EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Új nap - új kegyelem

Napról napra

Hozzászólás a cikkhez

Új nap - új kegyelem

Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. Lk 21,28 (Ézs 44,6; Zsid 3,14; Lk 21,25–33; Jak 5,7–8; Zsolt 68,1–24) A végítélet várása minden nemzedékben benne él. Válság van, az emberek szeretetlenek – halljuk gyakran. Azonban az évszázadok folyamán mindig így gondolkoztak, és ha visszanézünk a történelemben, láthatjuk, hogy ez a gondolat mindig is jelen volt. Válság azonban nincs. Jézus az elkeseredés helyett inkább bátorít bennünket. Miért kellene félnünk megváltásunktól?

Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint pajzzsal. Zsolt 5,13 (1Pt 3,18; Zsid 6,9–12; Ézs 60,1–11) A zsoltáros érzi maga körül Istent, aki védelmez, áld, mellette áll. A zsoltárszerző az ellenségei elől Istenhez menekül: nem maga akar igazságot szolgáltatni, Istenre bízza magát. Ez olyan feltétlen bizalmat követel meg, amelyet mi sokszor elvesztünk. Isten azonnali közbelépését várjuk, és ha ez elmarad, azonnal legyintünk. Pedig ha csak egy kicsit jobban figyelünk, ha türelmesebben várunk, megtapasztalhatjuk, hogy mi is fordulhatunk Urunkhoz olyan bizalommal, mint a zsoltár írója.

Mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik. Lk 11,10 (Zsolt 119,2; Jel 2,12–17; Ézs 60,15–22) Jézus ígérete minden képzeletet felülmúl. Mi azonban azt szeretjük, ha zörgetésünket mindenki meghallja, ha kéréseinket mindig teljesítik – Isten és az emberek egyaránt. De nekünk is meg kell hallani, ha nálunk zörgetnek, ha tőlünk kérnek – Isten és az emberek.

Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mt 7,1 (5Móz 1,17; Jel 2,1–7; Ézs 61,1–11) Ez az egyik legkönnyebben megszeghető szabály. Embertársainkról ítéletet mondani nem esik nehezünkre. Pontosan tudjuk, hogy a másik ember milyen, mit tesz helytelenül. De azt nem szeretjük, ha ugyanezt teszik velünk: mindig azt figyeljük, ki mit mond rólunk. Amikor másokról készülünk ítéletet mondani, a másik embert egyszerűen embernek kellene tekintenünk, és inkább a szeretet parancsolatára koncentrálnunk, mindent embertársunk javára magyarázva.

A százados ezt üzente Jézusnak: „Magamat nem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám.” Lk 7,7 (Ez 12,25; 2Kor 5,1–10; Ézs 62,1–12) Maga Jézus is elcsodálkozik a százados hite láttán. A hit nem lehet tapasztalat eredménye, nem lehet leírni, nem lehet megfogni, nem lehet megérteni. Pedig sokszor szeretnénk. A százados Jézus híre alapján hitt, nekünk pedig számtalan tanú áll rendelkezésünkre. Vajon nem saját magunk vagyunk-e akadályai hitünknek?

A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép. Zsolt 22,28 (1Thessz 2,4; Lk 22,66–71; Ézs 63,7–16) Ezek talán a legszebb mondatok. Ideális képet festenek elénk, amelytől azonban még messze járunk. Először magunkban kell elindítani a változást, hogy mi is megújuljunk. Ahogy egy imádság mondja: „Újítsd meg egyházadat, és kezdd rajtam!” Mert csak egy kevés kovász kell, hogy megkeljen az egész tészta.

Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem. Jn 15,4 (1Móz 17,9; 1Thessz 4,13–18; Ézs 63,17–64,11) A Jézushoz és általa az Istenhez való tartozás keresztény életünk lényege. Ezt azonban nemcsak szavakkal kell megvallanunk, hanem meg is kell élnünk mindennap. Hitünk talaján teremnek azok a gyümölcsök, amelyek alapján Jézushoz tartozónak mondanak bennünket, és amelyekkel vonzóvá tehetjük a kereszténységet.

Barthel-Rúzsa Zsolt


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Új nap - új kegyelem

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster