EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Erdélyi hét Mosonmagyaróváron

Egyházunk egy-két hete

Hozzászólás a cikkhez

Erdélyi hét Mosonmagyaróváron

Török László és Kiss Miklós lelkészek kézfogással, majd a dokumentum aláírásával emelték hivatalos rangra Csernátfalu és Mosonmagyaróvár testvér-gyülekezeti kapcsolatát
Egy hét leforgása alatt három olyan esemény is történt a mosonmagyaróvári gyülekezetben, amely Erdélyhez köthető. Aláíratott egy testvér-gyülekezeti dokumentum, Székelyföldről érkezett kórus adott hangversenyt az evangélikus templomban, a templom mellett pedig – az evangélikus gyülekezet tulajdonában lévő területen – felállíttatott egy, a trianoni békediktátumra emlékeztető kereszt.

A mosonmagyaróvári gyülekezet vezetőségének már régebb óta dédelgetett terve volt, hogy testvér-gyülekezeti kapcsolatot építsen ki egy erdélyi egyházközséggel. A terv megvalósítása akkor vált lehetővé, amikor tavaly Kiss Miklós lelkész családjával Brassóban töltötte szabadságát. Ott hallottak arról, hogy egyetlen erdélyi evangélikus gyülekezet van, amelynek még nincs magyarországi testvérkapcsolata, ez pedig a Hétfalu egyik gyülekezete: Csernátfalu. Az említett egyházközség nyitott szívvel fogadta a megkeresést, és örömmel mondott igent a testvérkapcsolat kialakítására. Három héttel ezelőtt utaztak ki a mosonmagyaróváriak Csernátfaluba, hogy ott aláírják a testvér-gyülekezeti dokumentumot. Ennek a látogatásnak a viszonzására pedig az elmúlt vasárnap került sor.

A Török László lelkész, Gödri-Oláh János felügyelő és Székely Sándor gondnok alkotta erdélyi delegáció tagjai a vasárnapi istentisztelet után rendezett díszközgyűlésen írták alá azt a hivatalos dokumentumot, amely a két gyülekezet között létesült baráti kapcsolatot hivatalos testvér-gyülekezeti rangra emelte.

Még Mosonmagyaróváron tartózkodtak a csernátfalusiak, amikor újabb erdélyi vendégeket köszönthettek a Lajta-parti város evangélikusai. A Berlinben rendezett ökumenikus egyházi napokról tartott hazafelé a székelyföldi Bodok község református gyülekezetének énekkara Dénes Csaba református lelkész és karnagy vezetésével. Előzetes megbeszélés alapján álltak meg Mosonmagyaróváron, hogy hangversenyt adjanak az eseményre teljesen megtelt evangélikus templomban. A színvonalas műsor után még a szeretetvendégségen is részt vettek a bodokiak, akik autóbuszukkal ezt követően már hazafelé vették az irányt.

A mosonmagyaróvári gyülekezetet érintő harmadik esemény egy számunkra tragikus történelmi eseményre emlékezett. 1920. június 4-én Trianonban írták alá azt a gyászos emlékű dokumentumot, amely a történelmi Magyarország felosztásáról rendelkezett. Az Országos Trianon Társaság felhívásához csatlakozva Mosonmagyaróváron is elhatározták, hogy az évfordulóra emlékkeresztet emelnek. A város önkormányzata azonban a „szomszédok érzékenységére” hivatkozva megtiltotta, hogy közterületen állítsák fel a keresztet, ezért a szervezők megkeresték az evangélikus gyülekezetet, hogy a templom melletti területen engedélyezzék az emlékhely kialakítását. A presbitérium ehhez hozzájárult, nem utolsósorban azért, mert az evangélikus templom mellett korábban is állt egy Trianonra emlékeztető kereszt, amit azonban a háború után elbontottak.

