EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Oratio oecumenica

Oratio oecumenica

Hozzászólás a cikkhez

Oratio oecumenica

Az alább közölt általános könyörgő imádságot szeretettel ajánljuk minden gyülekezet figyelmébe, bátorítva a gyülekezeti lelkészeket arra, hogy az istentisztelet liturgiájának alakításakor számoljanak a rovatunk nyújtotta lehetőséggel is.

Mindenható Úristen, mennyei Atyánk, aki teremtett világodat gondviselő szeretettel veszed körül, és élettel ajándékozod meg teremtményeidet, hallgasd meg a feléd hangzó imádság szavait.

Kérünk, adj békét a körülöttünk lévő világban. Adj lelki megnyugvást és békességet az emberek között. Add, hogy egyetértésre törekedjünk a földön, egyházadban, gyülekezeteidben és családjainkban!

Könyörgünk válogatás nélküli szeretetedért, amellyel megajándékoztál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Segíts, hogy megbocsátó szeretettel tudjunk élni, és hirdessük evangéliumod üzenetét!

Megváltó Jézus Krisztus, aki életedet adtad értünk, és bűnbocsánatot szereztél a Golgota keresztjén, ébressz bennünk élő hitet! Hitet, amely kételkedés nélkül vallja az örök élet reménységét. Gyűjtsd össze egyházadat, hogy egy szívvel valljuk életünk megváltó üzenetét, evangéliumod szavát!

Igazság Lelke, Szentlélek Isten, aki hitet ébresztesz bennünk, add a hitben való növekedés ajándékát naponként, hogy ne térjünk le a Krisztusban kapott hit útjáról! Világosságod ragyogja be mindennapi szolgálatunkat evangéliumod üzenetével.

Szentháromság egy igaz Isten! Könyörgünk hozzád a betegekért, a szenvedőkért, a szenvedélyek rabságában lévőkért, a haldoklókért, a gyászolókért, az özvegyekért és árvákért, a kirekesztettekért és hajléktalanokért. Vigasztalásod ereje jusson el az ő életükbe rajtunk keresztül is, hogy reménység gyúljon szívükben szereteted és irgalmad által.

Mindenható Atya, Fiú, Szentlélek Isten, könyörülj rajtunk, és hallgasd meg imádságunkat. Ámen.


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Oratio oecumenica

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster