EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Új, merész úton az egyház

e-világ

Üzenet az Ararátról

Hozzászólás a cikkhez

Új, merész úton az egyház

Amint arról lapunkban is beszámoltunk, a környezetvédelmi világnap alkalmából 2003. május 30–31. között került sor – mintegy hatvan érdeklődő részvételével – a Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend szervezésében immár hagyománnyá vált teremtés ünnepére. Az alábbi írásban a konferencia elnökének a rendezvény kapcsán felmerült gondolatait olvashatjuk.

Az egyház ellenzői a Valery Giscar d’Estain vezette európai uniós konvent legutóbbi dokumentuma szerint csaknem lelkesedéssel számolnak be a középkori katedrálisok kongó ürességéről, majd e tényt felhasználva az Európára – szerintük – kizárólagosan jellemző szekularizmusról. Azonban az istenhit valóságát elhallgattatni kívánóknak – a névleges keresztyének-keresztények létszámcsökkenésének észlelése mellett – ki kellett volna szállniuk kis utastér-kihasználtságú autóikból, és helyettük tömegközlekedési eszközöket használniuk akkor, amikor – a második keresztény ifjúsági találkozó alatt – a Budapest Sportarénát megtöltő fiatalok százai özönlöttek a metrón, vagy nézni, amikor kora reggel ifjak csapata töltötte meg a budavári evangélikus templomot a taizéi találkozó idején. A keresztények-keresztyének nem hagyhatók ki az EU történelméből és jelenéből.

A Krisztus-hívők ma is tanúsítják, hogy képesek új utak vágására és az azokon történő haladásra. Felelősségüket kiterjesztik az egész világra. Nem csupán érzelmi alapon, hanem megtérésük, értelmük teljes megújulása alapján; nemcsak egyéni módon, hanem szervezetten is részt vesznek a társadalmi munkában, és harcosai – sőt adott esetben élharcosai – a környezet megóvását szolgáló tevékenységnek. Ebben az összefüggésben válik fontossá, kiemelt jelentőségűvé a környezetvédelmi világnap megünneplése és annak a teremtés ünnepeként való megszentelése. Új teremtési ünnepkör van kialakulóban szeptember első és október második vasárnapja között. Elsődleges feladatként hirdetik: „Térjetek meg!” – térjetek meg a teremtést végrehajtó Krisztushoz.

Amint megfogalmazták: a Gaia és az egész kozmosz védelme, gondozása és építése istentiszteletnek tekinthető. Az istenhívőknek teljes jogú személyként kell megjelenniük a hazai és nemzetközi polgári életben, megfogalmazva elvárásaikat akár a johannesburgi csúcstalálkozó környezetvédői, akár az Európai Unió ateista felfogást patronáló tisztségviselői számára.

A Jézus Testvérei Ökumenikus Diakóniai Rend 1991 óta végzi – többek között – környezetbarát tevékenységét. Mint bíróságilag bejegyzett társadalmi szervezet – és nem újabb egyház! – igyekszik segítséget nyújtani az egyetemek, iskolák környezeti munkájához. A rend tagjai tanítják és jó szívvel támogatják az egyházon belül mindazok tevékenységét, akik keresik a környezetbarát közlekedés és építkezés, az energiatakarékos fűtés és világítás lehetőségeit vagy a templom- és temetőkertek parlagfű-mentesítésének népszerűsítését. Barátai azoknak, akik az emberi méltóság tényéből jutnak el a természet és környezetvédelem tanításának, oktatásának a fontosságához.

A konferencia szerint az emberiség nagy része új magatartásformákat követel. Az egyház velük együtt dolgozik a fenntartható fejlődés érdekében, de egyidejűleg jelzi az új teremtés szükségességét és reményét is. A környezeti oktatói-nevelői munkában a társadalom tagjai számíthatnak egyházi társakra, akik bátorítják a megfáradtakat, hogy reményteljes munkát végeznek világfenntartó tevékenységük során, a környezeti bűnök terhe alatt roskadozóknak pedig hirdetik, hogy az önzés szolgaságából Krisztusban van szabadulás.

Az egyháznak meg kell újulnia: az igehirdetésben a teremtés kegyelmének is teljes jelenlétet kell biztosítani. A világnak pedig meg kell értenie, hogy – a krisztusi megtestesülés nyomán – szent terület az, ahol jár. Ebben lehet összefoglalni az Ó- és Újszövetség üzenetét, a szociológia módszereit is tanulmányozó konferencia lényegét. A tanácskozás szervezői pedig ezúton is hálás szívvel köszönik meg Borsi Attila református lelkész, dr. Sulyok Elemér bencés szerzetes, Bátovszky János evangélikus biológiatanár és Sándor Péter római katolikus szociológus szolgálatát.

Széchey Béla József apát


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Új, merész úton az egyház

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster