EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Istenem! A teremtés jogán mindenki a tiéd, és mindenkinek térdet kell hajtania előtted. Hiszen te visszatérő, győztes Úr vagy. Minden hatalmasság elmenendő, de te eljövendő vagy ebben a világban. Meghajolok én is nagyságod és szentséged előtt. Uram, várom visszajöveteledet.

Istenem! Köszönöm, hogy a megváltás jogán is tiéd lehetek. Köszönöm, hogy az Úr Jézus Krisztusért Atyámnak szólíthatlak, és bízhatom benned. Köszönöm, hogy gondoskodsz a tieidről, és élő Igével szólítasz meg minket. Add nekem is az élet kenyerét, hogy ne csak testemet tarthassam fenn, de lelkem se maradjon éhes és szomjas. Te tudod eloltani a hamis vágyakat az emberek szívében. Oltsd ki az én szívemből is a kívánságok tüzét. Add belém a vágyat minden szépre és jóra, a te akaratod elfogadására és igéd cselekvésére. Állítsd elém keresztedet, hogy tudjam, mennyire semmi vagyok, és milyen hatalmas vagy te. Bűneim miatt kellett meghalnod, irántam való szeretetedből adtad oda az életedet. Köszönöm szereteted csodáját. Áldalak, mert szereteted irgalmadban jut teljességre. Add nekem is kegyelmedet!

Istenem! Köszönöm, hogy beléptél az életembe, és hogy ott világosság gyúlt a Szentlélek által. Tudom, hogy semmi nem maradhat úgy, mint azelőtt volt. Segíts, hogy amire rávilágítottál, és amit hamis dologként el akarsz venni, azt ellenkezés nélkül át tudjam adni neked. Köszönöm, hogy bűneimet hordoztad a kereszten. Köszönöm, hogy ma is elhordozol, és türelmesen tanítasz. Segíts, hogy tanítványaid legyünk, de követeid is minden ember előtt.

Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! Alázatosan borulunk le előtted népünknek e sorsdöntő napján, amikor népszavazáson kell döntenünk. Könyörgünk, segíts meg minket. Adj bölcsességet tetszésed keresésére és szeretetet testvéreink megértésére! Ámulunk sokszínű világod szépségén. Te teremtettél minket magyarnak, te helyeztél ide bennünket a Kárpát-medencébe. Adj készséget, hogy betöltsük itt hivatásunkat egymás szolgálatára és a kívül valók segítésére! Bocsásd meg, ha testvér a testvért bántotta! Adj nekünk egyetértést! Add, hogy jó szívvel tudjunk igent mondani, amikor segítséget várnak tőlünk! Adj ébredést népünk körében! Feltámadott és élő Urunk, támassz föl bennünket a lelki halál állapotából! Fogd le a gonoszok kezét, és némítsd el a minden jóra nemet mondók ajkát. Áldd meg népünket szép jövővel!

Segíts, hogy helyünkre kerüljünk a te szolgáid táborában, és betöltsük a magunk küldetését a te országod építésében! Légy a betegekkel, gyengékkel, tanácstalanokkal, elhagyottakkal! Könyörülj azokon is, akik nem veszik észre szereteted valóságát! Vezess bennünket, élő Urunk, amíg az örök célt elérjük kegyelmedből! Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster