EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2004 - 49 - Tizenhat nap a szárnyszegettekért

Keresztutak

Hozzászólás a cikkhez

Tizenhat nap a szárnyszegettekért

Még 1991-ben Kanadából indult el egy mozgalom, amelynek célkitűzése a világon egyre terjedő erőszak megfékezése. A kampány, amely különösen a nőket és a gyerekeket érő bántalmazások ellen emel szót, minden évben november 25-én kezdődik. Harmincnégy évvel ezelőtt ugyanis e napon öltek meg – brutális módon – három nővért a Dominikai Köztársaságban. Erre emlékezve nyilvánította november 25-ét az ENSZ is a nők elleni erőszak leküzdésének emléknapjává. Az erőszakra fókuszáló rendezvénysorozat zárónapja, december 10-e pedig egybeesik az emberi jogok világnapjával.

Az idén a keresztény világ is csatlakozik a mozgalomhoz. Az Egyházak Világtanácsa – „Galambszárnyakon” mottóval – tizenhat napos „imahadjáratot” hirdetett. Az 55. zsoltárban találjuk ezt a képet. Ott egy megrettent szívű ember könyörög e szavakkal Isten segítségéért: „Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. (…) Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és nyugton lehetnék?” (5.7)

Ezt a félelmet ismerik azok, akik már találkoztak az erőszakkal. Az agresszió bármelyik formáját alkalmazza is az elkövető (fizikai bántalmazást, pszichés vagy lelki terrort), célja az, hogy áldozatát rettegésben, függésben tartsa. Ily módon annak nemcsak emberi jogait tiporja sárba, hanem Istentől kapott méltóságát rombolja le. Azt, hogy „imago Deiként”, azaz Isten képmásaként, szabadságban élhessen.

„Bizony, nekünk is szót kell emelnünk, le kell lepleznünk a keresztény közösségeinkben is sokszor meglévő erőszakot!” – emelik ki kampányfelhívásukban az Egyházak Világtanácsának munkatársai. „Nem takarhatjuk el az elkövetők vétkét, főként pedig nem hagyhatjuk magukra az áldozatokat.” Az új egyházi esztendő üzenete is erre int. Adventben annak a Krisztusnak az eljövetelére emlékezünk, aki küldetése kezdetén így vallott magáról: „Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem (…), hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat…” (Lk 4,18) A mozgalomhoz csatlakozva a keresztény közösségek ezzel a sajátos tartalommal tölthetik meg a világméretű kampányt: úgy imádkozhatnak és tehetnek a szabadulásért, hogy tudják, van Szabadítója a bűnben vergődő világnak.

Ennek fényében kérjük evangélikus gyülekezeteinket, híveinket, hogy az adventi elcsendesedések alkalmával, az istentiszteleteken emlékezzenek meg imádságban az erőszak áldozatairól, és könyörögjenek az emberek közötti békességért!

B. Pintér Márta, a Női Misszió vezetője


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap - új kegyelem
Liturgikus sarok
Mise - egységesen? És milyen gyakran?
Élő víz
Mikor Jézus közbeszól...
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Kettős ünnep Békéscsabán
Egyháziév-zárás - szenteléssel
Oltárt faragó lelkész
Óvoda "iskolaérett" korban
Óvodaünnepség
Hangos ajándék a szegedi evangélikusoknak
Komáromi újítás - azaz vissza a gyökerekhez
Jövőnk a hitvalló egyház, jövőnk Jézus Krisztus
Keresztutak
Tizenhat nap a szárnyszegettekért
Új elnök az egyházak ökumenikus tanácsának élén
Keresztény újságírók
PRÚSZ-közgyűlés
Adventi nőtalálkozó
Ahol az ünnep korábban kezdődik - újabb adventi napló Kodaikanalból
Evangélikusok
Kapi Béla püspökre emlékeztek
Dr. Vietórisz József, a Tranoscius fordítója
e-világ
Felkészülés az új informatikai érettségire
Keresztény szemmel
Advent
Mi fán terem a neurózis?
Mikulás-morfondírozó
Mosoly
A közelmúlt krónikája
Evangélikus botanikusra emlékeztek
Emlékfákat ültettek
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Értékhordozó mozgóképek szemléje
Több csepp emberség
Színes foltokat varázsol a télbe, a fehér falakra
Ismét látogatható a királydombi pavilon Gödöllőn
A vasárnap igéje
Mint zúgó szélvihar
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
EvÉlet - Lelki segély
Előkészület az utolsó időkre
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2004 49 Tizenhat nap a szárnyszegettekért

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster