EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - PRÚSZ-közgyűlés

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

PRÚSZ-közgyűlés

Székhelyén, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának lágymányosi épületében tartotta közgyűlését november 25-én a Protestáns Újságírók Szövetsége. Az idén áprilisban alakult és július 13-ával bejegyzett közhasznú egyesület néhány apróbb alaki kifogás miatt kénytelen volt még ebben az évben újabb közgyűlést tartani, melyen a grémium – a jelenlevők egyhangú szavazatával – a kívánalmaknak megfelelően módosította a szervezet alapszabályát.

A megalakulás óta eltelt hónapok fejleményeiről Novotny Zoltán elnök adott részletes tájékoztatást. Szavaiból kitűnt, hogy a bejegyzéssel járó adminisztratív teendők intézése mellett „érdemi tevékenységekre” is futotta az elnökség idejéből, így októberben már egy saját szervezésű szakmai konferencia lebonyolítására is. Novotny Zoltán hangsúlyozta, hogy a protestáns médiamunkásokat tömörítő szervezet a jövőben sem óhajt „pártpolitizálni”, de fontos közéleti kérdésekkel kapcsolatban határozottan állást kíván foglalni.

A PRÚSZ gazdálkodásáról Kerekes Sándor ismertette az Ellenőrző Bizottság észrevételeit, az etikai bizottság képviseletében pedig Kádár Zsolt fogalmazta meg a szervezet etikai alapelveit.

Az elhangzottak megvitatását követően a résztvevők elfogadták az éves beszámolót és a bizottsági jelentéseket, de – nem utolsósorban a kilátásba helyezett, de mindeddig nem realizálódott anyagi támogatások miatt – úgy döntöttek, hogy a 2005. évi költségvetésről csak a jövő év elején tárgyalnak.

G. Zs.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 PRÚSZ-közgyűlés

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster