EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Egy paptanár monológja

Keresztény szemmel

Hozzászólás a cikkhez

Egy paptanár monológja

Ördögangyal

Gimnáziumi lelkészként és tanárként a legkülönbözőbb témákról beszélgetek diákjaimmal. És rengeteg témáról nem, pedig kellene. Karinthy szavaival élve: nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek.

Véletlenül került kezembe a rajzod – ma már mindegy, hogy egy hosszú, unalmas órának a terméke, vagy céltudatosan megalkotott karikatúra-e. Forgatom a kezemben lévő lapot, és nem értem: mi ez? Vagány, kamaszos csíny? Polgárpukkasztás? Egy ideiglenesen zavart lelkiállapot rögzítése? Segélykérés?

A lapon egy rotringgal rajzolt angyal látható – ördögfejjel. Szárnyak és szarvak együtt. Most mit tegyek? Csináljak belőle „ügyet”, beszéljek szüleiddel, egy pszichológussal, az igazgatóval, háborodjak föl? Tegyek úgy, mintha semmit nem láttam volna? Vigyorogjak egyet, tartsam a képet nevetségesnek? Vagy tegyem föl a legnehezebb kérdést: miért?

Mielőtt félreértenéd: nem arról van szó, hogy számon akarok rajtad kérni valamit. Még a szent dolgok iránt köteles tiszteletet sem. Régi tapasztalat ugyanis, hogy az a tisztelet, ami csak köteles, mihelyst az azt számon kérő szem egy pillanatra félrenéz, azonnal cinizmussá változik. Mégsem megyek el a kép mellett szótlanul, mert meggyőződésem: nem véletlen ez a rajz. Én pedig csak tapogatózni tudok, fogódzókat keresni, hogy megértselek. Talán semmi komoly gondolat nem volt benned a rajzolás közben. Akkor csak én válok most nevetségessé a lelkizésemmel. Nem baj, vállalom. De ha mégis üzen valamit a kép, akkor föl kell tennem a kérdést: mi ellen harcoltál, mit akarsz kifigurázni?

A karácsonyi giccses ál-idillt? A pufók angyalkákat? Ha igen, talán igazad is van. Csak hát a le a giccsel! gondolata mondanivalónak igen sovány, és a kép groteszksége ennél a dacnál többet sugall.

Hogy kerül egymás mellé a két véglet, a szélsőségek: ördögszarv és angyalszárny? Talán a bennünk, emberekben feszülő végleteket akartad egy képbe szerkeszteni? Mutatván, mint Vörösmarty Mihály, hogy az ember „félig isten, félig állat”? Önnön egyértelműséged hiánya kiált ki a képből? Talán sokunkkal együtt te is átélted már, hogy „nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok”, s ez az új felismerés keres rajzodban kifejezési formát? Ha így van, nagyon szeretnélek megnyugtatni, csak nem biztos, hogy lehet: idő kell az embernek, amíg megérti, hogy nem tettei és elvei miatt vagy azok ellenére fogadtatik el, hanem önmaga miatt – tetteivel és elveivel együtt, olykor úgy, hogy a kettő ellentétben áll egymással. Ami ellen harcolsz – saját magad ellentmondásossága – életed végéig el fog kísérni, mint tüske a testben, hogy el ne bizakodj, s mindig tudd: minden ölelés – Istené és emberé egyaránt – kegyelem. Örülj ennek a feszültségnek: bölcsességre tanít.

De az is lehet, hogy nem a magad ellentmondásos volta ellen lázadsz e képpel, hanem Isten egyértelműsége ellen. Ezt talán még inkább meg lehet érteni. Mert amíg így élünk, teli átláthatatlan indulatokkal, vágyakkal és akarattal, amíg mi küzdünk a bennünk rejtőző gonosz ellen, addig túl nagy kín a tudat, hogy van Valaki, aki tökéletesen tiszta, akiben nem keveredik oly végzetesen a szép és a rút, mint bennünk. Ami túl nagy, ami túl jóságos, az automatikusan kínossá válik, ami ellen harcolni kell. Így üti agyon magyarórán a vihorászás a legszebb költeményeket, így válik cikivé szerelmet vallani és a Himnuszt énekelni – az egyértelmű szépség agyonnyom bennünket, az ember pedig rögtön igyekszik kibújni az alól, ami túlságosan nagy súllyal nehezedik rá. Ha másképp nem lehet, daccal, agresszivitással. Esetleg úgy, hogy cinikusan összekeveri a dolgokat, ördögfejet rajzol az angyalnak. Most jut eszembe, nem lehet, hogy a megtestesülés pont azért történt meg, mert az Isten is ilyennek ismert meg bennünket? Látja, hogy irtózunk, félünk a fölénk magasodó jóságtól, ezért mellettünk akar állni – emberségünkben, gyengeségünkben is. Akit te dühödben a földre, a porba szeretnél rángatni, arról kiderül, hogy már itt van – Vele szembeni dühöd hiábavaló.

Hiábavaló, tehát nevetséges, idejétmúlt, fölösleges. Örülnék, ha valamikor ezt átélnéd, ha önmagaddal és Istennel szembeni dühöd lassan elszállna. És örülnék, ha egyszer, amikor senki nem lát, összetépnéd ezt a képet.

Hegedűs Attila


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Egy paptanár monológja

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster