EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Kapi Béla püspökre emlékeztek

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Kapi Béla püspökre emlékeztek

A kőbányai evangélikus gyülekezet november 28-án szeretetvendégség keretében emlékezett a százhuszonöt éve született Kapi Béla püspökre. A délutáni alkalmon – melyen szép számmal képviseltették magukat a püspök leszármazottai is – Fabiny Tibor egyháztörténész-professzor tartott előadást.

A szeretetvendégség az Evangélikus énekeskönyv 66. énekével kezdődött, melynek érdekessége, hogy dallamát hajdan Kapi Gyula, a későbbi püspök édesapja szerezte. Ezután Smidéliusz András lelkész köszöntötte a visszatérő vendégnek számító előadót, illetőleg a Kapi család tagjait, majd Mt 21,5 alapján rövid áhítattal szolgált.

A Kapi Béla saját szavait is sűrűn idéző előadásból kitűnt, hogy a néhai főpásztor bölcs egyházszervező volt, emellett nagy hazafi, egyúttal pedig a magyar protestantizmus lelkes szószólója. A püspök néhány mondatát mintha hozzánk címezné a múltból. „Csak az szereti igazán hazáját, aki tud érte dolgozni” – írta egykoron. Különösen megindító volt, amit az egykori püspök „a koporsóba helyezett Dunántúli Egyházkerületről” írt 1952-ben. Ebben kifejtette, hogy egy egyházkerületet – s a benne felhalmozódott múltbéli értékeket – nem lehet eltörölni.

Fabiny professzor előadását követően vitéz Kapi Béla, a püspök legfiatalabb fia elevenítette fel és osztotta meg a jelenlévőkkel több személyes emlékét, végezetül pedig a gyülekezet tagjai és a vendégek közötti kötetlen, jóízű beszélgetésre is lehetőség nyílt a szeretetvendégségen.

Chladek Tibor


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Kapi Béla püspökre emlékeztek

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster