EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója

Ötven évvel ezelőtt – 1954. december 6-án – halt meg dr. Vietórisz József. Nyíregyházán született 1868. április 27-én ősi evangélikus családban. Édesapja csizmadia volt. Fiát a helyi evangélikus gimnáziumba adta. A fiatalember Budapesten latin–görög szakos tanári oklevelet és doktorátust szerzett. 1891-től 37 éven át tanított a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Két alkalommal igazgatója is volt: 1914 és 1920, valamint 1926 és 1928 között. Nyugdíjazásakor címzetes királyi tanfelügyelői címmel tüntették ki méltóságosi ranggal. Az iskolától ezután sem szakadt el, ellátta a felügyelői tisztet. A harmincas-negyvenes években fiúunokái jártak a gimnáziumba.

Dr. Vietórisz József már diákkorában verseket írt, amelyek még fővárosi lapokban is megjelentek. Első kötete 1896-ban jelent meg Giuseppe költeményei címmel, majd újabb munkáit 1916-ban Levelek a harctérre címmel vehették kezükbe az olvasók. 1923-ban jelent meg Orgonazúgás című kötete. 1924-ben a Senki Pál című, önéletrajzi indíttatású, verses művét a Magyar Tudományos Akadémia Nádasdy-díjjal tüntette ki. 1930-ban adták ki az Ars poetica mea című írását. 1937-ben tagjává választotta a Kisfaludy Társaság. Utolsó munkája, a Sóhajok hídján 1944-ben jelent meg.

Jelentősek a fordításai is; elsősorban klasszikusokat fordított. Vergilius Georgiconját, Eclogáit ültette át magyar nyelvre, illetve az ő fordításában jelent meg először magyarul a teljes Aeneis. Evangélikus szempontból Tranoscius-fordítása a legfontosabb. Tranovszky György liptószentmiklósi lelkész 1636-ban adta ki a Cythara sanctorum című, régi és új egyházi énekeket tartalmazó gyűjteményét. Ezt a csatos, veretes énekeskönyvet hozták magukkal kétszázötven évvel ezelőtt őseink Nyíregyházára, és kétszáz esztendőn át – az 1950-es évekig – használták. Az 1890-es években megszüntették iskoláinkban a szlovák nyelvű oktatást és a konfirmációt. Felnőtt egy új nemzedék, amely már nem használta a Tranosciust, de ragaszkodott kedves énekeihez. 1913-ban bevezették a népies istentiszteleteket; a lelkész albában, a régi szertartás szerint, de magyarul szolgált. A kedves Tranoscius-énekeket dr. Vietórisz József fordította magyarra; a fordítás Geduly Henrik püspök ajánlásával és Paulik János igazgató lelkész bevezetőjével jelent meg, illetve Nyíregyházi toldalék címen csatolták a Dunántúli énekeskönyvhöz a 600–659. számú énekekként. Dr. Vietórisz József folytatta munkáját, melynek eredményeként 1935-ben a Luther Szövetség kiadhatta a – mindmáig az egyetlen magyar nyelvű – teljes Tranoscius-fordítást.

Dr. Vietórisz Józsefet Nyíregyházán közéleti személyiségként ismerték. Alapító tagja és tisztségviselője volt az 1898-ban alakult Bessenyei Társaságnak. Megírta a nyíregyházi kaszinó történetét. Számos ünnepség szónoka, verseinek szavalója volt. Nyíregyházán halt meg, az Északi temetőben temették el. Nyíregyházán utcát neveztek el róla. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Gimnázium falán márványtábla hirdeti emlékét.

Dr. Reményi Mihály


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster