EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Az ambó

Liturgikus sarok

Liturgikus tér

Hozzászólás a cikkhez

Az ambó

- ahová lelkész és laikus egyaránt felléphet az istentiszteleten

Az oltár és a szószék megszokott „bútordarabok” a magyar evangélikus templomokban. A megújuló liturgiában azonban egyre nagyobb hangsúlyt kap az ambó, azaz az olvasópult. Néhány templomban mívesebb darabot találunk. Máshol egy masszívabb kottatartóval helyettesítik. Szerepe fontos, fontos lehet. A liturgiatörténet templommal foglalkozó résztudománya gazdag tradícióról árulkodik. Nekünk ma szinte a semmiből kell újra valamivé tennünk. Templomunk – azon belül a liturgikus tér – fontos alkotóelemévé.(HK)

Szombathelyi templomunkban adventben készült el az új olvasópult, amely kiváltotta az eddigi kottatartószerű állványt. Az új tárgy szép, míves, jól illeszkedik a templomtérbe, kellően magas, stabil és könnyen mozgatható. A templomi kellékek között a fenti feltételeknek megfelelő darabot nevezzük idegen szóval ambónak, mellyel evangélikus templomainkban is egyre gyakrabban találkozhatunk az oltártérben vagy annak környezetében.

Az ambó a szentélyben található, és eredetét az ókeresztény időkben kereshetjük. A szó görög eredetű, az anabainein (felmenni, fellépni) szóból származik. Az istentiszteleten szolgáló ugyanis fellép az ambóra, és ezáltal láthatóvá és hallhatóvá válik. Eredetileg két olvasópult állt a szentély jobb és bal oldalán. A jobb oldalon olvasták az epistolát (azaz a levélbeli igét), a bal oldalon pedig az evangéliumot. A jobb oldalit a 13. századtól a szószék váltotta fel, amely a templom még magasabb pontjára helyezi az igehirdetőt. Később a templomokból – így az evangélikus templomokból is – eltűnt az olvasópult, hisz a lekciót a pap az oltártól, az oltáron lévő Bibliából olvasta és olvassa a legtöbbször ma is. Pedig a lekció eredetileg nem e helyre való, hiszen az oltár mindenekelőtt az úrvacsorai liturgia helye. Az oltári olvasás jelentős hátránya, hogy kizárja a laikusokat a felolvasói szolgálatból.

A római katolikus egyházban a II. vatikáni zsinatnak az igeliturgiára is vonatkozó reformja kötelezővé tette az ambó elhelyezését és igeolvasásra, igehirdetésre, hirdetésre, zsoltározásra való használatát. Ennek a döntésnek ugyanakkor az a sajnálatos következménye lett, hogy a szószékek használata szinte megszűnt.

Egyházunk istentiszteleti élete megújulás előtt áll, és a jövőben egyre inkább hangsúlyossá válik, hogy laikus személyek is közreműködjenek a liturgiában. Az igeolvasás, imádkozás és hirdetés helye az olvasópult lesz. Az előttünk álló időben tehát az evangélikus templomoknak is elengedhetetlen tartozékává válik az ambó. Ugyanakkor semmiképpen sem volna kívánatos, ha ennek bevezetése után a szószék elveszítené az istentiszteleten betöltött szerepét. Bár tény, hogy kis létszámú istentiszteleten – délutáni, esti alkalmakon, de adott esetben akár a vasárnapi főistentiszteleten is – célszerűbb az olvasópulttól prédikálni, mint az olykor „távoli” szószékről. Modern templomainkban pedig a két funkció teljesen egybeolvad.

Legyen az ambó istentiszteleti életünkben a lelkész és a laikusok szolgálatának szép és áldott helye.

Gregersen-Labossa György


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Az ambó

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster