EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Keresztény újságírók

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Keresztény újságírók

A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKÚSZ) és a Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) 2004. november 27-én együttműködési megállapodást írt alá. A két újságíró-szervezet elhatározta, hogy a jövőben összehangolja erőfeszítéseit.

Világi témák megjelenése a felekezeti újságírásban, egyházi témák a szekularizált médiában címmel a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége, valamint a Protestáns Újságírók Szövetsége közös tanulmányi napot tartott múlt szombaton, a MAKÚSZ Himfy utcai székházában. A Czakó Gábor író-szerkesztő által moderált zajlott beszélgetést két előadó gondolatai vezették be: Balog László országgyűlési képviselő elsősorban a világi média elkeserítő állapotáról és a keresztény szellemiségű sajtónak a hiteles tájékoztatás iránti felelősségéről szólt, míg Lakatos Judit, a Metodista című lap főszerkesztője előadásában a világ és az egyház kapcsolatának alakulását taglalta.

A beszélgetés során megfogalmazódott, hogy a keresztény médiamunkásoknak tovább kell gondolkodniuk arról, milyen módszerrel adható tovább hatékonyan a rájuk bízott üzenet.

Az előadások és a hozzászólások után látta el kézjegyével a MAKÚSZ és a PRÚSZ elnöke – Szikora József és Novotny Zoltán – a két újságíró-szervezet együttműködését deklaráló megállapodást. A két szervezet „világnézeti és szakmai alapelveik hasonlósága, illetve jórészt közös volta okán” vállalja, hogy összehangolja erőfeszítéseit annak érdekében, hogy a sajtó és az elektronikus média a magyar társadalom építőelemévé váljon. A további közös programok, szakmai rendezvények, továbbképzések ügyét egy közös bizottság felállításával kívánják elősegíteni.

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13,35) Nem véletlenül hangzott el többször is a délelőtt folyamán a jól ismert igevers, Jézusnak a követőihez intézett parancsa az egymás iránti szeretetről. Nagy Imre, a Protestáns Újságírók Szövetségének elnökségi tagja szellemi tettnek nevezte, hogy a protestáns és a katolikus újságírók megtalálták a közös hangot, és készek az együttműködésre.

Közös élménye volt szervezőknek és vendégeknek egyaránt, hogy akár a felekezeti sajtóban, akár a világi médiában dolgoznak – legyenek katolikusok vagy protestánsok –, küldetésük és megbízatásuk összeköti őket.

Lakatos Judit


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Keresztény újságírók

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster