgép…

Jaj, már megint találva érzed magad? Hát hogyne tudnám, hogy szoktál te azért máskor is mosolyogni. Kedves, ritkán látott barátokra, aranyos, pici babákra, a főnökre, felettesekre, a másik nem egy-egy vonzó megjelenésű képviselőjére. Dehogyis állítom, hogy barátságtalan vagy társaságban, ünnepi összejöveteleken. Jó, elismerem, hogy olykor rámosolyogsz a szomszédra is. Én csak azt mondtam, hogy amikor fényképeznek, nem vagy ugyanaz, mint amilyennek sokan a hétköznapokban látnak.

Tedd a szívedre a kezedet! Férjed, feleséged, gyermeked ezt a mosolygó arcodat látja-e rögtön maga előtt, ha távollétedben maga elé képzel? Van mosolyod a hibádra figyelmeztető hozzátartozód, munkatársad, testvéred számára is? Jó, tudom, együtt szörnyülködsz Lajos bácsival a világ állapota fölött, és letörten ülsz Kati néni betegágya mellett, de van-e szívből jövő mosolyod azok számára is, akik pillanatnyilag az élet napos oldalán örvendeznek? Van elnéző mosolyod a szándékán kívül hibát elkövetőre? Megértem, ha elhúzódsz a villamoson a hajléktalantól, mert taszít az ápolatlansága, de ha egyik vagy másik rád emeli félszeg tekintetét, van azért számára egy halvány mosollyal felérő gesztusod, hogy embernek érezhesse magát, téged pedig embertársának?

Albumokban, dobozokban, rendszerezve vagy ömlesztve megannyi fénykép, és rajtuk csupa mosoly fiatalok, középkorúak, öregek, kicsik és nagyok, nők és férfiak. Csak elvétve látni egy-egy komoly arcot. Micsoda boldog nép, boldog ország lehet, ahol mindenki mosolyog! Az utcán, a járműveken, az üzletekben és a hivatalokban viszont csupa gondterhelt, magába roskadt, egykedvű vagy haragos, mosolytalan ember. Csak elvétve látni köztük egy-egy derűs arcot. Milyen különös!

Jézusról nem készülhetett fénykép. Írásban sincs nyoma annak, hogy mosolygott-e, vagy mindig komoly, méltóságteljes arccal járt-kelt az emberek között. Valahogy inkább ez a komolyság és a szenvedő arc vésődött a szívünkbe róla. Pedig Jézusnak egész biztosan mindig volt mosoly a tekintetében. Ez nem is lehetett másképp. Benne Isten szeretete testesült meg. Ő minden emberre ezzel a szeretettel tekintett. És az igazi mosoly nem a fényképezőgép lencséjének, nem a kameráknak, hanem a másik embernek szól.

A mosoly lehet boldog, ígéretes, titokzatos, csodálkozó, együttérző, biztató, bátorító, de lehet akár szomorú is, könnyes, féltő, emlékező. Igaz, lehet hazug is. Képmutató, csalárd, mézesmázos, csábító, gúnyos, lekezelő, hideg, fölényes. Mosoly ez is, mosoly az is. A nagy különbség abból adódik, hogy mi a forrása. Ettől függően valódi vagy hamis. A valódit arról lehet felismerni, hogy visszatükröződik a másik arcról, és ahol ez történik, ott borús időben is kisüt a nap.

Ilyen mosolyra vágyunk? Ha igen, akkor fordítsuk arcunkat gyakran a Fény felé. És ne fukarkodjunk a mosollyal azok között, akik között hétköznapjainkat éljük. Minél több fényt és melegséget sugárzunk feléjük, annál több tükröződik vissza ránk. S ha az emberekben Jézust akarjuk szeretni, mosolyukban ő fogja megérinteni a szívünket.

Szántó Vilmosné


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Mosoly

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster