EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2007 - 31 - Hol épül Magyarország?

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Hol épül Magyarország?

„Magyarország itt épül” – láthatjuk az országot járva itt-ott a hatalmas táblákra írt jelmondatot. Ott, ahol valamilyen uniós támogatásból, pályázatból új létesítmény épül. Nincs is ezzel semmi baj, épüljön-szépüljön az ország, igazán ráfér. Ennyi évvel a módszerváltozás után több jót is érdemeltünk volna. Az ország lepusztult infrastruktúráját tekintve, szívesen látnék valóságos táblaerdőt is – mondjuk az utak mentén – ezzel a szlogennel.

Amúgy a dunaújvárosi hídavatásra nem hívtak meg egyetlen egyházi méltóságot sem. No nem mintha hiányozna, rég elegem lett már a korábbi évek divathullámából, amikor még vágóhídszentelésre is kaptunk felkérést. De azért a szekszárdi Szent István hidat még megszentelte a kalocsai érsek, az evangélikus és a református esperes – pedig az is ebben az érában avatódott. S attól még, hogy a Pentele híd nem részesült egyházi áldásban, remélhetőleg nem omlik majd össze az áthaladó kamionok súlya alatt. Viszont a napnál is világosabb a jelzés: Magyarország nem ott épül! Mert ahol nincs szükség Isten áldására, ott Magyarország nem épülhet.

Tudják, hol épül ma Magyarország? Például minden vasárnap a templomi miséken, istentiszteleteken szerte e hazában. Akár ki is lehetne függeszteni a táblát a templomajtók fölé: Magyarország itt épül. Mert e falak között az örökkévaló Istent hirdetik. Mert itt a szeretet, a kegyelem szava éri el a szíveket. Mert a templomokban utat mutatnak, és olyan megoldást kínálnak, amely elrontott életeket újít meg, és túlmutat a földi lét határain is.

És tudják, ki lehetne tenni a feliratot az egyházi iskolák bejárata fölé is. Bonyhádi evangélikus gimnázium: Magyarország itt épül! Mert itt keresztény szellemben nemcsak oktatnak, hanem nevelnek is sok száz gyereket. S hogy ne vetüljön rám a sovinizmus vádja, ez történik még sok-sok más iskolában is, ahol dacolva az anyagi szűkösséggel a tudás mellett szeretetet, jóra nevelést, tartást, hagyománytiszteletet, magyarságtudatot, józan nemzeti büszkeséget is kapnak a nebulók.

Az elmúlt napokban több ezer fiatal volt együtt Sárospatakon, a református egyház által szervezett Csillagpont fesztiválon. Ahogy tavaly Szolnokon meg a mi Szélrózsa fesztiválunk is fiatalok ezreit vonzotta. E táborok és minden más nyári keresztény ifi-, KIE- és cserkésztábor bejárata fölé ki kellene írni: Magyarország itt épül! Mert itt a fiatalok Isten igéjét hallgathatják, majd színvonalas, értékálló programokon vehetnek részt. Ahol kap a lélek is, de a test és a szellem is feltöltekezhet. S ahol nincs alkohol és drog, sem mámor és elbutulás. Viszont jó időre ellátnak testi-lelki munícióval az ott átéltek.

Szívem szerint kiírnám minden rendes családi otthon bejárata fölé is: Magyarország itt épül. Ahol a gyerekeknek szerető édesapjuk és édesanyjuk is van, értsük jól, szóval egyik szülő sem hiányzik. Ahol a férjnek és a feleségnek gyermeke van, sőt gyermekei is vannak, ahol az asztalt több generáció is körbeüli, és nem hiányoznak a nagyszülők sem. Nos, ahol tehát fontos a család, Magyarország ott is épül. S ha még az étkezést az asztali áldás elmondásával kezdik, ott valami nagyszerű épül!

Anélkül, hogy bárkit is megbántanék, hozzáteszem: Magyarországot bizony nem építik a szinglik – mert meddő az életük, ők csak önmagukat építgetik. És nem a legjobb építőmunkások az elváltak sem, mert csonka család maradt utánuk, sérült gyermekekkel. És nem építenek a csak úgy összehurcolkodók sem, mert ők nem vállalják a családalapítás felelősségét.

És nem építik Magyarországot az iskolákat, az egészségügyet romboló és pusztító, reformnak álcázott rendelkezések sem. Mert elvesznek, elveszik a munka jó ízét, lehetőségektől fosztanak meg. Nem építenek a családok lehetőségeit kurtító megszorítások sem. Mert ezeket látva, megtapasztalva a fiatalok levonják azt a következtetést, hogy költséges és ezért értelmetlen a gyermekvállalás. Nem építenek az elszegényítő szabályok sem, mert túlhajszolásba kergetnek, és ezért nem jut majd idő egymásra, nyáresti baráti, bográcsos, diófa alatti beszélgetésekre. Elfáradt, kiürült, kiégett, megkeseredett, talajtalan, értékvesztett emberekkel nem lehet országot építeni. Velük semmit sem lehet építeni. Ők örülnek, ha túlélik ezt az egészet.

Olyanokkal, akik tudják, honnan jöttünk, s hová tartunk – igen, velük lehet hazát építeni. Akik tudják, mi mindent köszönhetnek a Teremtőnek, és tudják, ki a megbocsátó szeretet forrása. Akik tudják, ki volt Szent István király és Petőfi Sándor. Akik még éneklik, nem csak meghallgatják a Himnuszt. Akiknek érték a múlt, büszkék származásukra, legyenek akár magyarok, tótok, svábok vagy bármely más nemzet képviselői. Akik hűségesek gyökereikhez, önmagukhoz és szeretteikhez.

Magyarország bennük épül.

Lupták György


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
Új nap – új kegyelem
Élő víz
Átállítások
Van hatalmad, hogy megbocsáss?
Atyámmal bizalom köt össze
Az áldás továbblendít
Heti útravaló
Egyházunk egy-két hete
Felismert csodák
A műszergyártól a szószékig
Tóparton készült az újság
Viharos időkben hűségesen
Keresztutak
Az egyházak ismét pénzt kaptak…
Kulcsszerepben a diaszpóra
Jonathan Edwards Európában
Evangélikusok
Vízilabdázom a fiammal
Öregkoromban se vess el engem…
„Motorosok jó emberek”
e-világ
Nyaralás egyházi szálláshelyeken
Keresztény szemmel
Zárt sorok, nyílt szívek
Hol épül Magyarország?
Párbeszéd az etikaoktatás jövőjéről
A doktor
A hét témája
Még távolabbi utakon
Egyenes úton Dávid táborából a Sínai-félszigetre
A rendszeres feladat – újra Koszovó
Negyedik kísérlet – Afganisztánban
evél&levél
Nem érthetünk egyet (utalás Róm 1,32-re)
Tényleg élhet homoszexuálisként egy hívő ember?
Isten „meleg” szeretettel hívogat
E heti Luther-idézet
Luther-idézet
Kultúrkörök
Elitegyház?
Életre kelő szobrok
A Princetoni javaslat és magyar fogadtatása
Déli harangszó
A vasárnap igéje
Isten kétféle cselekvése
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
Gyermekvár
Kedves Gyerekek!
Ige+hirdető
…hogy az evangélium ma is történjék
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2007 31 Hol épül Magyarország?

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster