EISZ
Evangélikus Információs Szolgálat
 
Luther Kiadó
Luther Kiadó
 
Rovatoló
Fundamentum
Élő víz
Egyházunk egy-két hete
Keresztutak
e-világ
Kultúrkörök
Keresztény szemmel
Nem mi írtuk...
A hét témája
Evangélikusok
EvÉlet - Lelki segély
A közelmúlt krónikája
Gyermekvár
Szószóró
evél&levél
Közlemények, nyilatkozatok
On-line plusz
E heti Luther-idézet
Útitárs
Presbiteri
 
Evangélikus Egyház - Online újságok - Evangélikus Élet - Archívum - 2003 - 24 - Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé

Kultúrkörök

Könyvjelző

Hozzászólás a cikkhez

Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé

A neves keresztény író új könyve a feltámadás titkát kívánja közelebb hozni mindenkihez.

Gondolatai, érzései szubjektívek, nem is mindig találkoznak az egyházak hivatalos dogmatikájával, teológiai tételeivel. „A hidat a kettő között nekünk kell megépíteni” – vallja a szerkesztő, dr. Szathmári Sándor. A szerző pedig így vélekedik: „Nem tudok semmit. (...) Várok valamire. Örökkévalóság? Fény? Feltámadás? Mit jelentenek ezek a szavak? Bebizonyítani csak egy »gyűszűnyit« tudunk a rejtélyből. Csak akkor tudunk erre felelni, ha ideiglenes földi létünk véget ér. Sok-sok kérdés fogalmazódik meg az emberben: Felébredünk-e halálunk után? Milyen formában jelenünk meg? Ha nagyon érthető válaszokat akarunk adni, akkor eltávolodunk az igazi feltámadástól. Mindennek az alapja a hitünk. (…) Megpróbálom felmutatni, hogy mit mond erről a keresztény hit alapokmánya, a Biblia, és hogyan képzelem el a saját feltámadásomat.(...) Nekünk magunknak kell a dolgot megérteni, és amögött állni, amit hiszünk.”

Jörg Zink ennek érdekében először azt veszi szemügyre, hogy mit mond a Biblia a feltámadásról. Mint ismeretes, már az Ószövetség is említést tesz róla, de a feltámadásról szóló hírt Pál apostol közölte elsőként (1Kor 15,1–8).

Ezt követően szót ejt a „halálközeli” tapasztalatokról is a klinikai halálból visszatérők – közöttük saját leánya – „beszámolói” alapján. Misztikus jelenségek, látomások, „halálközeli” élmények – nehéz ezeket egzakt módon elhatárolni egymástól. A visszatértek tapasztalatai szerint „fény ragyog a meghalás fölött, amelynek sokan örülnek”. Mi itt, a Földön négy dimenziót ismerünk, a többit el sem tudjuk képzelni. Ha meghalunk, akkor lehet, hogy több dimenziót is megismerünk, a világnak „egy nagyobb területére megyünk be”, de adjunk hálát, hogy élhettünk e csodálatos négydimenziós világban.

Az „e világ” és a „túlvilág” fogalmának kifejtése során az író így foglalja össze a számára lényeges célokat: „Én keresem ennek a világnak és a nagyobb világnak az egy Istenét. (…) Ezt mondom: Istenem, tied az ország és a hatalom és a dicsőség. És tied ez a nagyvilág mindazzal együtt, amit én nem látok és nem értek. De te azt mondod, hogy szemeim egy nap majd megnyílnak.” Jörg Zink a titkokat kutatva számtalan kérdést tesz fel két pont, a Biblia és saját szubjektív meglátásai között.

Egyik fontos dimenzió életünkben az idő. „Az idő erkély az örökkévalóság házán. (…) Az örökkévalóság egy olyan eseménynek az időbeli kerete, amely egy pontból kiindulva egy cél felé halad, amíg azt egy új kezdet, egy új esemény fel nem váltja” – véli a szerző. A kitűnő írás számos irányból közelíti meg a feltámadás kérdését, és a bevezetőben említett híd megépítésére késztet bennünket.

A könyvet a Korda Kiadó adta ki 2002-ben. Ára: 1200 Ft. Kapható a Huszár Gál könyvesboltban (V., Deák tér 4.).

Csaba Piroska


::Nyomtatható változat::

E számunk tartalma
Napról napra
ÚJ NAP - ÚJ KEGYELEM
Liturgikus sarok
Az ambó
Élő víz
"Önök kérték..."
Egyházunk egy-két hete
Erdélyi hét Mosonmagyaróváron
Kondoros
Hagyományteremtő kezdeményezés
Missziói nap Békéscsabán
Keresztutak
Misina püspök Nyíregyházán
Vándorlásaink
Tanúságtételünk Európában
Keresztény-zsidó konferencia Grazban
Zarándoklat a reformáció szülőhelyén
Pünkösd közeli élmények Szlovákiában
Pünkösdi istentisztelet Nyíregyházán
Tót atyafiak
Evangélikusok
In memoriam Molnár Rudolf
Márta néni
Találkozó
Pályám emlékezete
e-világ
Új, merész úton az egyház
Keresztény szemmel
A hit: magánügy?
Hiányos falfirka
Egy paptanár monológja
Keresd a nőt! De mihez kezdjünk vele?
A hét témája
Áldássá kell lennetek
Kultúrkörök
Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé
A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség
Szervátiusz Jenőre emlékeztünk
14. Bach-hét Budapesten
A vasárnap igéje
Titok?
Oratio oecumenica
Oratio oecumenica
 
A lapról
Impresszum
Fórum
Kapcsolatok
Evangélikus portál
Déli Egyházkerület
Északi Egyházkerület
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület
 


Evangélikus Egyház Online újságok Evangélikus Élet Archívum 2003 24 Jörg Zink: Feltámadás. Útban a fény felé

© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport, 2003–2017
© Luther Kiadó, Evangélikus Információs Szolgálat, 2015–2017
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva.
Kérdések és megjegyzések: Webmaster