Június 4-én, szerdán, a trianoni békediktátum aláírásának 83. évfordulóján avatták fel a közadakozásból elkészített emlékkeresztet. Az avatási ünnepségen több száz ember előtt Kiss Dénes költő, az Országos Trianon Társaság elnöke mondott emlékező beszédet. Ezt követően a keresztet a város valamennyi történelmi egyházának lelkésze megáldotta, megszentelte, Paukovits László szervező pedig átadta az emlékhelyet a város lakosságának. A mosonmagyaróvári gyülekezet vezetőségének már régebb óta dédelgetett terve volt, hogy testvér-gyülekezeti kapcsolatot építsen ki egy erdélyi egyházközséggel. A terv megvalósítása akkor vált lehetővé, amikor tavaly Kiss Miklós lelkész családjával Brassóban töltötte szabadságát. Ott hallottak arról, hogy egyetlen erdélyi evangélikus gyülekezet van, amelynek még nincs magyarországi testvérkapcsolata, ez pedig a Hétfalu egyik gyülekezete: Csernátfalu. Az említett egyházközség nyitott szívvel fogadta a megkeresést, és örömmel mondott igent a testvérkapcsolat kialakítására. Három héttel ezelőtt utaztak ki a mosonmagyaróváriak Csernátfaluba, hogy ott aláírják a testvér-gyülekezeti dokumentumot. Ennek a látogatásnak a viszonzására pedig az elmúlt vasárnap került sor. A Török László lelkész, Gödri-Oláh János felügyelő és Székely Sándor gondnok alkotta erdélyi delegáció tagjai a vasárnapi istentisztelet után rendezett díszközgyűlésen írták alá azt a hivatalos dokumentumot, amely a két gyülekezet között létesült baráti kapcsolatot hivatalos testvér-gyülekezeti rangra emelte. Még Mosonmagyaróváron tartózkodtak a csernátfalusiak, amikor újabb erdélyi vendégeket köszönthettek a Lajta-parti város evangélikusai. A Berlinben rendezett ökumenikus egyházi napokról tartott hazafelé a székelyföldi Bodok község református gyülekezetének énekkara Dénes Csaba református lelkész és karnagy vezetésével. Előzetes megbeszélés alapján álltak meg Mosonmagyaróváron, hogy hangversenyt adjanak az eseményre teljesen megtelt evangélikus templomban. A színvonalas műsor után még a szeretetvendégségen is részt vettek a bodokiak, akik autóbuszukkal ezt követően már hazafelé vették az irányt. A mosonmagyaróvári gyülekezetet érintő harmadik esemény egy számunkra tragikus történelmi eseményre emlékezett. 1920. június 4-én Trianonban írták alá azt a gyászos emlékű dokumentumot, amely a történelmi Magyarország felosztásáról rendelkezett. Az Országos Trianon Társaság felhívásához csatlakozva Mosonmagyaróváron is elhatározták, hogy az évfordulóra emlékkeresztet emelnek. A város önkormányzata azonban a „szomszédok érzékenységére” hivatkozva megtiltotta, hogy közterületen állítsák fel a keresztet, ezért a szervezők megkeresték az evangélikus gyülekezetet, hogy a templom melletti területen engedélyezzék az emlékhely kialakítását. A presbitérium ehhez hozzájárult, nem utolsósorban azért, mert az evangélikus templom mellett korábban is állt egy Trianonra emlékeztető kereszt, amit azonban a háború után elbontottak. Június 4-én, szerdán, a trianoni békediktátum aláírásának 83. évfordulóján avatták fel a közadakozásból elkészített emlékkeresztet. Az avatási ünnepségen több száz ember előtt Kiss Dénes költő, az Országos Trianon Társaság elnöke mondott emlékező beszédet. Ezt követően a keresztet a város valamennyi történelmi egyházának lelkésze megáldotta, megszentelte, Paukovits László szervező pedig átadta az emlékhelyet a város lakosságának.

K. M.

Regionális hozzárendelés: Mosonmagyaróvár–Rajka–Hegyeshalom–Levéli Evangélikus Egyházközség


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Erdélyi hét Mosonmagyaróváron

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster