EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Márta néni

Evangélikusok

Hozzászólás a cikkhez

Márta néni

Az Evangélikus Naptár 270. oldalán, az elhunyt papnék között olvastam a nevét. Egy hír, egy név. De ki is volt ő? A szívem arra késztet, hogy – így a pedagógusnap tájékán – papírra vessem mindazt, amit tudok róla, amilyennek megismertem őt.

Nővérem révén családunkban a Nitschinger Márta név ismerősen csengett. Személyesen csak akkor ismertem meg, amikor gyakorlósként a Csornai Leányiskolába kerültem. Emlékszem szeretetteljes fogadtatására. Lutheránusként egymásra találásunk sem váratott sokáig magára.

Matematikát és fizikát tanított. A nagy létszámú osztályok (37-40 gyermek) sok munkát, de sok örömöt is adtak. Elég volt a szemnek befogni őket, hát még a szívnek, hogy mindegyiküknek helyet keressünk benne!

Szigorú mértéket állított önmagával és tanítványaival szemben is. Lelkiismereti parancsát teljesítve az őszinteséget, egymás megbecsülését, a kötelességtudatot, a tudásvágyat plántálta tanítványaiba. Élete végéig minden embert gazdagító újra rácsodálkozott, és kicsipegetette belőle a rá szabottat. Pedagógustársai felé áradó szeretetét, tiszteletét korán felismertem.

Hitével, meggyőződésével ellentétes állításokat nem tudott, de nem is akart elfogadni. Egy értekezleten, amikor ilyen irányú megbántás érte, sírva hagyta el a tanári szobát. A gerincformáló időkben sem tudták megfélemlíteni. Mindenez a 60-as évek elején történt, amikor már felelős volt lelkész férjéért és két kicsi gyermekéért is. Az azonosan gondolkodók helyett, egyedül vállalta igazát.

Távol állt tőle minden csillogás. Nemes egyszerűséggel élte életét. Igazi papnéként férjét segítve, gyermekeket nevelve, gyülekezetének szolgálva, pedagógusként pedig hivatását maximálisan teljesítve.

Férje 1983-ban megbetegedetett. Ekkor költöztek Sopronba, és így kerültünk újra egy városba, egy gyülekezetbe. Megtiszteltetésnek éreztem, amikor az „Olyan jó találkozni veled” fogadtatással üdvözölt. Talán a fiatalság szép és küzdelmes emléke is ott bujkált ebben a mondatban.

  1. a megpróbáltatás éve volt. A szeretett férjet – Hubert Istvánt – Ura hazahívta. A mindig mosolygós tekintet fátyolossá vált. Nagyon soká és nehezen tudta elengedni társa kezét. A lélek mélyére zúdult fájdalommal birkózott. A kertemben szedegetett gyöngyvirágcsokorral is hozzá sietett.

Isten új feladatot bízott rá. A bánfalvi gyülekezetben több mint 10 évig látta el a kántori szolgálatot. A tőle megszokott lelkiismeretességgel végezte munkáját. Délelőtt még szeretett soproni templomába igyekezett, hogy erőt merítsen, hálát adjon a délutáni szolgálathoz, a jövő hét feladatainak elvégzéséhez. Szívén viselte gyülekezetei, egész egyháza sorsát. Aggodalommal töltötte el, ha megosztottságot, széthúzást látott. Mindig a szeretettel párosuló, az emberi méltóságot megőrző megoldás híve volt. Megszívlelendő intelem!

Követendő nemzete iránti magatartása is. Neve ellenére minden évben hitet tett a magyarság mellett. A pozsonyi nagyapa, a bölcsőhely – Csánig – is ezt várta tőle. A március 15-i ünnepségeken ezentúl örökre üresen marad egy hely a Petőfi téren. Több mint másfél éve, hogy az az október 29-i hétfői este elkövetkezett. Szeretteitől hazafelé tartva a zebrán egy autós elgázolta. A református templom előtt, ott, ahol édesapja kántortanítóként szolgált valamikor.

Félve mentem az első látogatásra, ám a szűrt napfényben a lélek megbékélt csendje fogadott. Isten ott állt mellette. Hivatásszerető, lelkiismeretes orvost küldött betegágyához. Leánya fizetés nélküli szabadságra ment, hogy reggeltől késő estig vele lehessen, segítse ápolását. Fia, unokái tanítás után hozzá siettek. Még tudatosult benne, milyen sokan szeretik. Maga így fogalmazta ezt meg: „Érzem a felém áradó szeretetet.” Közel két hónap után a test feladta küzdelmét. December 25-én dél felé már a túlsó part fényeit látta.

„Boldog, akit halál félelme ellen süllyedő hajón győztes hite véd: »Megyek már, Jézusom, … mindig feléd.«”

Valahol a félúton, a két világ között még sietve csomagolt. Magával vitte szerettei arcát, két presbiter gyermekébe vetett hitét, temploma várost betöltő mély harangzúgását, csornai kertje virágillatát, bánfalvi otthona fenyősusogását, a megannyi családi emléket s talán az első tanítványok, a bácskai, óbecsei lányok 50 éves találkozójának kedves óráit is.

Mindkét gyermeke mellette volt, amikor a földi élettől búcsúzott. De itt hagyott egy drága ajándékot, a példát! Méltatlanok és igénytelenek lennénk, ha el nem fogadnánk! Szólaljon meg lelkiismeretünk, ha feledni próbálnánk! Kincs volt mindazoknak, akik felismerték igaz emberségét, akiket megtisztelt szeretetével, bizalmával. Nyolcvanhárom évet kapott Teremtőjétől.

Kopjafáján ez az ige olvasható: „A szeretet soha el nem múlik.” Isten jósága, kegyelme kísérje az örök életig!

Szabó Gyuláné


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Márta néni

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster